Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 05. 07.
Több forrás áramlik az egészségügybe - vg.hu
»
2021. 05. 07.
Ugrás a jöv?be: Közép-Európa legnagyobb biobankja jön létre Szegeden - hirado.hu
»
2021. 05. 07.
Három új szer jöhet a koronavírus-betegek kezelésére - infostart.hu
»
2021. 05. 07.
Új fejlesztések az onkológiában - magyarhirlap.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Miniszimpózium a gyógyszertárak építészeti el?írásairól
2021. március 28.

A Kamara elnökségének kezdeményezésére 2021. március 26-án online miniszimpóziumra került sor, amely témája a gyógyszertári építészeti szabályok felülvizsgálata volt. A miniszimpózium meghívottjai az elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete tagjai, valamint a delegáltjaik voltak.

Ahogy arról korábban már hírt adtunk, a 2017-es kecskeméti Vándorgy?lésen már foglalkozott a Kamara a gyógyszertári építészeti szabályok felülvizsgálatával, majd azt követ?en több fórumon is napirenden volt a kérdés. Az elnökség az eddigi anyagokat „leporolta” és felkérte a Szakmai munkabizottságot a korábbi egyeztetések és az újabb tapasztalatok alapján a kérdéskör komplex áttekintésére. Az elnökség a 2021. februári ülésén megtárgyalta a Szakmai Munkabizottság vitaindító beszámolóját és úgy döntött, hogy kérdésben a Területi Elnökök Értekezlete is kapjon lehet?séget a véleményének kialakítására. Erre – a járványhelyzetre tekintettel – most videókonferencia keretében lebonyolított miniszimpózium keretei között került sor. A moderátor dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke volt és a miniszimpóziumot megtisztelte jelenlétével dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész is.

Miniszimpózium a gyógyszertárak építészeti el?írásairólDr. Hankó Zoltán bevezetésként elmondta, hogy a célok közé tartozik, hogy a témával kapcsolatban megfelel? ajánlást tudjanak kidolgozni a gyógyszertárak felújításához, átalakításához, illetve belátható id?n belül jogszabály módosítási javaslattal is el? tudjanak állni a kormányzat felé. Dr. Nyíri László köszönt?je után dr. Torma Ádám el?adása következett „Vitaindító a gyógyszertárak építészeti el?írásainak kérdéseir?l” címmel”.

Az el?adás a közforgalmú gyógyszertárak építészeti el?írásainak ismertetésével kezd?dött; itt az általános építészeti el?írások mellett a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet szabályainak tételes áttekintése is megtörtént. Az el?adó bemutatta a közforgalmú és a fiókgyógyszertárakra vonatkozó szabályozást, beleértve az alapterületre, a funkcionális helyiségekre és azok kapcsolódására, valamint a különböz? szakfeladatok végzéséhez el?írt építészeti el?írásokat. Ezt követ?en feltette a kérdést: Milyen az ideális szabályozás? Majd meg is adta rá a választ: betartható, megköveteli a szakmailag szükséges minimumot, az egyedi céloknak/sajátosságoknak megfelel? mozgásteret biztosít, figyelembe veszi a gyógyszerészet lehetséges fejl?dési irányait, továbbá lehet?ség szerint er?síti a személyi jogos kompetenciáit.

Az el?adó kitért arra is, hogy a jelenlegi gyakorlatnak több neuralgikus pontja is van. Ilyen például, hogy a funkcionális helység kizárólag az adott szaktevékenységre használható, önálló légtérrel kell rendelkezzen. Szólt a szélfogó, illetve a légzsilip használatáról és a h?vös tárolás kérdéskörér?l is.

A Szakmai Munkabizottság korábban már foglalkozott a gyógyszertári építészeti szabályok felülvizsgálatával, az el?adó az általuk javasolt korrekciókat ismertette a továbbiakban. Ilyen például a funkcionális helyiség újra értelmezése, a szélfogó, vagy légzsilip el?írásának végig gondolása. Úgy látják, fontos lenne a patika homlokzatán a gyógyszertár m?ködési engedélyében szerepl? egyedi elnevezést is feltüntetni. Javasolták továbbá, hogy a minimális össz-alapterületre vonatkozó el?írás változatlanul hagyása mellett a funkcionális helyiségekre vonatkozó alapterületi elvárások is kerüljenek felülvizsgálatra. A jelenlegi szabályozás nem foglalkozik pl. a raktári robotika kérdéskörével. Véleményük szerint az egyes funkciók a m?ködtetés és a biztonságos gyógyszerforgalmazást nem zavaró speciális viszonyok figyelembevételével részben legyenek összevonhatóak.

Az esetleges változások életbelépésének ütemezése is szóba került a továbbiakban. E tekintetben különbséget kell tenni az újonnan nyíló és a már meglév? gyógyszertárak között.

A vitaindítót követ? konzultáción lehet?ség nyílt az elhangzottak megvitatására, kérdések feltételére. Több új módosító javaslat is elhangzott, amelyekr?l élénk véleménycsere alakult ki. A felmerült témák között szerepeltek a fiókgyógyszertárakkal kapcsolatos kérdések, ahogy a kórházi gyógyszertárak közvetlen lakossági ellátásra vonatkozó rendelet felülvizsgálatának szükségessége is. Voltak, akik a funkcionális helyiségek definíciójából adódó problémákra hívták fel a figyelmet, míg mások a h?vös raktár kérdéseit boncolgatták. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az officina minimális alapterületénél figyelembe kell venni az expediáló helyek számát, tovább a jöv? gyógyszerészetét tekintve a várható újabb feladatok – pl. adherencia, oltakozás – helyigényét is figyelembe kell venni, tehát mindenképpen hosszú távon kell gondolkodni. Mások annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az új szabályozásnak olyannak kell lenni, hogy a már meglév? gyógyszertárakra ne rakjanak nagyobb anyagi terhet. Fontos, hogy ne csak nagybefektet?k tudjanak eleget tenni az elvárásoknak.

Az elhangzottakat a kamarai elnök összegezte, aki úgy látja, hogy „az elnökség bölcs döntése volt, hogy a kérdést a TEÉ is vitassa meg”, mert rengeteg olyan szempont került a látótérbe, amelyek beépítése a kamarai javaslatba indokolt. Imponálóan jól volt felépítve a vitaindító – emelte ki –, íve volt az el?adásnak, logikusan sorba véve a szempontokat. Dr. Hankó felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyógyszertárnak korábban volt egyfajta misztikuma, ami a gyógyszerész-beteg kapcsolatra jó hatással volt és el?segítette a beteg és a gyógyszerész közötti bizalmi kapcsolat létrejöttét. Ezt szolgálták az építészeti szempontok, a speciális berendezés és a gyógyszerész officinai tevékenysége is. Mára ezek az attribútumok jórészt elt?ntek és a gyógyszertári officinák egyre inkább elegáns kereskedelmi egységekre emlékeztetnek. Az új szabályozásnál meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a gyógyszertárak minden más egységt?l való megkülönböztetését biztosítják, és el?segítik a betegközpontú gyógyszertári szolgáltatások nyújtásának feltételeit, beleértve pl. az adatvédelmi és betegjogi szempontokat is. Fontos továbbá, hogy a személyi jogos gyógyszerész kompetenciája er?södjék a gyógyszertár kialakításában, különös tekintettel az egyedileg vállalt szolgáltatásokra és a helyi sajátságokra. A rugalmasság indokolt, ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy ne lehetetlenítse el a hatóság és a gyógyszertár kapcsolatát.

Dr. El Koulali országos tiszti f?gyógyszerész ez utóbbi gondolathoz kapcsolódva osztotta meg véleményét a részvev?kkel. Hangsúlyozta, legalább tíz évre kell el?re gondolkodni és az új szabályozásnak hosszú távon is meg kell felelnie az elvárásoknak. Fontosnak tartja, hogy olyan kiskapukat ne tartalmazzon, ami a hatóság számára olyan mérlegelési lehet?séget nyújt, ami végeláthatatlan pereskedésekre szolgálhat alapul. Fontosnak tartotta azt is, hogy a szaktevékenységek pontosan meg legyenek határozva.

Dr. Nyíri László zárszavában köszönetet mondott az aktív részvételért, és úgy látta, hasznos és el?remutató volt az összejövetel.

mgyk.gyh

 

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 május»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 05. 09 vasárnap