Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2018. 12. 12.
Találkozón az örökifjú gyógyszerészek - feol.hu
»
2018. 12. 11.
Tragikus szavazási eredmény a Blikken a homeopátiáról - amiidonk.hu
»
2018. 12. 11.
Olyan szöveggel árulhatják a homeopátiás szereket, hogy elmegy a kedve a vásárlástól – hvg.hu
»
2018. 12. 11.
György László a magyar gyógyszergyártóknál járt - portfolio.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
2014. 07. 17.
Tájékoztató a MOL és a Kamara között kötött megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l
2017. november 14.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lA MGYK elnöksége 2017. november 9-én tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? ülés óta eltelt id?szak eseményeir?l adott tájékoztatást. A sort az októberi, Gyulára kihelyezett elnökségi üléssel kezdte: Az elnökség nevében köszönetet mondott a Békés megyei szervezetnek a meghívásért, az összejövetel szervezésében való részvételükért. A továbbiakban a gyulai ülésen megfogalmazott, majd a honlapra felkerült okosvénnyel kapcsolatos közleményt hozta szóba. Mint elmondta, az okosvény megjelenésér?l a MOK elnökét is tájékoztatta. Bár a közlemény senkit nem nevezett néven, mégis egy cég jelezte, ?k a jogi, szakmai és etikai normákat maximálisan figyelembe veszik: az elnök felolvasta a levelüket.

A továbbiakban arról tájékoztatott, hogy az elnökség két ülés közötti „rövidutas” határozathozatala eredményes volt: az elnökség elfogadta az átdolgozott költségvetési javaslatot, ami így kerülhet a küldöttközgy?lés elé. Ezt követ?en dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki beszámolt a békéscsabai kolbásztölt? fesztiválon való részvételr?l, ahol VIP-asztal állt rendelkezésre az elnökség jelenlév? tagjai számára, illetve a fiatal gyógyszerészek is egy csapatot alkottak a fesztiválon, amellyel nagy érdekl?dést váltottak ki. Az elnök említést tett arról is, hogy egy külföldön él? magyar származású orvosprofesszor segítséget ajánlott fel a homeopátiás szerekkel kapcsolatos helyzet tisztázásában.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lDr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetett a MAOTE vezet?ivel arról, hogy orvosi szempontból milyen gyógyszerekre lehet szükség a gyógyszertári ügyeletben. Az egyeztetés azért volt indokolt, mert az ügyelettel kapcsolatos egyeztetéseken ezzel kapcsolatos hatósági igény merült fel és a Kamara szakmailag megalapozott álláspontot kíván képviselni. A kamarai elnök az új FoNo bevezetéséhez kapcsolódó szakmapolitikai igényekr?l tárgyalt dr. Szolyák Tamás OGYÉI f?igazgató helyettessel. Beszámolt az OGYÉI-vezet?ivel folytatott másik egyeztetésr?l is, ahol dr. Török Mónikával és dr. Elmer Nándorral együtt a betéti társaság kültagjának elhalálozása esetén felmerülhet? probléma megoldására keresték a választ: amennyiben a joger?s hagyatékátadó végzés a m?ködési engedély szempontjából kritikus határid?n kívül születik meg, fennáll a kockázata a m?ködési engedély visszavonásának. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy az MGYK és az OGYÉI is a m?ködési engedély védelmét tekinti els?dlegesnek, és ennek figyelembe vételével szükséges a jelenlegi jogszabályi gyakorlat áttekintése. Ezt követ?en említésre került a Lurdy Házban Balog Zoltán és Pintér Sándor miniszterek jelenlétében október 26-án tartott sajtónyilvános konferencia az EESZT november 1-i indulásával kapcsolatban.

A következ?kben dr. Brezanóczy Ferenc adott ismertetést a Területi Elnökök Értekezletének legutóbbi összejövetelér?l, ahol húsznál több javaslat közül sikerült kiválasztani az EGIS-díjak gy?zteseit. Ezt követ?en ismét dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki ismertette a 2018-as Gyógyszerész Bál szervezésének irányvonalait és feltételeit. A rendezvényt február 3-án, a tavalyihoz hasonlóan a budapesti Corinthia Hotelben tartják.

Az MGYT elnök asszonyával, prof. dr. Szök? Évával a kamarai elnök a  szakképzési rendelet módosításáról tárgyalt, a megbeszélés célja közös MGYK-MGYT álláspont kialakítása volt. Egy kés?bbi id?pontban ugyanerr?l egyeztetett dr. Vecsernyés Miklóssal, a debreceni Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával, aki a négy egyetem képviseletében vett részt az egyeztetésben. „Komoly el?relépést remélek a képzés reformjával kapcsolatban” – hangzott el. Az Adatfeldolgozó Munkabizottság és a költségracionális m?ködtetését el?segít? bizottság összejövetelei is említésre kerültek, ahol a f? téma a Gyógyszerész Köztestületi Napok (GYKTN) el?készítése volt. A Semmelweis Egyetem jubileumi oklevél átadásán dr. Hankó képviselte az MGYK-t, ahol aranydiplomát vehetett át prof. dr. Paál Tamás, az elnök a Kamara nevében is gratulált a professzornak.

Az ?szi salátatörvény-tervezettel kapcsolatban az elnök elmondta, a Kamara véleménye elkészült. A szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos együttm?ködési megállapodás tervezetének végleges változata elkészült, már csak az aláírás id?pontjának kijelölése van hátra. Az étrend-kiegészít?kkel korábban kötött megállapodás ügyében elmondta, hogy a nagykeresked?k utólagos egyeztetéseket folytattak a min?ségbiztosítókkal, várhatóan november végéig elindulhat, illetve megvalósulhat mindaz, ami a megállapodásban szerepel. A tájékoztató dr. Zalai Károly beszámolójával folytatódott, aki a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztésének aktuális kérdéseit osztotta meg a jelenlév?kkel. Ezt követ?en az elnök megjegyezte, hogy a honlapon néhány héttel korábban tapasztalható egynapos átmeneti üzemzavar egy nem európai országból jött támadás következménye volt.

A továbbiakban dr. Sohajda Attila vette át a szót, aki elmondta, a KSH a gyógyszertárak gazdasági m?ködésével kapcsolatos adatait megkapták, feldolgozásuk elkezd?dött, és mivel néhány adatnál kétségek merültek fel, kérték azok meger?sítését. Az elnök végezetül említést tett arról, hogy a hivatal alagsori helyiségek kamarai célokra való felhasználásra érdekében felmérést végeztek az átalakítás költségeit illet?en. A cél továbbképzésekre, gyógyszerésztörténeti tárgyak ?rzésére alkalmas helyiség kialakítása lenne.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lEz után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok következtek.

Az elnökség els?ként a GYKTN lebonyolítási rendjér?l egyeztetett, kijelölésre kerültek az egyes részfeladatok felel?sei. Ezt követ?en az Ipari Állandó Bizottság elnökének tájékoztatója hangzott el a bizottság munkájáról. Az elnökség elfogadta a beszámolót, és felkérte az Ipari Állandó Bizottság elnökét, dr. Csóka Gabriellát, hogy a kérd?íves felmérésük tapasztalatai alapján készítsenek javaslatot annak bbá az el?készít? munkát az ipari tagozat megalakítása érdekében, valamint a képzés-szakképzés érdekében, hogy minél több iparban dolgozó gyógyszerész legyen a Kamara tagja. Kezdjék meg továreformjának ipari részterületére is tegyenek javaslatot. A továbbiakban dr. Hankó Zoltán részletesen ismertette az EESZT indulása el?tti eseményeket, az indulás körülményeit, illetve az azóta eltelt id?szak eseményeit. Az elnökség tudomásul vette a beszámolót. Az elnök beszámolt az október 31-én megjelent salátarendelet és a november 7-én megjelent kormányrendelet tartalmáról és a módosítások indokáról. Tájékoztatott a november 1-i „éles” indulás közvetlen el?zményeir?l, tapasztalatairól és a m?ködési problémák megoldására tett er?feszítésekr?l. Szóba kerültek a vényíró programokkal kapcsolatos problémák is, melyek kezelésére a kamara konkrét javaslatot is megfogalmazott. Ezt követ?en dr. Zalai Károlynak, a Gyógyszerészi Hírlap f?szerkeszt?je el?terjesztésének okán a jelenlév?k értékeltek a havilapot. Végezetül az elnökség a beérkezett támogatási kérelmekr?l döntött.

mgyk.gyh

« Vissza
Betegsarok
2018. 10. 10.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2018 december»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2017. 04. 10.
Beszámolók az MGYK IX. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2018. 11. 15.
A dohányzásról való leszoktatás kérdései
»
2018. 10. 12.
Inhalációs eszközhasználat
»
2018. 10. 12.
A légúti infekciók prevenciója
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2018. 12. 12 szerda