Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. szeptember 21.
Ülésezett a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége és a Megyei Elnökök értekezlete – mgyk.hu

Ülésezett a Kamara elnöksége

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége soron következő ülését 2012. szeptember 20-án, csütörtökön tartotta, dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével, a kamara budapesti székházában. Az elnökség az ülésen mindvégig határozatképes létszámban volt jelen.

Az ülés kezdetén dr. Hankó Zoltán emlékezett dr. Grabarits Istvánra, majd az ülés résztvevői egy perces felállással tisztelegtek az elhunyt előtt, akit a Magyar Gyógyszerészi Kamara saját halottjának tekint.

Ezt követően dr. Hankó Zoltán tájékoztatta az elnökséget az elmúlt időszak főbb történéseiről. Ezek közül is kiemelte a Patikaalappal kapcsolatos egyeztetéseket, a szolgáltatási díj bevezetésére irányuló lépéseket, az új szakképzési rendelet megjelenését és az OEP-el folytatott tárgyalást, az OEP és a gyógyszertárak közötti szerződések ügyében. Az elnökség jóváhagyta a kamara jogszabály módosító javaslatcsomagját és az árrés-korrekciót követő időszak helyzetértékelését. Az elnökség döntött arról, hogy a soron következő Küldöttközgyűlést, a Köztestületi Napokhoz (2012.11.23-24) kapcsolódóan 2012. november 25-ére hívja össze. Megtárgyalta a farmakovigilancia szabályozáshoz kapcsolódó elnökségi tájékoztató tervezetét, valamint a belső minőségügyi kézikönyv tervezetet. Az elnökség jóváhagyta dr. Csóka Ildikó beszámolóját a kamara kommunikációs tervéről. Dr. Pintér László beszámolt az etikai audit előkészítéséről és az elnökség kamarai kitüntetésekről is döntött, melyek átadására a küldöttközgyűlésen kerül sor.

 

2012. szeptember 18-án ülésezett az MGYK Megyei Elnökök értekezlete

Az ülést dr. Gara István vezette, melyen 19 területi szervezet biztosította a képviseletét. Az elnökséget és a hivatalt dr. Hankó Zoltán, dr. Bartus György, dr. Sohajda Attila valamint dr. Horváth-Sziklai Attila képviselték. Az értekezlet összehívására elsődlegesen a kamarai törvény változása miatt került sor, melynek értelmében, a kamarai választásokon ezen túl a 25%-ot meghaladó érvényességi küszöböt kell figyelembe venni.  Az eddigi tapasztalatok szerint a területi, illetve országos küldöttek megválasztását követően, ennek a határnak az elérése biztosítható, azonban a ciklusok elején az első küldöttválasztás nehézségekbe ütközhet. A területi szervezetek elnökei megvitatták a kamarai törvényben rögzített különböző eljárási lehetőségeket. Egységes álláspont volt abban a tekintetben, hogy a távszavazás (internet) lehetőségét alapszabályi szinten nem kívánják rögzíteni, ugyanakkor a megyénként megrendezésre kerülő választói gyűlés esetleges eredménytelensége esetén a helyi választókörzetek kialakítását tartják célszerűnek, és az alapszabály módosító javaslat előkészítését ebben a szellemben kezdeményezik.

 

mgyk.hu

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél