Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 01. 20.
A kijárási tilalom itt is lecsapott: nagyon bevásároltunk gyógyszerekb?l - portfolio.hu
»
2021. 01. 20.
Összeszedték a pécsi virológusok, mit lehet tudni a kínai vakcináról, amelyb?l a kormány rendelt - hvg.hu
»
2021. 01. 18.
„Amíg nem gy?ztük le mindenhol a vírust, addig sehol sem gy?ztük le” - nepszava.hu
»
2021. 01. 18.
Jönnek a 3D nyomtatással készül? gyógyszerek - NEW technology
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXXIV. szám

Események

A gyógyszerellátás rendjét újraszabályozó törvénymódosítással kapcsolatos egyeztetések további lefolytatására az egészségügyi államtitkár összehívta a Gyógyszerügyi Egyeztet? Tanácsot. A november 10-i eseményr?l közleményt adtak ki. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119 gyogyszerugyi_egyezteto_tanacs

Az elmúlt héten három alkalommal tárgyalt a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége és a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége. A konszenzuskeres? tárgyalásokat követ?en, levélben tájékoztatták az államtitkárt a szervezetek.Tájékoztató a tágyalásokról ?Befejez?dtek az egyeztetések? címmel itt található: http://www.mgyk.hu/

Az államtitkárnak írt levél a MOSZ honlapján olvasható: http://www.magangyogyszereszek.hu/index.php?pid=1692

November 18-án elnökségi ülést tartottak a kamarában, amelyen Horváth Tamás elnök napirend el?tt tájékoztatást adott az elmúlt egy hónap történéseir?l. Elmondta, hogy a T/1668-as törvényjavaslat, a 12 egészségügyi törvény ? benne a Gyftv - módosítása,  a Parlament el?tt van, és az Egészségügyi Bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. Beszámolt a Gyógyszerügyi Egyeztet? Tanács ülését követ? tárgyalásokról, amelyeken a gyógyszerészi szakmai szervezetek és a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége és a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége keresték a lehetséges megoldásokat a kompromisszumkényszer ismeretében.

Nyilvánvalóan súlyos érdekellentétekr?l van szó ? hangsúlyozta Horváth Tamás a tárgyalásokat összefoglalva -, és az érdekek védelmére mind a közvélemény, mind a döntéshozók meggy?zésére súlyos eszközöket vet be a befektet?i oldal. Ez a tevékenység jelent?s befolyással lehet az ügy kimenetelére - figyelmeztetett. Az elnök ismertette azokat az alapelveket, amelyekben egyetértés alakult ki:

- az újonnan alapítandó patikák esetében az 51%-os gyógyszerészi többségi tulajdon alkalmazása, 2011. január 1-i határid?vel;
- a láncok b?vítésének tilalma, azzal az eltéréssel, hogy a HGYSZ és a GYNSZ szerint nem szerezhetnek több gyógyszertárban irányítást, a gyógyszerész szervezetek szerint pedig nem szerezhetnek több tulajdont;
- a szigorú marketingszabályozásban;
- az off shore cégek kizárásában.

Nem született egyetértés a menedzsmentjogok és gyógyszerészi tulajdonhányad kérdésében:

- a HGYSZ és a GYNSZ el tudja fogadni a ?történetileg kialakult láncokban? a gyógyszerészi tulajdon 25%nyi megjelenését 2017-es határid?val, és az 51%-os el?írás teljesítését abban az esetben, ha a jelenlegi többségi tulajdont értékesítik;
- amennyiben konszenzus születik, a HGYSZ tíz patikánként egy fiókpatika létesítését vállalja ellátatlan vidéken.

Horváth Tamás elmondta, hogy az utolsó megbeszélésen jelen volt az államtitkár kabinetf?nöke is.

Az elnökség tagjainak részér?l több kérdés hangzott el szabályozás, az ellen?rzés és a szankcionálás lehet?ségeivel kapcsolatban. Többen szóvá tették a sz?kszavú bels? tájékoztatást, a visszacsatolás hiányát. Hankó Zoltán alelnök ezt azzal indokolta, hogy a tárgyalások sikere érdekében a felek abban állapodtak meg, hogy a nyilvánosság kizárásával folytatják le az egyeztetést. Horváth Tamás hozzátette: a kamara jellegéb?l következ?en gyakorlatilag nincs ?bels?? tájékoztatás. Minden információ a legrövidebb id? alatt a legkülönböz?bb asztalokon landol, ellenérdekelteknél is. A záródokumentum végleges szövege ismeretében ( módosítási igények beillesztése ) tájékoztató kerül a kamara honlapjára és konzultációt kezdeményez a megyei elnökök testületével.

Horváth Tamás beszámolt a kamarai törvény állásáról is. Tájékoztatott az egészségügyi államtitkársággal folytatott egyeztetésekr?l. Példákon keresztül mutatta be, hogy a KIM részér?l milyen új, szokatlannak mondható feltételek merültek fel a tárcaközi egyeztetés során.

Az elnök az Index cikkével kapcsolatban elmondta, hogy tényszer?en igaz az állítás: valóban jelent?s mérték? kötelezettségterheli  vállalkozását. Üzleti partnerével a törlesztésr?l korábban megállapodást kötött, amelynek pontosan eleget tesz. A cikket a törvényjavaslat körüli harcok egyik ? személyes lejáratást célzó ? eszközének tartja.

Az els? napirendi pont, a  tagdíjrendszer el?készítése ügyében az elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az alapelveket, és eseti bizottságot bíz meg a javaslat kidolgozásával. Az alapelvek a következ?k: egységes tagdíj, százalékos kedvezményrendszer. A bizottság tagjai: Szabó Sándor, Zalai Károly, Horváth Sziklai Attila, Vimláti Gábor, BrezanóczyFerenc.

A második napirendi pont, a szervezetépítési feladatok meghatározása tárgyalásának elhalasztását kérte a decemberi ülésigHankó Zoltán alelnök.

Küldöttközgy?lés id?pontját és napirendi javaslatát elfogadta az elnökség.

Az Egyebek napirendi pont keretében döntött az elnökség méltányossági ügyben; elfogadva a Budapesti Kamara javaslatát.

Az elnökség tagjai tájékoztatást kaptak a vörösiszap-katasztrófa kárenyhítésére érkezett adományokról. Ezek összege 1.691 ezer forint volt, amelyet kiegészített a budapesti szervezet 150 ezer, és a Fiatal Gyógyszerészek 100 ezer forintos adománya.

Sándor Csaba javasolta, hogy a borsodi árvízkárosultak javára összegy?lt kétmillió-négyszázezer forintból a gyermekek táboroztatása után megmaradt összeget adják a fels?dobszai új iskolának felszerelések megvásárlására, illetve a gyerekek utaztatására. Az elnökség egyetértett a javaslattal.

Csóka Ildikó beszámolóját a szakképzési helyzetr?l ? az el?adó el?re jelzett, más fontos elfoglaltsága miatt - Horváth Sziklai Attila ismertette. Ugyancsak ? számolt be az EKI-vel kötött peren kívül egyezségr?l, amelynek értelmében a kamara a H1N1 vírus disztribúciójával kapcsolatos feladatainak elvégzéséért az eredetileg még járó összeg felét megkapja. Végül az országos ügyviteli vezet? a brüsszeli, a PGEU szervezetében tett látogatásról számolt be, ismertette a szervezet tagjaival folytatott megbeszéléseiket. Ebb?l kiderült, hogy Brüsszelben nagy érdekl?déssel és várakozással figyelik a gyógyszerellátásról szóló magyar törvényalkotást, és szeretnék, ha ez példa és hivatkozási alap lehetne más országok számára is. A magyar elnökség ideje alatt aktív szerepvállalást kérnek az MGYK-tól. Horváth Sziklai Attila végül a hamisítás elleni küzdelem új lehet?ségér?l, tervezett uniós eszközeir?l: a különleges jelölésekr?l, kódokról beszélt. A pharmakovigilancia er?sítésére is új irányelv várható ? mondta el, és változnak a szerz?désekbe foglalható fizetési kondíciók is ? ami a magyar gyakorlatot is át fogja alakítani.

November 19-én Bartus György alelnök és Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? egyeztetett az OEP ártámogatási osztályvezet?jével, Bidló Judittal és Zajzon Gerg? informatikai osztályvezet?vel a ViRep modemek ügyében és a 134/1999 kormányrendelet január 1-t?l életbe lép?, esetleges feladatokról. Az OEP tájékoztatása szerint a gyógyszertárak már jelenleg is 99%-ben on-line küldik az elszámolásokat az OEP-nek.

További információaz OEP honlapján: www.oep.hu

Hírek

November 17-én ülést tartott a Parlament Egészségügyi Bizottsága. Ezen általános vitára alkalmasnak tartották a T/1668-as, az Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot.

Rendezvények

November 20-án megtartották a Dohányzás ellenes továbbképzés debreceni rendezvényét.  Az eseményen dr. Hankó Zoltán alelnök tartotta meg a gyógyszerészi fórumot.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101013dohanyzas-ellenes tovabbkepzes debrecenben es budapesten

Interjú a szervez?vel,  dr. Kovács Gábor f?orvossal
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101107 az egyen szamara tragikus a tarsadalomnak rafizeteses - interju kovach gabor foorvossal

Hozza-viszi a Mikulás cím? rendezvényen az idén december 17-én kerül sor a Platanus Hotelben. Tervezett témák: az adó- és pénzügyi törvények változásai, a mini-szimpózium témája pedig a gyógyszertári hálózat nemzeti kézben való tartása lesz.

Sajtószemle

Az Egyenes beszéd vendége: Szócska Miklós ? ATV
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119az_egyenes_beszed_vendege__szocska_miklos_-_atv

Hankó Zoltán a patikatulajdonlás kérdéseir?l - ATV ? Egyenes beszéd
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119hanko_zoltan_a_patikatulajdonlas kerdeseirol_-_atv egyenes_beszed

Internetes gyógyszervásárlás megítélése - Orvosi Hetilap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119internetes_gyogyszervasarlas_megitelese_-_orvosi_hetilap

Szigorítják a patikalapítást ? SomogyTV
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119szigoritjak_a_patikalapitast_-_somogytv

Lesz-e gyógyír a sebekre? - Észak Magyarország
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101118 lesz-e_gyogyir_a_sebekre - eszak_magyarorszag

Mégis kaphatók a betiltott szerek - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101118megis_kaphatok_a_betiltott_szerek_-_magyar_nemzet

Becsapta a kormány a patikatulajdonosokat ? Népszava
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101117 becsapta a kormany a patikatulajdonosokat - nepszava

Átvágta a kormány a láncos patikusokat ? Index
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101116 atvagta a kormany a lancos_patikusokat_-_index

Megújult az Integrált Egészségügyi Infrastruktúra Adatbázis (IEIA)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101118 megujult az integralt egeszsegugyi infrastruktura adatbazis ieia

Tiltólistán a mefedrin - MR1 Kossuth Rádió ? 180 perc
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101117 tiltolistan_a_mefedrin_-_mr1_kossuth_radio___180_perc

Módosulhat a gyógyszertörvény, szigorodik a patikaalapítás ? Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101123modosulhat a gyogyszertorveny szigorodik a patikaalapitas - vilaggazdasag

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 január»
hkszcspszv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 01. 20 szerda