Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 07. 14.
Dicsérik a magyar gyógyszert - 24 óra
»
2020. 07. 13.
Megrostálta a homeopátiás készítmények piacát az új szabályozás - infostart.hu
»
2020. 07. 10.
Nagyon jó hírek érkeztek a magyar fejlesztés? koronavírus elleni szerr?l - novekedes.hu
»
2020. 07. 10.
„Ne nevezzük gyógyszernek a homeopátiás szereket” - Pesti Hírlap
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 08. 27.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Növekedett a gyógyszerészek respektusa – Beszélgetés Hankó Zoltánnal
2020. május 8.

Szükségszer? volt a napi tájékoztatók elindítása az informálás, a konfliktushelyzetek kezelése és a célszer? gyakorlat kialakítása miatt is – mondta dr. Hankó Zoltán, akit a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban kértünk helyzetértékelésre.

 

– Elnök úr! Kér hónap telt el azóta, hogy bejelentette: a március 19-21-re tervezett vándorgy?lést elhalasztják. Néhány nappal kés?bb a Kormány kihirdette az egészségügyi veszélyhelyzetet. Az azóta eltelt id?szakban, bár szinte minden nap ír valamit a gyógyszerészeknek, helyzetértékel? beszélgetésre nem volt módunk. Hadd kezdjem ott, ami a legutóbbi interjúnkban még nyitott kérdés volt: a vándorgy?lés elhalasztása id?ben született, jó döntésnek bizonyult?

– Kényszerhelyzet szülte fájdalmas döntés volt, de jó id?ben született. És ugyanígy, néhány nappal el?bb kezdtük szervezni a videokonferenciás kamarai üléseket, mint ahogy a kormányrendelet ezt lehet?vé tette, valamint a rendszeres tájékoztatás elindításával is mindenkit megel?ztünk.

A gyógyszerészek respektusa növekedett – Beszélgetés Hankó Zoltánnal – A vándorgy?lésre még hadd térjünk majd vissza, de ha a kamarai tájékoztatókat már az elején szóba hozta, általában pozitívak a visszajelzések.

– Már a járvány hazai elindulását megel?z?en tudni lehetett, hogy a gyógyszerészeknek segítségre lesz szükségük. És mivel nagyon sok volt az össze-vissza beszéd, a korrekt szakmai informálódásra is alig volt lehet?ségük. De nemcsak ezekkel, hanem az ismeretlent?l való félelemmel, a biztonsági kockázatokkal, a véd?eszköz-hiánnyal, majd az ugrásszer?en megnövekedett terheléssel is meg kellett küzdeniük. A segítség szervezését már február elsején, az operatív törzs megalakulását követ? napon elkezdtem. Ennek a részletei már nem érdekesek, és bár nem volt sem egyszer?, sem konfliktusmentes a történet, a gyógyszertáraknak a többi egészségügyi intézményhez képest viszonylag korán sikerült a megfelel? véd?eszköz-ellátást biztosítani. Azt is láttam, hogy az egészségpolitika kisebb gondja is nagyobb a gyógyszerészekkel való kapcsolattartásnál, a hatóságnak pedig százszor meg kell gondolnia, hogy mit kommunikál. Szükségszer? volt tehát a napi tájékoztatók elindítása is, amivel nemcsak informálni kellett, hanem a konfliktushelyzetek kezeléséhez és a célszer? gyakorlat kialakításához is szeretnék segítséget nyújtani.

– Ezekben a hetekben indult el a Kamara Facebook-oldala is, gondolom, hasonló céllal.

– A Facebook-oldal indításáról már korábban született döntés, amit pont a járvány késleltetett. De már ez sem érdekes, mint ahogy az sem, hogy a mai napig vannak fenntartásaim magával a Facebookkal. A lényeg, hogy egy újabb csatornán tudjuk eljuttatni az információkat a gyógyszerészekhez. Az els? visszajelzések itt is jók, de a Facebook hatékonyságát az id? fogja eldönteni. A jelenlegi funkciója sem végleges még.

– Hogyan alakult ki a tájékoztatók struktúrája?

– Mivel sok volt a bizonytalan információ, amelyekben a szakmai, a politikai és a klikkvadász szempontok egyformán keveredtek, azt tartottam a legfontosabbnak, hogy valid, adekvát és gyors tájékoztatást biztosítsunk. Eleinte domináns volt a patikai módszertan kialakítását el?segít? információ, hogy a betegek és a gyógyszerészek fert?zésveszélyét csökkentsük és a biztonságérzetet növeljük. Ebben az id?szakban nagy segítséget jelentett, hogy az OGYÉI vezet?ivel sokat tudtam informálisan egyeztetni. Majd a jogalkotási dömping uralta a tájékoztatókat, mostanában pedig több figyelem fordul a gazdasági és a szabályos gyakorlatot el?segít? információkra. Mivel alig van id? a gyógyszertárakban a tájékozódásra, fontos, hogy minden lényeges információ könnyen áttekinthet? formában kerüljön el a gyógyszerészekhez. Törekszem arra is, hogy minden nap azonos id?sávban kerüljenek a honlapra a tájékoztatók.

– Ezekben a szokottnál visszafogottabb a személyes véleményét illet?en.

– Most az információ fontosabb, mint a vélemény. Kollégáink többsége n?, és talán a férfiak nagyobb része sem volt már katona. Így nincs közvetlen tapasztalatuk arról, hogy egy félkatonai helyzetben els?ként nem a vezet?i döntések jóságát kell vitatni, hanem a végrehajtást kell el?segíteni – ha lehet! Nehéz napokat éltem át, amikor a veszélyhelyzet bejelentését követ?en megugrott forgalomra rárakódott a vényírási szabályok fellazításának és a felvásárlás-ösztönz? politikusi nyilatkozatoknak a multiplikáló hatása. Ráadásul azonnal szembejöttek velünk a nagykereskedelmi struktúra korlátai és még a védekezés eszközei sem voltak teljes kör?en biztosítottak. Emlékszem, a lányom javasolta, hogy csak egyesével engedjük be a betegeket a gyógyszertárba. Szerencsére ebben is partner volt az OGYÉI. Mérlegelni kellett, hogy oppozíciós üzemmódra váltunk – mint ahogy azt az orvosi kamara és néhány kollégánk is megpróbálta –, vagy a konfliktusokat igyekszünk tompítani. Úgyszintén nehéz volt a TAJ-szám bemondásra alapozó gyógyszerkiváltás bevezetését úgy kommunikálni, hogy azzal ne generáljunk még nagyobb problémákat. Tény, hogy ezek az intézkedések segítették az orvosokat és a betegek gyógyszerhez jutását is, de már középtávon is az orvos-beteg-gyógyszerész kapcsolatrendszer széthullásához, gyógyszerpazarláshoz, gyógyszerbiztonsági problémákhoz és az adherencia romlásához vezethetnek. Örülök, hogy nem az érzelmeimet kommunikáltam. Ugyanakkor egyértelm? álláspontot képviseltem a döntéshozók felé: ezek olyan intézkedések, amelyeket a lehet? leghamarabb ki kell vezetni a rendszerb?l. Még miel?tt a napi rutin részévé válnának.

– Ilyen intézkedés a gyógyszertárak különadója is?

– Nem. Szerintem tévedésb?l kerültek be a gyógyszertárak a különadózói körbe. Nem vagyunk kiskeresked?k és miután hivatalosan kértem, az egészségpolitikai vezetés is kezdeményezte a korrekciót.

– Lehet-e tudni valamit a megígért 500 ezer forintos jutalmakról?

– Folyik a jogszabály-el?készítés. A gyógyszerészek és az asszisztensek is a kedvezményezettek között lesznek.

– Mi van azokkal a javaslatokkal, amelyekr?l az elnökségnek és a Gyógyszerészi Hírlap olvasóinak is beszámolt?

– Úgy tudom, hogy az Államtitkárságon a szakért?i feldolgozásuk megtörtént, de hogy mit támogat a politika és mit nem, arról még nincs információm. Én is ugyanúgy várom a megjelenésüket, mint az OGYÉI vezet?i, hiszen a javaslatok közül többet mindketten kértünk. Jó lenne, ha végre ezekre pontot lehetne tenni, hogy ismét foglalkozhassunk a régóta politikai döntésre váró ügyeinkkel. (Az interjú elkészítése után jelent meg az FFP min?sítés? szájmaszkok patikai forgalmazását lehet?vé tev? rendelet-módosítás – a szerk.) De ne csak a gondokról beszéljünk! Örülök, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium videokonferenciáját valamennyi kollégánk számára sikerült elérhet?vé tenni. Úgyszintén jó, hogy a Merkely Béla rektor úr által kezdeményezett országos sz?résr?l is a videokonferenciás bejelentés után azonnal tényszer? tájékoztatást adhattam. Ezek azt igazolják, hogy a háttérben komoly szakmai munka folyik, hogy megalapozott politikai és járványkezelési döntések szülessenek.

– Ezzel együtt a szakmai kérdések kevésbé dominálnak a tájékoztatókban. 

– Ahogy látom, a diagnosztikában és a terápiában nagyon sok a bizonytalanság. Ezért ezen a területen többnyire a hatósági megnyilatkozások bemutatására szorítkozom. Ilyen pl. a maszkok vagy a tesztek kérdése, de a különböz? gyógyszerek és terápiák ismertetése is. A járvánnyal kapcsolatos nemzetközi példáktól is tartózkodom, mert sem a járvány természetér?l, sem a kezelésér?l nincs még koherens képem. Hogyan lehetséges, hogy az egészségügyre legtöbbet fordító és nekünk sokszor példaként citált amerikai egészségügy, vagy az itthon szintén etalonként kezelt angliai rendszer képtelen legalább úgy megbirkózni ezzel a helyzettel, mint a sokszor lesajnált magyar?

– Mi a véleménye a gyógyszerészek helytállásáról?

– Én ebben elfogult vagyok. Tény azonban, hogy a gyógyszerészek társadalmi respektusa nagyot növekedett. Miközben az egészségügy sok szegmense a lakosságnak szinte elérhetetlenné vált, a gyógyszertárak még a legnagyobb nehézségek közepette is, reggelt?l estig, folyamatosan a betegek rendelkezésére állnak. Több olyan történet is eljutott hozzám, hogy a betegek még a paraszolvenciát is a gyógyszertáron keresztül juttatják el az orvosuknak. És a betegek azt is megtapasztalták, hogy a gyógyszertárakban olyan szakemberek dolgoznak, akik nemcsak a saját egészségükre figyelnek, hanem a betegeiket is maximálisan védik és szolgálják. Ezért fogadták el már a legelején is szó nélkül az utcai sorállást. Számtalan hálálkodó telefon és üzenet jut el hozzám, ahol számomra ismeretlen személyek fejezik ki a köszönetüket a gyógyszerészek segítségéért. Ezért minden gyógyszerészt köszönet illeti. Jó lenne ezt a megnövekedett respektust meg?rizni. Ezért is kell a tájékoztatókban id?nként a „túl kreatív” kollégáinkat a helyes gyakorlatra figyelmeztetni. 

– Mi várható?

– Arra számítok, hogy a koronavírussal kapcsolatos kommunikációs szükséghelyzet mérsékl?dni fog. Így rövidesen a napi tájékoztatók indokoltsága is csökkenhet, a fölösleges kommunikálásnak meg nem látom értelmét. Szólni fogok, ha ez bekövetkezik. Ugyanakkor azokat a visszajelzéseket, amelyeket kaptam, be kell építeni a következ? id?szak kamarai aktivitásába. Vannak, akik a kommunikáció interaktivitását er?síteni szeretnék. Ezt a kollégáimmal végig kell beszélnem. Hétf?n egyeztetünk a Kommunikációs Munkabizottságban, azt követ?en a területi szervezetek elnökeivel lesz megbeszélésem, majd jön az országos elnökség soros ülése. 

 – A végén hadd térjünk vissza a vándorgy?léshez. Korábban úgy fogalmazott, hogy a vándorgy?lés kit?zött feladatait az összejövetel nélkül is el kell végezni, a járvány viszont mindenki elé komoly pluszfeladatokat állított. Sikerült valamiképpen foglalkozniuk a vándorgy?lés négy stratégiai fontosságú témájával?

– A vándorgy?lésen összesen tíz témakör megbeszélését terveztük, amelyek közül négyet valóban kiemelt stratégiai feladatként kezelünk. Sajnos ebb?l a szempontból is nagyon rosszkor jött a járvány, mert az új kamarai vezetéssel januárban és februárban minden lényeges feladatot megbeszéltünk, de az elmúlt hónapokban mindenkit sokszorosan leterheltek a munkahelyi feladatai. A témafelel?sök kijelölése a legutóbbi elnökségi ülésen végre megtörtént. Az elvégzett és a betervezett munkáról a soron következ? elnökségi ülésen mindenkinek beszámolót kell tartani. A vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban egy ötf?s csapat kapott felkérést, a digitális korszakkal kapcsolatos kihívásokról az egyik alelnökkel közösen kell referálnom. Újra kell indítani az elmúlt hónapokban értelemszer?en lefagyott adherencia-programot, az integritás kérdéseit pedig a Jogi Munkabizottság vezet?jével készítjük el?. Az Etikai Kollégium elnöke is elindította a korábban eltervezett programot. A különböz? kamarai m?helyekben már több egyeztetésen túljutottunk, és szép lassan újraindul a kamarai szervezetek élete is.  

B. Zs.

 

« Vissza
Betegsarok
2020. 05. 12.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 július»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2019. 12. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 07. 14 kedd