Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2018. 12. 12.
Találkozón az örökifjú gyógyszerészek - feol.hu
»
2018. 12. 11.
Tragikus szavazási eredmény a Blikken a homeopátiáról - amiidonk.hu
»
2018. 12. 11.
Olyan szöveggel árulhatják a homeopátiás szereket, hogy elmegy a kedve a vásárlástól – hvg.hu
»
2018. 12. 11.
György László a magyar gyógyszergyártóknál járt - portfolio.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerz?déssel kapcsolatban
»
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
»
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
»
2014. 07. 17.
Tájékoztató a MOL és a Kamara között kötött megállapodásról
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?l
2017. október 22.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2017. október 20-án tartotta soron következ? ülését a Kamara Békés megyei szervezetének vendégeként Gyulán, a H?forrás Hotelben. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen. Az elnökségi ülésen dr. Melczer Mária vezetésével részt vett a Békés Megyei Szervezet teljes elnöksége is.

 

A kihelyezett elnökségi ülés el?zménye, hogy az MGYK Békés Megyei Szervezete már tavasszal meghívta az országos elnökséget, hogy októberi ülését a békéscsabai kolbászfesztivál id?pontjához igazítva, Gyulán tartsa meg.

Az összejövetel dr. Merczel Mária Békés megyei elnök köszönt? szavaival vette kezdetét, aki ezt követ?en bemutatta a megyei szervezet elnökségi tagjait. Megköszönte, hogy az elnökség elfogadta a Békés megyeiek meghívását és örült, hogy az országos elnökség tagjai a következ? napon betekintést nyerhetnek a Csabai Kolbászfesztivál egyre grandiózusabb eseményébe. Majd dr. Sándor Csaba alelnök a gyulai összejövetel szervez?jeként szólt a részvev?khöz, ismertetve az elnökségi ülés utáni programot.

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lA napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást az el?z? ülés óta eltelt eseményekr?l. A sort a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 60 évvel ezel?tti alapításának alkalmából rendezett ünnepséggel kezdte, ahol dr. Zalai Károly képviselte az MGYK-t, aki a megosztotta az ezzel kapcsolatos élményeit a hallgatósággal. Ezt követ?en az elnök a Kamara elmaradt kétnapos pécsi továbbképzésér?l referált és annak okait is ismertette.

Az ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatos, az OGYÉI és az MGYK közti újabb egyeztetések említésével folytatódott a tájékoztató. Október elején a hatóság részér?l dr. Pozsgay Csilla, dr. Mike László, dr. Horváth-Hutás Tamás és az OGYÉI jogi f?igazgatóságának képvisel?je, míg az MGYK részér?l dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt a megbeszélésen. Itt ? az Államtitkárság felkérésére ? az ügyeleti kijelölés szempontjairól volt megbeszélés, amelyet kés?bb az ügyeleti/készenléti szolgálatra kijelölend? települések, illetve ?ügyeleti körzetközpontok? listájának összefésülése követett. ?Az elvi különbségek, a koncepcionálisan eltér? megközelítés miatt az Államtitkárság által megadott október 15-i határid?ig nem sikerült konszenzusra jutni? ? mondta az elnök, amit az Államtitkárság felé jeleztek is.

A sztrájktárgyalások következ? megbeszélésén dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt, aki tájékoztatott az ott elhangzottakról. Dr. Szentes Tamás az egészségfejlesztési irodák m?ködéséért, illetve a népegészségügyi programokért felel?s helyette államtitkár, dr. Hankó Zoltánnal egyeztetett a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való részvételér?l. A megkezdett egyeztetés-sorozat közvetlen el?zménye az MGYK és az MGYT kooperációjával folyó ?allergia-program?, továbbá hogy a Kamara nyár óta állandó meghívotti státuszt kapott az egészségfejlesztési irodák havi rendszerességgel tartott egyeztetéseire. A dr. Szentes Tamással folytatott megbeszélésen megkezd?dött az el?készítése a Kamara NEFI-vel két évvel ezel?tt kötött együttm?ködési megállapodásának megújításának. Bár id?közben a NEFI átalakult és a népegészségügyi intézményrendszert is átszervezték, a Kamara a szerz?désben foglaltakat eddig maradéktalanul tejesítette.

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lA 2018-as Országos Gyógyszerész Bál február 3-án kerül megrendezésre a tavalyi helyszínen, a budapesti Corinthia Hotelben ? az ezzel kapcsolatos szervezési kérdésekr?l dr. Sándor Csaba tájékoztatott. Mint mondta, az el?készítés megkezd?dött, az országos bált a Budapesti és a Pest megyei kamarai szervezettel közösen szervezik. Az október 4-i megbeszélésen a bál programjára vonatkozóan számos újítás bevezetésér?l döntöttek. Jelezte: jó lenne, ha ezen a hétvégén más helyen gyógyszerészbál szervezésére nem kerülne sor; err?l a Területi Elnökök Értekezlete soron következ? megbeszélésén célszer? lenne megállapodásra jutni.

A HUMVO els? közgy?lésen dr. Sándor Csaba és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt, az ott történtekr?l a hivatalvezet? számolt be. A HUPSA új elnöke Kossela Lili, megkereste a Kamarát és különböz? programpontokban együttm?ködést ajánlottak ? hangzott el. Az MGYK részér?l az elnök azt kérte, segítsenek, hogy az ötödéves hallgatók mind a négy karon ? intézményesített keretek között ? megismerhessék a szervezetet. A következ?kben dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a szerb kollégáknak Belgrádban tartott el?adásáról. Mint elmondta, az ottani gyógyszerészek gyakran elismeréssel hivatkoznak a gyógyszerellátás magyar példájára, ezért is jött t?lük a meghívás.

Az elnök a kronologikus beszámolóban többször is említette a heti rendszerességgel, az ÁEEK illetékeseivel tartott, e-recepttel kapcsolatos egyeztetéseket. Az ÁEEK kérésére a Kamara két különböz? id?pontban is megkereste azokat a gyógyszertárakat, amelyek bejelentkezése az EESZT-be akkor még nem indult el. Els? alkalommal e-mailben keresték meg az érintett gyógyszertárakat, akkor még 300 fölött volt a csatlakozást el nem kezdett közforgalmú és fiókgyógyszertárak száma. Az elnök beszámolója szerint október 13-án már csak 27 olyan közforgalmú és kb. 80 olyan fiókgyógyszertár volt, amely az ÁEEK nyilvántartása szerint még nem kezdte el a csatlakozást. Ezeknek a gyógyszertáraknak a vezet?it a Kamara telefonon is megkereste, kérve a csatlakozás elindítását és felajánlva az ehhez szükséges segítséget. Az e-recepttel kapcsolatban az elnök még elmondta, hogy az informatikai rendszergazdák intenzíven dolgoznak azon, hogy az eredményes bejelentkezést követ?en ?élesítsék? a gyógyszertárak kapcsolatát az EESZT-vel. Ennek el?feltétele a befejezett csatlakozás, az e-személyi olvasó kiváltása és az, hogy legalább egy gyógyszertári dolgozónak már legyen e-személyije. A csatlakozás ?élesítését? sok gyógyszertárban a rendszergazdák személyes közrem?ködése nélkül megoldják a gyógyszerészek; október 13-áig már 320 gyógyszertár bekötése megtörtént. Az elnök arról is tájékoztatott, hogy a rendszergazdák üzleti ajánlatait, amelyeket a bekötésre valamint a folyamatos rendszerfelügyeletre vonatkozóan a gyógyszertáraknak megküldtek, az ÁEEK vezet?inek átadta, tekintettel arra, hogy sok gyógyszerész tiltakozott a Kamaránál az ezekben foglalt díjtételek miatt. Az e-recepttel kapcsolatos tájékoztatót azzal fejezte be, hogy tudomása szerint a november 1-i indulási határid? nem változik, ezért is fontos, hogy az említett id?pontig minden gyógyszertár és fiókgyógyszertár bejelentkezése az EESZT-be sikeresen lezáruljon. 

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lEzt követ?en a Kommunikációs Bizottság munkamegbeszélésér?l dr. Zalai Károly számolt be. Itt a Gyógyszerészi Hírlap és a honlap aktuális ügyeinek egyeztetésén kívül külön is téma volt a homeopátiás szerekkel kapcsolatos kamarai kommunikáció elveinek az egyeztetése, valamint a Gyógyszerész Köztestületi Napok kommunikációs feladatainak a tisztázása. Az elnök beszámolt arról, hogy a Hungexpo részér?l érkezett megkeresés egy minden évben megrendezésre kerül? egészségügyi szakkiállítással kapcsolatban, ahová együttm?köd? partnerként az MGYK-t is meghívták. Ezzel párhuzamosan érkezett megkeresés az egyik nagykeresked?t?l is, amely szerint szeretnék, ha a kiállítással egybekötött szakmai konferenciájukat az MGYK-val együttm?ködve szervezhetnék. Az elnökség mindkét ügyben nyitott az együttm?ködésre, de további el?zetes konzultációkat tart indokoltnak.

A Kamara október 13-14-i budapesti kreditpontos továbbképzése sikeres volt, a nagy érdekl?dés miatt a jelentkezéseket a meghirdetett id?pont el?tt le kellett állítani ? számolt be dr. Sándor Csaba és egyben vázolta a jöv? évre vonatkozó további terveket. Dr. Hankó és dr. Sohajda Attila október 14-én Budapesten kötelez? szinten tartó továbbképzésen adott el? ? derült ki a továbbiakból.

A Pest Megyei Szervezet október 14-én szüreti bált rendezett Visegrádon ? immáron másodszor. A jól sikerült rendezvényr?l történt rövid beszámoló után az elnök a CIB Pannónia vezet?ivel folytatott egyeztetésekr?l számolt be. (Mint ismert, a CIB Pannonia az MKB Biztosító jogutóda.) A Kamara megkapta az elmúlt évek biztosítási eseményeir?l a beszámolót, aminek ismerete a további, biztosításokkal kapcsolatos kamarai döntésekhez nélkülözhetetlen. Az MKB jogutódja új, a gyógyszerészeknek kidolgozott egyedi lehet?ségeket is vázolt, amelyek gyógyszerészek felé történ? kommunikációjáról a biztosító és a Kamara vezet?i megegyeztek.

Fontos szempont, hogy az egyetemeken folyó graduális gyógyszerészképzésben az ipari ismereteket a gyógyszerészhallgatók a gyárak bevonásával, a napi gyakorlatot és a naprakész technológiai lehet?ségeket ismerve szerezzék meg. Err?l a MAGYOSZ és az MGYK kezdeményezésére a négy karral egy évvel ezel?tt kezdett egyeztetések eredményeképpen megfelel? megoldás körvonalazódik. Minderr?l dr. Ács Zoltán elnökségi tag, a Kamara Ipari Állandó Bizottságának képviseletében számolt be. Mint mondta, a Bizottság koordinálásával, a hazai gyógyszercégek és a négy egyetem képvisel?i október 18-án megállapodtak, hogy els? lépésben már idén 42 gyógyszerészhallgató gyári gyakorlata megszervezésre kerül, ahol a gyáranként vállalt létszámokról és a tematikáról is megegyezés született.

A szakképzési rendelet korrekciójával kapcsolatban augusztusban elkezdett egyeztetések tovább folytatódtak a négy kar, a két kollégium, az MGYT és az MGYK képvisel?i között. A javasolt korrekció alapelveiben konszenzus van, a részletekr?l a négy kar illetve az MGYT és a Kamara külön készít egy-egy javaslatot, amelyek harmonizációjára dr. Vecsernyés Miklós dékán és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök kapott felhatalmazást azzal, hogy november végéig a tárgyaló feleknek ebben is konszenzusra kell jutniuk. Hankó ? az egyeztetésekr?l szóló beszámoló részeként ? elmondta, hogy a 2012-ben megszületett rendelet el?készítése során kialakult kompromisszumokról az id? bebizonyította, hogy nem igazán sikeresek. Másrészt 2014 végén törvény rendelkezett arról, hogy a közforgalmú és a kórházi gyógyszertárak vezetéséhez 2025-t?l szakgyógyszerészi oklevélre lesz szükség, ezek a változások pedig indokolják a jelenlegi helyzet áttekintését és a korrekcióra vonatkozó közös javaslat elkészítését.

Ezt követ?en a dátumhoz nem kötött eseményekr?l adott tájékoztatással folytatódott a beszámoló. Els?ként az ÁSZ-vizsgálat került szóba: a Kamara az intézkedési tervet benyújtotta, az ÁSZ kiegészít? kéréseire határid?n belül válaszoltak. Az ?szi salátatörvény tervezet is szóba került. Az abban foglaltakra vonatkozóan a Kamara kialakította álláspontját, amit határid?n belül szintén megküldött az Államtitkárságnak. Örömteli, hogy a tervezet foglalkozik a gyógyszertárak vis major helyzeteinek kezelésével, ugyanakkor ezek megoldásakor arra is figyelni kell, hogy az adott település gyógyszerellátása ez id? alatt is biztosított legyen.  A Kamara véleményében több olyan kérdésre is kitértek, ami a tervezetben nem szerepel, de korrekciójuk fontos lenne. Ilyen pl. a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaság tagjának halála esetén követend? eljárásrend, hogy a gyógyszertár ez esetben is meg?rizhesse a m?ködési engedélyét, vagy pl. a fiókgyógyszertárral ellátott településen közforgalmú gyógyszertár létesítési kezdeményezése esetén követend? eljárásrend korrekciója. 

Az elnök részletesen beszámolt a homeopátiás szerekkel kapcsolatos, az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete állásfoglalásának közzétételét követ? médiavisszhangról, illetve a Kamara reagálásáról. A Gyógyszerészi Hírlappal kapcsolatos kérdéseket dr. Zalai Károly osztotta meg a hallgatósággal.  

Beszámoló az elnökség októberi ülésér?lEzt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Ez után a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok következtek. Els?ként az Alapszabály módosítására tett javaslatot vitatták meg. Az elnökség elfogadta a küldöttközgy?lés elé terjesztend? alapszabály-módosítási javaslatot, majd a tagdíjkérdésekr?l tárgyalt. Az elnökség nem kívánja módosítani a tagdíjszabályzat elveit, ugyanakkor a tagdíjfizetési kötelezettség mérséklését megfontolandónak tartja. Egyetértettek abban, hogy a jöv? évi költségvetésben kerüljenek megjelenítésre a szakmai rendszerváltás kamarai programjához szükséges költségelemek is. Ennek érdekében az elnökség új el?terjesztés benyújtását kérte a javaslatot kidolgozó ad hoc bizottságtól. Az elnökség dr. Horváth-Sziklai Attila el?terjesztésében megtárgyalta és elfogadta az MGYK adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát, amelyet 2017. november 1-gyel léptetnek hatályba. Az MGYK Országos Hivatal Szervezeti és M?ködési Szabályzatának módosítását is megvitatták és elfogadták úgyszintén november 1-i hatálybalépéssel. Megtárgyalták és elfogadták továbbá az MGYK Iratkezelési Szabályzatának módosítását, amelyet 2018. január 1-t?l léptetnek hatályba. Pótnapirendként került megtárgyalásra egy külföldi egyetemen végzett gyógyszerész szakképesítésének elfogadására vonatkozó el?terjesztés, majd végezetül okosvények terjesztésének aggályos gyakorlatával kapcsolatban az elnökség az alábbi közlemény elfogadásáról és közzétételér?l döntött:

?A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban: Kamara) elnöksége aggodalommal figyeli azt a gyakorlatot, amikor az ?okosvény? alkalmazásával, az ?okosvény? m?ködtet?je ? saját gyógyszertári hálózata gyógyszertárainak nevében ? közvetlenül megkeresi a vényíró orvosokat azt kérve, hogy ?okosvényüket? ismertessék és ajánlják a betegeik körében. Azzal, hogy ezt a rendszert a vényíró orvosok által kívánják terjeszteni, és hogy a rendszerhez csatlakozott gyógyszertárak köre az ?okosvény? m?ködtet?jének gyógyszertári hálózata, lehet?vé teszik a betegirányítást, amit a Kamara elnöksége súlyos orvos- és gyógyszerészetikai kérdésnek tekint. A Kamara elnöksége felhívja a jelenségre figyelmet és elvárja az ?okosvényeket? m?ködtet? vállalkozásoktól ezen gyakorlat beszüntetését.?

Az elnökség felkérte az elnököt, hogy ezt az álláspontot a Magyar Orvosi Kamara elnökének is ismertesse, kérve egyben támogatását az aggályos gyakorlat megszüntetéséhez.

mgyk.gyh

« Vissza
Betegsarok
2018. 10. 10.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 12.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság el?tt, alatt és szoptatás idején I.
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2018 december»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l
»
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
2017. 04. 10.
Beszámolók az MGYK IX. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2018. 11. 15.
A dohányzásról való leszoktatás kérdései
»
2018. 10. 12.
Inhalációs eszközhasználat
»
2018. 10. 12.
A légúti infekciók prevenciója
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!  -  Webmaster
Utolsó módosítás: 2018. 12. 12 szerda