Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. október 14.
Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

A Hungaromed Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításon október 11-én volt a Kamara szakmai napja. Délelőtt a Területi Elnökök Értekezletére került sor, majd délután a Kamara szervezésében „Középpontban az adherenciafejlesztés” címmel a Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Semmelweis Egyetem, a Hungaropharma Zrt., a Magyar Tüdőgyógyász Társaság és a Nemzeti Betegfórum vezetőinek részvételével került sor konferenciára, ahol kb. 80 gyógyszerész, betegszervezet-képviselő és laikus vett részt. Az összejövetel együttműködési megállapodás aláírásával zárult.

 

A gyógyszerellátásban elindult szakmai rendszerváltás egyik fontos célkitűzése a betegek gyógyszerhasználattal kapcsolatos együttműködésének fejlesztése. Ennek érdekében a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Semmelweis Egyetem, a Hungaropharma Zrt., a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, a Nemzeti Betegfórum és betegszervezetek összefogásával a 2019-es Patikanaphoz kapcsolódóan a gyógyszerhasználattal összefüggő beteg-együttműködés (adherencia) fejlesztését célzó program elindításáról született döntés. A módszertan kidolgozására és kontrolljára az elkövetkező hónapokban az együttműködő szervezetek gondozásában kerül sor. A rendezvény a program első nyilvános eseménye.

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításonA konferencia dr. Hankó Zoltán (elnök, MGYK) köszöntőjével vette kezdetét; a „Szakmai rendszerváltás a népegészségügyi mozgósítás jegyében” című bevezetőjét gondolatébresztőnek szánta. A Kamarában az elmúlt jó 10 évben a strukturális rendszerváltás megvalósítása volt a legfőbb feladat, ami mára lényegében lezárult, de e mellett már korábban is bekapcsolódtak a népegészségügyi programokba. Példaként a Mozdulj mama! mozgalmat, az influenzával, a racionális nyomelem- és ásványi anyag használattal, a házi gyógyszertárral, az allergiával, jelenleg pedig a légúti megbetegedésekkel kapcsolatos továbbképző-felvilágosító munkát említette. A továbbiakban az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról szólt. Mint mondta, ezeket módszeresen elemezték és az MGYT elnök asszonyával közösen pár hónappal ezelőtt publikálták. A most induló programban a korábbi tapasztalatokat igyekeznek figyelembe venni és az elkövetkező hónapokban – a bekapcsolódó szervezetekkel közösen megfelelő adherencia módszertant akarnak kidolgozni

Prof. dr. Szökő Éva (elnök, MGYT) „A beteg-együttműködés fontossága gyógyszerészi nézőpontból” címmel következett ez után. Miért az adherenciával foglalkozunk? – tette fel a kérdést.  A válasz is megérkezett: A gyógyszeres terápia a beteg együttműködésével sokkal eredményesebb. Népegészségügyi szempontból pedig mindennek komoly következményei vannak. Ha nem működik együtt a beteg, akkor több gyógyszer kell, hosszabb a táppénz stb. „Kit talál meg a beteg a kérdéseivel?”  A gyógyszerészt mindenképpen, őt meri megkérdezni. A továbbiakban sorolta az együttműködést rontó tényezőket. Kiemelte a nagy bizalmatlanságot a gyógyszerek, a gyógyszeripar irányába. Ezt követően az együttműködés javítását biztosító tényezőket említette. Egy vizsgálat eredményét is megosztotta a hallgatósággal, amelyben olyan betegeket kérdeztek, akik orális antikoagulánsokat szedtek. Kiderült, kb. egyharmaduk nem tudta mit szed, és csak 10 százalékuk gondolta azt, hogy érdemes lenne megkérdezni a gyógyszerészt a gyógyszerrel kapcsolatban. Kitért a gyógyszerészek szerepére is, akiknek a legfontosabb feladata a hiteles tájékoztatás, ami egy komplex feladat. Végezetül arról beszélt, hogyan lehetne a gyógyszerészeket nyitottabbá tenni a feladatra, illetve a betegeket, hogy merjenek kérdezni, hiszen az együttműködésből mindenkinek haszna származik.

Miért fontos a klinikusnak a gyógyszerhasználathoz kapcsolódó adherencia?  Ez volt a címe dr. Kovács Gábor (Magyar Tüdőgyógyász Társaság leköszönő elnöke) előadásának, aki megköszönte a gyógyszerészeknek a légúti betegségben szenvedők gyógyításában nyújtott segítségét. „Példaértékű a Kamarával kialakult együttműködés” – emelte ki, másoknak is ajánlható. Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításonMint mondta, 1,2 millió légzőszervi betegről tudnak, többségük COPD-ben, illetve/és asztmában szenved, az adherencia elengedhetetlen a gyógyulásukhoz. Ezt követően ismertette az adherencia, a compliance és a concordance definícióját, majd az ezeket befolyásoló tényezőket sorolta. Azt, hogy mennyire szükség van a beteggel történő együttműködésre, egy általuk végzett vizsgálattal mutatta be. 2800 diagnosztizált beteget követtek egy éven át. Kiderült például, hogy a vényeket fél év után 69, egy év után 35 százalékuk váltotta ki. Vagy például a COPD-s dohányzó betegek 71 százaléka nem tervezi, hogy leszokik szenvedélyéről. Az adherenciát befolyásoló tényezők közül kiemelte, hogy a COPD-nek nincs magyar neve, illetve, hogy a korai tünetekkel nem jelentkeznek a betegek az orvosnál.

„Van mit tenni” – így foglalta össze prof. dr. Soós Gyöngyvér(SZTE Klinikai Gyógyszerészi Intézet) „A gyógyszerészi gondozási irányelvek szerepe az adherencia-fejlesztésben” című előadását. Egy internetes bejegyzést idézve szemléltette, hogy vannak olyan betegek, akik igencsak messze állnak attól, hogy együttműködjenek az egészségügyi szakemberekkel. Előadásában először áttekintette az adherenciával, illetve a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos eddigi történéseket. Az adherenciát befolyásoló tényezők közül 41-et sorolt fel, majd az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság (EDQM) gyógyszerészi gondozással kapcsolatos koncepcióját ismertette. Kitért a Medicines Use Review-ra (MUR) is. Hogyan születtek meg a gondozási irányelvek? – tért át a működési standardok létrehozására irányuló projektre. Szóba került a BEGONIA nevet viselő támogató szoftver és a BELLA program is. A jelen helyzet jellemzésére egy hipertóniás betegeken történt aderenciával kapcsolatos vizsgálatot említette, amiből kiderült, hogy 43 százalékuknál rossz az együttműködés. A jövőbeni teendőkkel kapcsolatban hangsúlyozta a szakmai kollaboráció szükségességét a terápia hasznossága érdekében, majd az adherencia méréséről és becslési módjairól tett említést.

Mit tehetnek a betegszervezetek az adherencia növeléséért? – ezzel a kérdéssel nyitotta azonos című előadását dr. Pogány Gábor(elnök, Nemzeti Betegfórum), majd hosszan sorolta azokat a tényezőket, amelyek a betegeket távol tartják az egészségügyi szakemberekkel való együttműködéstől, „noha a magyar egészségügy Európában a felső harmadhoz tartozik”. A bajok közül kiemelte a magyar életstílust, az egészségtelen életmódot és az értékválságot. A bizalomhiányra külön hangsúlyt helyezett, „totális bizalmatlanság van” – mondta. Nem hiszünk az orvosnak, nem bízunk a gyógyszerekben, nem bízunk a kormányokban… és boldogtalanok vagyunk. „Az egészségügy problémája visszavezethető a társadalom attitűdjére” – emelte ki. A betegszervezeteknek az adherencia növelésében betöltött szerepével folytatta, amelynek alapja, hogy aktív szövetségesek lehetnek: „Semmit se rólunk nélkülünk”. Végezetül hangsúlyozta, hogy a magyar helyzet tragikus az együttműködés tekintetében, ezért is vállalta örömmel a betegszervezetek képviseletét a most kezdődő munkában.

Dr. Feller Antal (vezérigazgató, Hungaropharma Zrt.) „Miért fontos a gyógyszer-nagykereskedőnek az adherencia-program támogatása?” címmel saját szempontjukból vizsgálta a kérdést. Együtt kell működniük ebben is a gyógyszerészekkel – hangsúlyozta. Kiemelte az egészség-műveltség szerepét a beteggel történő együttműködéssel kapcsolatban: ahol ez megvan, ott jó az együttműködés orvossal és gyógyszerésszel is. Ezt követően néhány egészségüggyel kapcsolatos adatot osztott meg a hallgatósággal, majd a továbbiakban arról beszélt, hogy a Hungaropharma Zrt. számára miért fontos a kérdés. Egyrészt szakmai, szakmapolitikai érveket sorolt, másrészt pedig a társadalmi felelősség kérdését boncolgatta. A Hungaropharma magyar vállalat és felelősséget érez a magyar betegek iránt. Ugyanakkor – mondta – személyes felelősséggel is tartozik irántuk. Együtt kell működni a különféle szervezeteknek, külön nem megy az adherencia javulása – a nagykereskedő is csak másokkal együtt lehet sikeres. Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításonEzt követően szerepvállalásuk konkrét lehetőségeit ismertette, majd az 5XM növelő programot említette, erről, az együttműködés javítását szolgáló „Adherencia pilot projekt 2018”-ról és a gyógyszerészeknek szolgáló kézikönyvről a következő előadó számolt be részletesebben.

Dr. Somogyi Orsolya (SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet), aki egyben a Kamara kompetencia-fejlesztő munkabizottságának is az elnöke „Az adherencia-program célkitűzései” című előadásában az említett 5XM program elsődleges céljaként, a lakosság felé a gyógyszeres terápia hatékonyságának növelését hangsúlyozta, illetve azt emelte ki, hogy segítségével a szakmai kompetenciák hangsúlyosabban jelenjenek meg. Ezt követően bemutatta a pilot program menetét. Kiemelte, hogy számítanak a lakosság és a gyógyszerészek visszajelzésére is a programmal kapcsolatban. A továbbiakban rátért a lakossági tájékoztató kiadvány ismertetésére. Bemutatta ikonrendszerét, ahogy a lakossági visszajelzési kérdőívet is. A gyógyszerész részére készített szakmai segédanyag bemutatása következett ez után. „Mindez kompetenciafejlesztés is, illetve a meglévők fokozott használata” – hívta fel a figyelmet.

Az előadások után lehetőség nyílt kérdések feltételére, illetve válaszadásra. Ennek végén, dr. Hankó Zoltán kivetítette és felolvasta a megállapodás preambulumát és a szakmai célkitűzéseket összefoglaló három legfontosabb pontját a megállapodásnak, majd a Magyar Gyógyszerészi Kamara részéről dr. Hankó Zoltán elnök, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság részéről prof. dr. Szökő Éva elnök, a Semmelweis Egyetem Egyetemi gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet részéről prof. dr. Zelkó Romána igazgató, a Hungaropharma Zrt. képviseletében dr. Feller Antal vezérigazgató, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság képviseletében dr. Kovács Gábor leköszönő elnök és a Nemzeti Betegfórum részéről dr. Pogány Gábor koordinátor írta alá az együttműködési megállapodást.

mgyk.gyh

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

 

Dr. Hankó Zoltán

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

 

Prof. dr. Szökő Éva

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

 

Prof. dr. Kovács Gábor

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Prof. dr. Soós Gyöngyvér

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Dr. Pogány Gábor

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Dr. Feller Antal

Középpontban az adherenciafejlesztés – az MGYK szakmai napja a Hungaromed kiállításon

Dr. Somogyi Orsolya

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél