Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 10. 04.
Interjú Vizi E. Szilveszter farmakológussal - M5 Libretto
»
2023. 10. 04.
Új lendületet kap a farmakológiai kutatás, gyógyszerfejlesztés és oktatás az egyetemen - semmelweis.hu
»
2023. 10. 04.
Rekordszámú pályam? érkezett az Örkény Színház és az Egis novellapályázatára - pharmaonline.hu
»
2023. 10. 03.
Karikó Katalin Nobel-díjas!
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Számvetés ? Véget ért a Köztestületi Napok rendezvénysorozata ? mgyk.hu
2014. december 1.

Európa most minket néz ? mondta dr. Hankó Zoltán kamarai elnök, akivel a Köztestületi Napok végeztével beszélgettünk.

 ? A három napos rendezvényük befejeztével minden bizonnyal célszer? értékelni a történteket. Kezdjük talán a szakmai tartalommal!

? Az idei rendezvényünk is gazdag szakmai programmal várta a kollégákat. Számvetés ? Véget ért a Köztestületi Napok rendezvénysorozata ? mgyk.hu Péntek délután a ?Hozza vagy viszi a Mikulás??  cím?, immár hagyományos program keretei között tájékoztató hangzott el a 2015. évi adózási változásokról, ezen belül is hangsúlyosan a cafetéria változásairól, ami a gyógyszertárakat többféleképpen is érinti. Számomra is izgalmas volt a KIVA és a társasági adó összevetése két különböz? el?adó interpretálásában, annak ellenére, hogy mindkét el?adó álláspontját korábban már ismertem. Az el?adások és az azokat követ? vita inspirált arra, hogy már a helyszínen felvessem: jó lenne, ha létrejönne egy könyvel?kb?l és könyvvizsgálókból álló csapat, amelyik nemcsak a kamara vezet?inek érdekvédelmi munkájához nyújtana segítséget, például az adózással és számvitellel kapcsolatos szabályozás értelmezéséhez és szükségesnek vélt korrekciókról, hanem segíthetne a legjobb gyógyszertár-könyvelési gyakorlat kialakításában is. A jelenlév? négy szakember azonnal jelezte a részvételi szándékát, de jónak tartanám, ha mások is csatlakoznának ehhez a munkához. Nem kell más hozzá, csak egy pár soros levél, a kamarába vagy hozzám.

A MOL és az MKB Biztosító képvisel?it azért hívtuk, hogy tájékoztassanak a velünk kötött szerz?dések állásáról, és felmérjük, hogy a gyógyszerészek hogyan viszonyulnak ezekhez a kezdeményezésekhez. Hasonló volt a szándékunk a napelem kollektor szövetség elnökének a meghívásával is. A kezdeményezésünk bejött: sokan voltak kíváncsiak az el?adásokra és a fórumbeszélgetések is arról gy?ztek meg, hogy érdemes a megkezdett munkát folytatni. Így hát hamarosan elkészítünk egy olyan tájékoztatót, amely a péntek délután végigbeszélt témákban nyújthat segítséget a költségracionális gyógyszertár-m?ködtetéshez.

A szombat délutáni programban a kamarai bizottságok vezet?i számoltak be az általuk végzett munka egy-egy szeletér?l. Ez is tanulságos program volt. A kiválasztott témák ? így az oktatási reform, a gyógyszertár-m?ködtetés gazdasági aspektusai, az új FoNo, a gyógyszerészi gondozás és a szervezetfejlesztés ? egyaránt aktuálisak, a kapott visszajelzések pedig a kamarai álláspont kialakításához nélkülözhetetlenek.

 ? A Kamara létrejöttének 20., illetve 25. évfordulója a szokásos programpontok mellett más programokkal is szolgált?

 ? Így van. A kamarai rendezvényekre jellemz? hagyományos programok mellett a mostani Köztestületi Napok központi feladata volt a jubileum méltó megünneplése. És bár az ilyen események szervezéséhez és a protokollhoz kevésbé értek, úgy éreztem, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy méltó volt az ünnep a negyedszázados jubileumhoz. Csupán néhány kiragadott momentumra utalnék.

Bayer István professzor úr köszöntésével nemcsak az ? munkásságát ismerhettük el, hanem rajta keresztül mindazok el?tt fejet hajthattunk, akik az államosítást követ? nehéz évtizedekben tartották a lelket a gyógyszerészekben. Hasonlóan gondolkodom a korábbi kamarai vezet?k kitüntetése kapcsán: nemcsak nekik mondtunk köszönetet, hanem rajtuk keresztül mindazoknak, akik az elmúlt negyedszázadban szívükön viselték a szakma és a kamara ügyeit.

Örülök, hogy velünk voltak a társkamarák delegáltjai, akikkel sok közös feladatunk volt és lesz. Örülök annak is, hogy a gyógyszerészet területén m?köd? szakmai és érdekvédelmi szervezetek közül a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Gyógyszer-nagykeresked?k Országos Szövetsége is elfogadta a meghívásunkat.

Munkánk elismerését jelenti, hogy a kormány képviseletében eljött Balog Zoltán miniszter úr és beszédet is mondott a rendezvényünkön. Az örökké kétked?knek üzenem, olvassák el miniszter úr beszédét. Ami pedig a részvételét illeti, tudom, hogy milyen kötelezettségei voltak azokban a napokban, és tudom azt is, hogy többször is azért kellett átszervezni a programjait, hogy közöttünk lehessen.

A legnagyobb meglepetést azonban külföldi vendégeink szerezték. Azt tudtuk eddig is, hogy sokan figyelik a magyarországi változásokat. Idén tavasszal történt például, hogy az észt kormány a magyar kormánytól kérte el a patikapiaci szabályozást, mert megelégelték a liberalizált gyógyszerellátást. Azt is tudtuk, hogy több ország gyógyszerészei szurkolnak nekünk, hogy sikerüljön a modellváltás. A lengyel kamara vezet?i például idén nyáron kérték el a jogszabályainkat, majd a hivataligazgató urat meghívták egy el?adásra is, ahol beszámolt a tapasztalatainkról. Azt azonban nem tudtam, hogy egy felmérés szerint például a csehországi gyógyszerészek kétharmada, a szomszédos Szlovákia gyógyszerészeinek pedig közel nyolcvan százaléka szeretné, ha a magyar modellt náluk is bevezetnék. Volt olyan külföldi vendégünk, aki elmondta, hogy ami nálunk történik, az nekik követend? példa, s?t nemcsak a konkrét intézkedésekre, hanem azok ütemezésére is kíváncsi, mert a remélt átalakulásuk alatt is biztosítani kell a rendszer folyamatos m?ködését. És volt olyan vendégünk is, aki arról beszélt, hogy nemcsak a gyógyszerészeknek, hanem a betegeknek is az ad reményt, ami nálunk történik.  Az, hogy a magyar példát Európa sok országában követend?nek tartják, nagy felhajtóer?t jelenthet a következ? id?szakban. Európa most minket néz.

 ? A rendezvény el?tt minden bizonnyal célokat t?ztek ki maguk elé. Véleménye szerint sikerült elérni ezeket?

 ? Talán igen. A jubileum megünneplése jól sikerült. A péntek délutáni és a szombat délutáni m?helymunkát már említettem. Biztos vagyok abban, hogy az ott meghatározott irányban tovább kell mennünk. Az OTH tiszti f?gyógyszerészével folytatott fórumon többféle együttm?ködésr?l sikerült megállapodnunk. Az elmúlt évek hasonló fórumait figyelembe véve a mostani volt a legkonstruktívabb.  És eredményes munkát végzett a küldöttközgy?lés is. Annak ellenére, hogy vasárnap délel?tt tartottuk, megint ötven százalék feletti részvételi arány volt. Elfogadtuk a 2015-ös költségvetést, és az is örömöt jelent, hogy ellenszavazat nélkül, az én tartózkodásommal fogadta el a küldöttközgy?lés az elmúlt félév munkájáról szóló beszámolót is. A beszámolóban is jeleztem, további munkát igényel a Kamara önkormányzati feladatainak számbavétele. A Kamara ugyanis nemcsak érdekvédelmi szervezet, hanem a gyógyszerészek törvényben felhatalmazott szakmai önkormányzata ? ehhez viszont tovább kell építenünk szervezeteinket, bizottságainkat, ahogy az az elmúlt három nap alapján is világossá vált.

 ? Milyennek ítélték a résztvev?k az esemény rendezését?

 ? Ez minden rendezvény után izgalmas kérdés. Mindig vannak, így most is voltak, akik túl nagynak tartották a regisztrációs díjat és az egyéb költségeket. Egy kedves nyugdíjas kollégan? néhány nappal a rendezvény után felhívott és elmondta, sok társával együtt szívesen részt vett volna programjainkon, de anyagilag nem engedhette meg magának. Hasonló jelzéseket kaptam fiataloktól is. A jöv?ben meg kell oldanunk, hogy a nyugdíjasok és a fiatalok is nagyobb számban vehessenek részt.

Voltak, akik szerint olyan s?r? volt a program, hogy alig maradt id? beszélgetni. A jöv?ben ezt is figyelembe kell venni. Ugyanakkor pozitív visszajelzést kaptam azért, hogy mindhárom napon tartani tudtuk az id?keretet. És elismerést kaptunk azért is, hogy ismét megszerveztük a képz?m?vész és fotóm?vész gyógyszerészek kiállítását. Az észrevételek között külön kell említenem tiszteletbeli elnök úr nagy nyilvánosság el?tt felvetett javaslatát, hogy ezentúl a köztestületi napokat ?Gyógyszerész Köztestületi Napok? elnevezéssel szervezzük.

Összességében tehát elmondhatjuk, méltó módon ünnepeltük a 25 éves évfordulót. Ezért külön köszönet illeti munkatársaimat ? els?sorban tiszteletbeli elnök urat, f?titkár urat, hivataligazgató urat és az alelnököket ?, valamint a Galenus Kft. vezet?jét és munkatársait.

 B. Zs.

Kapcsolódó oldalak:
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. január 22-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Beszélgetés hangzott el a kisforgalmú gyógyszertárak támogatásával kapcsolatban az InfoRádióban ? mgyk.hu
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Kedvezmények Volkswagen személyautók vásárlására ? mgyk.hu
A szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYK
« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 október»
hkszcspszv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 10. 04 szerda