Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 07. 13.
Megrostálta a homeopátiás készítmények piacát az új szabályozás - infostart.hu
»
2020. 07. 10.
Nagyon jó hírek érkeztek a magyar fejlesztés? koronavírus elleni szerr?l - novekedes.hu
»
2020. 07. 10.
„Ne nevezzük gyógyszernek a homeopátiás szereket” - Pesti Hírlap
»
2020. 07. 09.
103 gyógyszerészdoktor vehette át diplomáját – Semmelweis Hírek
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 08. 27.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott májusi ülésér?l
2020. május 22.

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. május 21-én videokonferencia keretében tartotta elnökségi ülését. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a napirend elfogadása után az el?z? elnökségi ülés óta eltelt id?szak kamarai eseményeit ismertette az elnök. 

Koronavírus-járvány

Az elnök a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos minden részletre nem tért ki, tekintettel arra, hogy a gyógyszerészek tájékoztatása honlapon, hírlevélen és facebook-oldalon keresztül folyamatos.  Ugyanakkor megemlítette, hogy részt vett az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) videokonferenciáján, ahol a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos el?adások hangzottak el. A virológusok, matematikusok, orvosok és más szakemberek részvétel tartott videokonferenciáról dr. Hankó elmondta, az ITM vezetésével a járvánnyal kapcsolatban 17 területen tudományos megalapozottságú munka folyik. A video a kés?bbiekben folyamán mindenki számára elérhet?vé vált.

A Semmelweis Egyetem a koronavírus-járvánnyal tartott videokonferenciáján dr. Merkely Béla rektor jelentette be a koronavírus fert?zés kimutatásával kapcsolatos vizsgálatsorozat elindulását. Az azóta eltelt id?szakban már több részeredményt is közöltek.Beszámoló az elnökség videokonferencia keretében tartott májusi ülésér?l

Kormányzati egyeztetések

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) a magyar gyógyszerek penetrációjával és a gazdaság újraindítása kapcsán a gyógyszeriparban rejl? lehet?ségekr?l egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Nagy Ádám helyettes államtitkár, dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztos, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke, az MGYK-t dr. Hankó Zoltán képviselte. A cél a védjegy penetrációjának az er?sítése volt.

Az elnök egyeztetett prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felel?s államtitkárral is. A megbeszélésen szóba került a kiskereskedelmi különadó kérdése, amelynek az államtitkár a korrekcióját kezdeményezte. Az elnök elmondta, hogy „az államtitkár asszony levele sokféleképpen értelmezhet?”, ugyanakkor azt respektálni kell, hogy egy veszélyhelyzetben megalkotott kormányrendelettel kapcsolatban a kormány egyik tagja nyilvánosság el?tt vállalta a korrekció indokoltságát. További gondot jelent, hogy id?közben a különadó törvénytervezet formájában megjelent a parlament honlapján. Az elnök jelezte, hogy több kormányzati csatornán dolgozik a tervezet korrekciójáért. A megbeszélésen részletes egyeztetés volt a TAJ-szám bemondásra alapozott gyógyszerkiváltásról is. A kormányzati álláspont még nem egyértelm? a tekintetben, hogy ez a rendelkezés meddig marad hatályban, azonban az elnök szerint a jogszabály rossz. Mint mondta, „államtitkár asszonynak is elmondtam, hogy minden konfliktust vállalok mindenkivel szemben annak érdekében, hogy ez a szabály minél hamarabb kivezetésre kerüljön”. A rendelet jelenlegi formájában a GDPR el?írásoknak nem felel meg, táptalaja a visszaéléseknek és szabálytalanságoknak, gyógyszerpazarláshoz vezet és sérti a gyógyszerbiztonságot is. A megbeszélésen szóba kerültek költségvetési kérdések is. Mivel számos kérdésben sürg?s lenne a jogalkotás, elvi megállapodás született az ütemezett egyeztetések elindításáról. A rendkívüli juttatásról szóló egyeztetések sem fejez?dtek még be.

Az egészségügy átvilágítása és átszervezése volt a témája annak a megbeszélésnek, amit Pintér Sándor belügyminiszter kért az MGYK elnökét?l. Dr. Hankó elmondása szerint a belügyminiszter 15 személyt kért fel az egyes szakterületek elemzésére. A Kamara elnöke néhány kamarai vezet? bevonásával a megbeszélt határid?re az elemzést elkészíti.

Képzés, szakképzés

Az EMMI szervezésében az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos egyeztetésen a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát. Az összejövetelen jelezték, a Kamara korábban leadott javaslatait nem szándékozik megváltoztatni. Az ápolón? képzés hangsúlyosabbá tétele az egészségügyi középiskolai képzésben azzal járna, hogy a gyógyszertári asszisztensek zöme továbbra is érettségit követ? képzésben szerezne oklevelet.

A SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet videokonferencia keretében vitatta meg a gyógyszerészképzés kurrikulum-reformja kapcsán az intézet kompetenciakörébe tartozó tantárgyak tematikáját és módszertanát. Az egyeztetésen részt vett dr. Hankó Zoltán és dr. Somogyi Orsolya, a Kamara elnökségi tagja is. A kérdésr?l tervezik a Gyógyszerészi Hírlapban részletesebb tájékoztató közzétételét.

Egyebek

Az elnök beszámolt a Galenus Kft. közgy?lésér?l, ahol a tulajdonosok jóváhagyták a 2019. évi mérlegbeszámolót. 

A II. és XII. kerületben az id?sek gyógyszereinek önkormányzati közrem?ködéssel történ? házhozszállításával kapcsolatos, gyógyszertárak közötti konfliktusokról ejtett szót a továbbiakban. Mint elmondta, Pokorny Zoltán, a XII. kerület polgármestere személyes egyeztetést kezdeményezett, hogy megoldást találjanak a problémára. A II. kerületben pedig a kamarai elnök kereste fel a polgármestert, ugyanis több panasz is érkezett hozzá amiatt, hogy az önkormányzat „exkluzív” szerz?déseket kötött egyes gyógyszertárakkal.

Az egységes európai egészségügyi rendszer kialakításáról szóló dokumentummal Újhelyi István EP képvisel? kereste meg az MGYK-t. Az ezzel kapcsolatos korábbi egyeztetésen dr. Torma Ádám és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. A kamarai elnök elmondta, „nekünk nem f?z?dik érdekünk az egészségügyi rendszerek egységesítéséhez, mert egy ilyen próbálkozás következménye volt a liberalizáció is. Ezt az álláspontot fogják képviselni a jöv?ben is.

Az elnök szót ejtett a Dr. Zelkó Romána igazgatói pályázatról, aminek a véleményezését kérték a Kamarától. Említette továbbá, hogy a szakmai kollégium rendszere átszervezés alatt áll, és indokoltnak tartaná az ipari képviselet visszakerülését. Szót ejtett a sajtóban korábban megjelent, a gyógyszertárak tisztességtelen árképzésével kapcsolatos vádak cáfolatáról, ugyanis kétszáz gyógyszertár vizsgálata után egyértelm?en kiderült, hogy a vád nem állja meg a helyét.

Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-t?l megküldött gyógyszertárak m?ködésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok következtek.

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

   –  Az MGYK 2019. évi mérlegbeszámolójának véglegesítése

Dr. Gutay Tibor, a Felügyel? Bizottság elnöke elmondta, a veszélyhelyzeti eljárásrendnek megfelel?en tárgyalták meg a mérlegbeszámolót, amivel kapcsolatban kifogás nem merült fel, a küldöttközgy?lésnek elfogadásra javasolták.

   –  Beszámoló a TEÉ május 19-i ülésér?l

Dr. Nyíri László beszámolóját a TEÉ ügyrendjével kezdte. Ismertette a szükséges módosításokat, illetve azok céljait. Az ügyrendet az országos elnökség jóváhagyta.

Ezt követ?en részletezte a TEÉ összejövetelének további napirendi pontjait: dr. Hankó elnöki tájékoztatóját, az EGIS-díjjal kapcsolatos változásokat, az asszisztensképzésssel kapcsolatos felmérést, az Ifjúsági munkabizottságba történ? delegálásokat és a Patikanap elhalasztását.

A TEÉ elnöke tájékoztatott, hogy a TAJ-szám bemondására alapozott gyógyszerkiváltás lehet?ségének visszavonását a TEÉ konszenzussal kezdeményezi. Ezt követ?en az elnökség is egyhangúlag szavazott arról, hogy ez a lehet?ség minél gyorsabban sz?njön meg.

   –  Döntés a munkabizottságok összetételér?l és programjáról

A Szakmai Munkabizottság összetételér?l dr. Fang Simon számolt be. Az elnökség elfogadta a beszámolót, és felkérte dr. Fang Simont, a bizottság vezet?jét az el?terjesztésben foglaltak megszervezésére.

 Az Ifjúsági Munkabizottság összetételét és programját dr. Szilvay András terjesztette el?, amit az elnökség elfogadott. Felkérte továbbá dr. Szilvay Andrást, a bizottság vezet?jét a bizottság munkájának megszervezésére és irányítására.

   –  Munkabizottságok és projektek tevékenységével kapcsolatos beszámolók

Az egyes munkabizottság vezet?i és a projektvezet?k, illetve képvisel?ik röviden beszámoltak tevékenységekr?l. Az elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy a jöv?ben minden elnökségi ülésen hangozzanak el ezek a beszámolók.

   –  MGYK Facebook-oldalának m?ködési rendje

Az elnökség az MGYK Facebook-oldalának m?ködtetésére vonatkozó el?terjesztést megtárgyalta és jóváhagyta dr. Csapi Bence elnökségi tag megbízását a f?szerkeszt?i feladatok, dr. Gyarmati-Vörös Kinga, dr. L?rincz Zsuzsa és dr. Németh Ákos gyógyszerészeket az oldal szerkeszt?i feladatainak ellátására. Felkérte továbbá ?ket a Kommunikációs Munkabizottságban való részvételre. Az elnökség a Facebook-oldal m?ködtetésére vonatkozó eljárásrendet elfogadta és 2020. május 22-vel hatályba léptette.

   –  Döntés a Humvo Nonprofit Zrt. igazgatóságába történ? delegálásról

A HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Igazgatóságába az elnökség újabb egy éves id?tartamra dr. Horváth-Sziklai Attilát delegálta.

    –  2020. évi Patikanap

A Covid-19 járvány miatt elhalasztott Patikanap országos megnyitója szeptember 16-án kerül megrendezésre.

mgyk.gyh

« Vissza
Betegsarok
2020. 05. 12.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 július»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2019. 12. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 07. 13 hétfő