Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXVI. szám

Események

Szeptember 21-én vezetői értekezletet tartottak a kamarában. A napirenden először a jogi ügyek szerepeltek.  A Hálózat TV-vel a kamara hamarosan aláírja az együttműködésről szóló szerződést. Ennek értelmében a kamara honlapján letölthető lesz a Patikus Magazin videója. Ehhez azonban a honlapot technikailag alkalmassá kell tenni a funkcióra.

Pharmacia Alapítvány kuratóriumi létszámát – a jogi szakértő javaslatára – hat főben javasolták megszabni, mert így a tagok 50%-ának jelenléte mellett is biztosított a döntéshozás. Összeférhetetlenség miatt a korábbi személyi javaslatot visszavonták, és nem terjesztik az elnökség elé.

Galenus üzletrészeinek kivásárlása ügyében, szeptember 28-ára összehívták az érdekelt megyei szervezetek vezetőit. Ezt megelőzően a szervezeteknek írásban kellett nyilatkozniuk vételi szándékukról.

Az ÁNTSZ nem ismerte el a kamara ügyfél-szerepét a patikalétesítési ügyekben –tájékoztatta a szakértő az résztvevőket. Ugyancsak elutasította a szomszédos patikák ügyfélként való elfogadását. Ezért olyan döntés született,  hogy - a létesítésre vonatkozó rendelkezések betartatása érdekében, az egyik konkrét ügy kapcsán – a kamara forduljon az ügyészséghez. 
Az egyéb szakmai kérdések között a résztvevők szükségesnek látták, hogy az ügyelettel kapcsolatos koncepció kidolgozásához tájékoztatást kérjenek az OEP-től, az ügyeleti időben beváltott receptek adatairól.

A megbeszélésen javaslat született a Vándorgyűlés és a Gyógyszerész Napok tervezett időpontjáról és helyszínéről.

Szeptember 23-án elnökségi ülést tartottak a kamarában

Az első napirendi pont keretében - a bizottság elnökének javaslatára - az Oktatói Állandó Bizottság tagjának, egyhangúan megválasztották dr. Zelkó Románát, dr. Stampf Györgyöt, dr. Csóka Ildikót, Prof. Erős Istvánt, Vecsernyés Miklóst, Bácskay ildikót, Perjési Pált és Paál Nimródot.

A második napirendi pont az ügyeleti koncepció kialakítása volt. Az előterjesztők szóban ismertették az elnökség felkérésre készített előterjesztéseket. Vimláti Gábor,  Buchholcz Gyula,  Sohajda Attila, Hankó Zoltán és Pintér László foglalta össze az ügyelettel kapcsolatos koncepcionális elemeket. Olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint az ügyeletei ellátás geográfiai és demográfiai mutatók alapján történő megszervezése, az indokolt és az indokolatlan igénybevétel, a finanszírozás valamint a sürgősségi ellátás jogszabályi meghatározása, rendezése.

Vimláti Gábor a különböző helyeken tapasztalható igénybevétel tapasztalati adataiból indult ki, majd a KSH honlapján szereplő adatok alapján modellezte a helyzetet, és kiszámította a kilométerszámhoz és a lakosságszámhoz tartozó rendszer valós költségeit.

Buchholcz Gyula az intézeti gyógyszertárak helyzetéről elmondta, hogy sok helyen nem tudják a személyi feltételeket teljesíteni, mert ha éjjel ügyel a patikus, akkor nappal elvileg nem dolgozhatna, de mivel kevesen vannak, ez a feltétel nem teljesül. Egy felmérésből az derült ki, hogy az ügyeleti kiváltások egyharmada öngyógyszerezés keretében történik. 
Sohajda Attila a koncepció felvázolásakor abból indult ki, hogy az ügyeleti kérdés nyugvópontra kerüléséhez normatív szabályozásra van szükség. A területi és a lakossági limit kiszámításánál, figyelmeztetett, nem lehet körzőt-vonalzót használni, mivel a megközelítés szempontjából lehetnek speciális esetek. Az elérhetőségnek folyamatosnak kell lennie (körzetenként), egy-egy kijelölt területen valamely szolgáltatást - késő esti nyitva tartás, ügyelet vagy készenlét formájában - biztosítani kell a lakosság számára.  Az expediálásokat indokoltság szerint lehet el különíteni. A finanszírozást a fokozatok alapján, az állam, a gyógyszertár vagy a lakosság kötelezettségének arányai alapján kellene meghatározni. A cél az, hogy ez a háromforrású finanszírozás kiadja az ügyelet valódi költségeit – fejtette ki.

Pintér László olyan kérdésekre kereste a választ a szabályozókban, minthogy mi az ügyelet, miért van, és hogy mit jelent a sürgős szükség.  Fontosnak tartotta, hogy az igénybevételről pontos adatok álljanak rendelkezésre. Szabályozni kell a feladat tartalmát, feltételeit: hány lakosra kell megszervezni, ki és mit finanszírozzon, és ha mindez egyértelmű, akkor az ügyeletet meg lehetne pályáztatni. Ha nincs finanszírozó, akkor viszont marad a hatóságilag elrendelt ügyelet – vonta le a következtetést Pintér László.

Hankó Zoltán megfontolásra érdemes szempontokat sorolt fel. Ezek szerint a szereplőknek eltérő érdekeik vannak az ügyelet kapcsán, ezért konfliktusos a téma. Az állam vagy a politika, az önkormányzatok, a betegek  és a gyógyszerészek is a saját szempontokkal rendelkeznek. Az alelnök szerint a szabályozásnak normatívnak kell lennie,  az orvosi ügyeletekhez mindenképpen kapcsolódnia kell gyógyszertári ügyeletnek vagy készenléti szolgálatnak, a kijelölés rendjét az egyedi alkuk helyett pedig a gyógyszertár forgalmi pozíciója, szakember-ellátottsága alapján és a kamara javaslata alapján kell dönteni. Az indokolt költségeket egy ügyeleti finanszírozási alapból kell megtéríteni, az igénybevétel – indokoltságtól függő - fokozatainak figyelembe vételével.

Zalai Károly a résztvevők figyelmébe ajánlotta az orvosi ügyelet átalakítására, párhuzamosan készülő szakmai koncepciót, annál is inkább, mert a GKI is készít egy anyagot.

A téma elemzésének folyamatát október 21-én, a következő elnökségi ülésen zárja le az elnökség, az elnök által készített összefoglaló előterjesztés alapján.

A 3. napirendi pont, a rendezvények témájában, Zalai Károly előterjesztése alapján meghatározták a jövő évi rendezvények időpontját. Eszerint február 12-én lesz a Gyógyszerész Bál a Hotel Hiltonban, február 19-21. között a Vándorgyűlés Pécsett, június 1-én a Patika Nap és június 3-5. között a Magyar Gyógyszerész Napok.  Ez utóbbira – az elnökség korábbi határozatának megfelelően – Budapesten kerül sor. A rendezvényszervezés feladatáról, a rendezvény témájáról és tudományos bizottságának összetételéről – az elnök javaslatára – később születik döntés.

A 4. napirendi pont keretében Horváth Tamás elnök számolt be a 2010-es tevékenységi tervállásáról. Ezen belül ismertette a szakmapolitikai célok megvalósulásának állását, és elmondta, hogy a kormányváltás lehetővé tette a törvénymódosítást és az újraszabályozás előkészítését. A kapcsolatok kiépítése területén az államigazgatási, parlamenti és a szakpolitikai partnerkapcsolatok alakulását ismertette. A megvalósult szervezeti együttműködések között sorolta fel a GYGB továbbképzéseit, valamint a nonprofit kft. megalakulását.  Az érdekvédelem, köztestületi jogállás terén a kamara – a többi egészségügyben tevékenykedő kamarával közösen – adta be az újraszabályozás javaslatát. A Szakképzési Bizottság munkájáról Csóka Ildikó számolt be. Ezt egészítette ki Erős professzor azzal, hogy a szakképzési rendszer átfogó elemzése elkészült. Van intézeti gyógyszerészi és oktatói állandó bizottság, de még két helyen merülhet fel ilyen igény, az ipari és alkalmazotti területen.

Az elnök elmondta, hogy előző nap, szeptember 22-én a kamara tisztségviselői a csongrádi területi vezetéssel konzultációt tartottak. A szegedi találkozóról elmondta, hogy sikerült néhány félreértést eloszlatni, és megszüntették a területi szervezet elnöksége  körében tapasztalható  információhiányt.

A tevékenységi terv teljesülését értékelve az elnök beszámolt a társ és szakmai kamarákkal kialakított együttműködésről, és a Pharmacia Alapítvány létszámára vonatkozó javaslatról is.

A háttérmunkát értékelve úgy látta, hogy a nagykereskedőkkel folytatott egyeztetések konstruktívak voltak, de tény, hogy mindig is lesznek olyan pontok, amelyekben illuzórikus a közös álláspont keresése. Ezzel együtt indokolt a folyamat továbbvitele, mert legalább megismerik egymás álláspontját, így kevesebb lesz a támadás és nagyobb az együttműködési készség a lehetséges területeken.

Végül az elnök beszámolt a soproni MGYT-MOSZ-MGYK Nikolics emlékülésről és a Galenus üzletrész megvásárlásának állásáról, majd az ülést berekesztette.

Szeptember 25-én rendkívüli közgyűlésre került sor a Budapest Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében. A közgyűlés az elnök beszédével kezdődött, amelyben az elmúlt időszak eseményeit ismertette és a várható változásokról is szólt. 
Ezt követően a felügyelő bizottság elnökének, titkos szavazással, megválasztották dr. Gara Istvánt. Mivel a megyék a Galenus felkínált üzletrészét teljes mértékben lejegyezték, az ezzel kapcsolatos, 3. napirendi pont megtárgyalására nem volt szükség.

Hírek

Részben az ÁNTSZ-hez kerültek a megszűnt Egészségbiztosítási Felügyelet feladatai.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100920megkezdodott_a_felugyeleti_feladatok_szetosztasa

Előkészítés alatt a gyógyszeralkalmazás felügyeletére vonatkozó, uniós szabályozás.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100922_zero_tolerancia

Gyógyszerhamisítás elleni honlap indult
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924unios_interaktiv_gyogyszerfigyelo_oldalak_-_mr1_kossuth_radio___kronika

Megjelent Bayer István: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése című könyve a Galenus Kiadónál. A könyvet a Magyar Nemzet ismerteti. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927 gyogyitastortenet es kinin csokoladeval - magyar nemzet

Készülőben a „részvételi törvény”. A Humán Erőforrás Minisztériumának például a gyógyszerészkamara lesz a stratégiai partnere.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927jogalkotas_a_neppel

Rendezvények

Szeptember 29-én III. Budapesti Gyógyszerész Nap, „A gyógyszerészképzéstől a gyógyszer expediálásig” címmel - Budapest, Benczúr Szálló,
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100804iii budapesti gyogyszeresz nap - budapest szeptember 29

Szeptember 29-én Gyógyuló egészségügy - Az egészségpolitika új irányai c. konferencia. Napi Gazdaság, Budapest
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100812gyogyulo egeszsegugy - az egeszsegpolitika uj iranyai c. konferencia napi gazdasag 2010 szeptember 29 budapest

XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia - Hotel Azur Siófok október 20-22.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100621xvi gyogyszertechnologiai es viii gyogyszer az ezredfordulon konferencia - hotel azur siofok oktober 20-22

Sajtószemle

Gyógyszertárakat zárnak be a szomszédban – weborvos
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927gyogyszertarakat zarnak be a szomszedban - weborvos

Tudta, hogy az étrend-kiegészítőket nem ellenőrzik? – Inforádió
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927 Tudta hogy az etrendkiegeszitoket nem ellenorzik - inforadio

Tovább árulják a hamis pirulákat! – Blikk
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100927tovabb aruljak a hamis pirulakat - blikk

Versenyjog és szakmai érdekképviselet - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924versenyjog es szakmai erdekkepviselet - napi gazdasag

Krónikus ellenségek – Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924kronikus ellensegek - nepszabadsag

Képmutató egészségügy - Magyar Hírlap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924 kepmutato egeszsegugy - magyar hirlap

Benkó Sándor és a Pécsi Rotary a székelydályai templomért – BAMA
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100924benko sandor es a pecsi rotary a szekelydalyai templomert - bama

Meghalt a Telfast, éljen a Telfast! – Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100923 meghalt a telfast eljen a telfast - nepszabadsag

Gyógyszerfigyelő portált indít az EU – HVG
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100923gyogyszerfigyelo portalt indit az eu -hvg

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél