Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 12. 01.
Fojtogatja a kormánytöbbség az online gyógyszerforgalmazást - nepszava.hu
»
2021. 12. 01.
Az egri patikus szerint jó lehet a gyógyszertári oltás, de megvalósítása még kérdéses - heol.hu
»
2021. 12. 01.
Különleges képzés indul a PTE gyógyszerészkarán - pecsaktual.hu
»
2021. 11. 30.
Átadták a Medis Díjat a kutató orovosoknak, gyógyszerészeknek - weborvos.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?l
2021. október 9.

Mivel a szeptember 23-i elnökségi ülés valamennyi napirendi pontjának megtárgyalására – a rendkívül sok (és többségében határid?s) napirendi pontra való tekintettel – nem került sor, így az elnök október 6. délutánra soron kívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezte. Az összejövetelt dr. Hankó Zoltán vezette, amely végig határozatképes volt.

Az ülés dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnök emlékeztetett nemzeti gyásznapunkra, október 6-ra, illetve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc gyógyszerészeti vonatkozásaira. Szólt az aradi vértanukról és Batthyány Lajosról, hazánk els? alkotmányos miniszterelnökér?l, akit szintén október 6-án, csak Budapesten végeztek ki. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lAz 1848-49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolatban kiemelte, a nemzet öntudatra ébredése és függetlenségi vágyának kifejezése miatt kiemelten fontos része a történelmünknek. Említést tett arról is, hogy az els? magyar nyelv? gyógyszerészi lap 1848-ban jelent meg. Láng Adolf Ferenc nyitrai gyógyszerész, az MTA levelez? tagja adta ki Gyógyszerészi Hírlap néven, és kilenc számot ért meg. Emlékeztetett, hogy a mostani Gyógyszerészi Hírlap elnevezés nem véletlen: az MGYK megalakulását követ?en az els? elnökség az els? magyar gyógyszerészi kiadvány iránti tiszteletb?l döntött a Kamara lapjának elnevezésér?l. Ezt követ?en Deák Ferenct?l idézett, aki ugyan nem vett részt a forradalom eseményeiben, de komoly szerepe volt az azt követ? konszolidációban: „Amit er? vagy hatalom elvesz, azt id? és kedvez? szerencse újra visszaadhatják. De amir?l a nemzet, félve a szenvedésekt?l, önként lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és kétséges.” E mondás a mai korban is megállja a helyét és a gyógyszerészet integritásának megteremtéséért folyó munka mottójaként is értelmezhet?.

Ezt követ?en átadta az elnökségi tagoknak az el?z? elnökségi ülésen született döntés alapján készült és az államtitkárságnak megküldött írásos kamarai véleményt a FoNo VIII. bevezetéséhez kapcsolódóan módosítani tervezett miniszteri rendeletekr?l.  Szintén felhívta a figyelmet az el?z? elnökségi ülésen megtárgyalt csomagküldéssel kapcsolatos történésekre és határozatra, valamint a Gyógyszerészi Hírlapban megjelenés el?tt álló cikkre, amelynek címe: „A késedelem veszélyes! A csomagküldés kockázatai és az új szabályozás szükségessége.” Ez után a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok következtek.

 

Döntést igényl? napirendi pontok

A kamarai kommunikáció stratégiai kérdései
Dr. Hankó Zoltán elmondta, hogy id?r?l id?re szükséges a kamarai kommunikáció technikájával, módszertanával és stratégiai kérdéseivel foglalkozni. Miután részletezte a jelenlegi kommunikációs felületeikkel kapcsolatos fontosabb kérdéseket, szólt a kamarai YouTube-csatorna elindításának el?készítésér?l is. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lMint mondta, ma a Kamara megjelenteti a Gyógyszerészi Hírlapot, gondozza a honlapot és a  Facebook-oldalukat, elektronikus hírlevelet ad ki és elindította a zárt Facebook-csoportot is. Elindult a Mediaworks-szel az együttm?ködés, az MGYK f? tulajdonosa a Galenus Kft.-nek, amely számos betegeknek szóló kiadványt jelentet meg, és a területi szervezeteknek is vannak önálló kommunikációs felületei. Ennek ellenére hiányos a gyógyszerészek és a lakosság tájékozottsága is, amin változtatni kell. Említést tett a kommunikáció módszertanával kapcsolatos elvárásokról, majd mindezek figyelembevételével ismertette azokat a területeket, ahol szükséges újragondolni a kommunikáció céljait, eszközrendszerét és gyakorlatát. Javaslatot tett az egyes területek újra pozícionálásáért felel?s személyekre is. Az elnökség részletes vitát folytatott az el?terjesztésben foglaltakról és az elégtelen informáltság okairól. Ezt követ?en az el?terjesztésben foglaltakat meger?sítve felkérte az említett feladatok végrehajtásáért felel?seket. Az elnökség ennek a napirendi pontnak a keretei között döntött arról, hogy az adherencia-fejlesztés el?segítése érdekében az eddig projektfeladatként kezelt téma gondozását munkabizottságra bízza, melynek megszervezésére felkérte dr. Somogyi Orsolyát. A létrehozandó munkabizottság feladata az adherencia-program gondozása, fejlesztése, az adherencia-fejlesztés társadalmi kommunikációja és az adherencia-továbbképzések szakmai programjának gondozása.

A július 8-ai elnökségi ülés feladatkiosztása szerinti beszámolók

 A gyógyszertárak építészeti szabályainak felülvizsgálata
Dr. Torma Ádám ismertette azokat a szempontokat, amelyek alapján a gyógyszertárak építészeti el?írásainak felülvizsgálata célszer?. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lIlyen pl. a funkcionális helyiségekkel kapcsolatos el?írások újra gondolása, a modern raktározási lehet?ségek vagy a szolgáltatások építészeti feltételeinek figyelembevétele. Az elnökség egyetértett az elhangzottakkal, és felkérte dr. Torma Ádámot, hogy az általa vezetett munkacsoporttal a novemberi elnökségi ülésre az el?terjesztésben foglaltakat részletesen dolgozza ki, hogy az a jogalkotó és a hatóság elé terjeszthet? legyen.

– Gyógyszertári helyettesítés
Dr. Torma Ádám ismertette a helyettesít? gyógyszerészek jelenlegi jogállását. Mint mondta, a joganyagból a tevékenység definíciója, valamint a tevékenységhez kapcsolódó kompetenciák és a m?ködés feltételeinek meghatározása is hiányzik. A helyettesít? gyógyszerészek számáról, a tevékenység országos vagy regionális volumenér?l központi nyilvántartás hiánya miatt még közelít? adat sem áll rendelkezésre. Elterjesztésében részletezte az említett helyzet megoldására tett javaslatait. Az elnökség egyetértett az el?terjesztésben foglaltakkal, és felkérte dr. Torma Ádámot, hogy az általa vezetett munkacsoporttal a soron következ? elnökségi ülésig a szükséges korrekciókra az el?terjesztést készítse el?.

– A „Jó gyakorlatok gy?jtése” c. projekt lezárása
Tavasszal a Kamara zárt FB-csoportjában, valamint a területi elnökök közrem?ködésével felhívással fordult a tagokhoz, a Covid-19 járvány id?szaka alatt az egyes gyógyszertárakban kialakított jó gyakorlatok összegy?jtése, megismerése céljából. Dr. Torma Ádám ismertette a beérkezett válaszokban megfogalmazásra került eljárásokat, felvetéseket. Az elnökség egy javaslat kivételével egyetértett a felvetésekkel, és úgy látta, ezek a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv (BMK) aktualizálásával alkalmazhatók. Felkérte továbbá a Szakmai Munkabizottságot a szükséges módosítások elvégzésére. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lAz említett kivétel azt hozta példaként, hogy a legtöbb orvosi rendel? a telefonos leterheltségének csökkentése érdekében létrehozott egy email-címet, melyre a gyógyszerfelírási kéréseket várja. A javaslat szerint azoknak a betegeknek, akik emailezni nem tudnak, a gyógyszertár vegye át a gyógyszerigény összeírását és egyeztessen az orvossal. Mivel e felvetés számos szakmai és kompetencia-problémát okozhat, az elnökség felkérte dr. Torma Ádám mellett dr. Gyermán Annát és dr. Somogyi Orsolyát, hogy a vitatható kérdéseket tisztázza és a következ? elnökségi ülésre a javaslatot hozza vissza.

– Önértékünk tudata, önreflexiós képességünk, önvédelmi reflexeink
Ezen el?terjesztés három kérdés körbejárására volt hivatott. Hogyan definiálhatók az említett fogalmak? Miben tapasztaljuk hiányukat? Mit kell tenni az említettek meger?sítése érdekében? Az el?terjesztés részletes megvitatását a soron következ? ülésre halasztották.

– Biztonságos étrend-kiegészít? program
A projekt felel?sei tájékoztattak, hogy az elmúlt hónapokban érdemi eredményt nem tudtak elérni egy olyan étrend-kiegészít? gyártó céggel, amelyik többszáz gyógyszertárnak szállít étrend-kiegészít?t, de nem szándékozik a biztonságos étrend-kiegészít? program feltételeit teljesíteni. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lAz elnök szerint ez legalább 1700 olyan gyógyszertár er?feszítéseit gyengíti, amelyek vezet? gyógyszerészei elkötelezettek a gyógyszertárak jogszabályban rögzített egészségügyi feladatainak teljesítéséért. Ezért az elnök jelezte, hogy a projekt menedzselését új alapokra akarja helyezni.

– Új stratégiai megállapodás a Kormánnyal
Dr. Hankó Zoltán emlékeztetett a Kormány és az MGYK közti korábbi együttm?ködési megállapodásokra, majd idézte Orbán Viktor miniszterelnök és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott szavait, akik egy új megállapodás megkötésének szükségességére utaltak. Mint elmondta, már elkezd?dtek a Miniszterelnökséggel az ezzel kapcsolatos egyeztetések, a Kamarában pedig végigveszik azokat a szempontokat, ami alapján a megállapodás megszülethet. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– A Semmelweis nap aggasztó gyakorlata
Dr. Torma Ádám emlékeztetett arra, hogy az utóbbi években egyre több gyógyszertár személyi jogosa hozta meg azt a döntést, hogy a Semmelweis napon nyitva tart. Ugyanakkor ezek a gyógyszertárak rendre nem nyitnak ki a többi munkaszüneti napon, s?t nem egy közülük csak akkor nyit ki július 1-én, ha az hétköznapra esik. El?terjesztésében ezen helyzet megoldására két, akár párhuzamosan futtatható javaslatot tett: egyrészt tisztázni kell, hogy jogszabályszer?-e a terjed? gyakorlat és a munkaszüneti napok közötti megkülönböztetés, s ha erre igen a válasz, olyan jogszabálymódosítást kell kezdeményezni, ami egyértelm?síti a Semmelweis nappal kapcsolatos jogalkotói és szakmapolitikai szándékot.  Az elnökség egyetértett a felvetéssel, másfel?l felkérte dr. Torma Ádámot és dr. Hankót, hogy az egyértelm? hatósági gyakorlat érdekében kezdeményezzen egyeztetéseket az OGYÉI illetékes vezet?ivel.

– Gyógyszeripari gyakorlatok
Dr. Bárdos Attila, az Ipari Állandó Bizottság elnöke beszámolt a gyógyszerészhallgatók ipari gyakorlatáról. Tavaly, a pandémia miatt elmaradtak, idén viszont ez újra elindulhatott. Mind a négy képz?hely kihasználta a rendelkezésre álló létszámot – emelte ki. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Az áthelyezési szabályok változása
Dr. Bartus György felhívta a figyelmet arra, hogy a 2021. évi CI. törvény a Gyftv-t több ponton is módosította. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lEzek közül a gyógyszertárak áthelyezésére vonatkozó változás kritikus helyzeteket teremt. Mint mondta, a javaslat célja az áthelyezés távolságra és id?korlátra vonatkozó garanciális szabályainak visszaemelése a joganyagba – a bürokratikus elemek elhagyását megtartva. Az elnökség a javaslatokat áttekintette és egyetértett a jogalkotók felé történ? el?terjesztésükkel.

A gyógyszertári asszisztens szakmai vizsgák tagi névjegyzékének pályázati kiírása
Dr. Horváth-Szikla Attila beszámolt a szakképzésr?l szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti kamarai feladatairól. El?terjesztésében a gyógyszertári (szak)asszisztens képzésben a vizsgáztatáshoz szükséges feltételeket ismertette. Az elnökség a szakképzésr?l szóló LXXX. törvény 100. § (1) bekezdése d) pontja végrehajtására országos pályázatot hirdet a vizsgaellen?ri névjegyzékbe való felvételre. A pályázatot a határozat mellékletét képez? adatlapon az Országos Hivatalnak kell megküldeni. A pályázat beküldésének határideje folyamatos. A pályázati feltételeknek megfelel? személyt az Országos Hivatal a névjegyzékbe veszi és az adatokat elektronikusan továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek. A pályázati feltételeket a Kamara hamarosan közzéteszi.

A Médiaworks-szel történ? együttm?ködésr?l
Dr. Somogyi Orsolya számolt be a Mediaworks Hungary Zrt. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara közötti együttm?ködésr?l. Mint mondta, az MGYK szakmai ajánlásával folyamatos a tartalmak közzététele a Mediaworks által elindított Gyógyzóna elnevezés? honlapon, amelyek folyamatosan megosztásra kerülnek a Kamara hivatalos Facebook-oldalán; továbbá  hivatalos honlapjukon megjelent már egy online tájékoztatás a fent nevezett tartalmakról, kérve azok minél szélesebb kör? terjesztését a gyógyszerész kollégák körében. El?terjesztésében szót ejtett a jelenlegi, illetve jöv?beni teend?kr?l és célkit?zésekr?l. Beszámoló az elnökség soron kívüli ülésér?lAz elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és egyben köszönetét fejezte ki dr. Somogyi Orsolyának és a Mediaworks vele együttm?köd? munkatársainak, továbbá kérte a dr. Nyíri Lászlót, mint a TEÉ elnökét, hogy a megjelen? anyagok minél szélesebb kör? megismertetése érdekében a területi elnökökkel kezdeményezzen egyeztetést.

Beszámoló a Miniszterelnökség támogatási szerz?désér?l
Dr. Horváth-Sziklai Attila a Miniszterelnökségt?l kapott források felhasználásáról tájékoztatott. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

A Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj jöv?je
Dr. Nyíri László tájékoztatott az említett díjakkal kapcsolatos egyeztetésekr?l. Az elnökség döntése értelmében a díjazás technikai és adminisztratív okok miatt a következ? évre tolódik.

A gyógyszerészek szerepe a vakcinációban
Dr. Süle András el?terjesztését dr. Gyimesi Nóra ismertette a részvev?kkel. A benyújtott munkaanyag a kérdést szinte minden szempontból tárgyalja. Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy a „Gyógyszerészek és gyógyszertárak részvétele egyes vakcinációs programokban” cím? tanulmány alapján a tanulmány készít?ivel közösen készítsen el?terjesztést azt az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság elé terjessze.

mgyk.gyh

 

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 december»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 12. 01 szerda