Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXXVII. szám

Események

December 9-én ülést tartott az Országos Elnökség. Dr. Horváth Tamás elnök tájékoztatta az elnökséget az előző ülés óta történt eseményekről. Elmondta, hogy a salátatörvény módosító javaslatait a Parlament Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta, végszavazás előtt áll. Az ülésen tizenöt bizottsági módosító indítvány kapta meg a Parlament Egészségügyi Bizottsága és a szaktárca támogatását.

(A módosító indítványok a parlament honlapján olvashatók: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=1668.
A törvényjavaslat szövege:
http://www.parlament.hu/irom39/01668/01668.pdf )

Az elnök a módosítók ismertetése során kiemelte a kamarai testületek mandátumának meghosszabbítását (legkésőbb 2011. 12. 31-ig); a BNO-kódok szerepeltetését, a kormányhivatalok megalakulása kapcsán az OTH gyógyszerügyi szerepét, a személyi jog megvonásának eseteit, a csődbűntett következményeit, az orvosok gyógyszerrendelésének új módszerrel történő értékelését, a gyártói befizetések új rendszerének kidolgozását, a gyógyászati segédeszközök házhoz szállítását, a nagykereskedők adatszolgáltatási kötelezettségét a gyógyszertári kintlévőségek kapcsán, valamint a gyógyszertár-láncokra és az off-shore cégekre vonatkozó rendelkezéseket.

A kamarai törvény vitájáról az elnök elmondta, hogy az jelenleg öt pontban folyik - főleg a MOK merev álláspontja miatt. Az MGYK szempontjából viszont elengedhetetlen a kamarai törvény elfogadása, mert a salátatörvény egyes rendelkezéseinek új kamarai törvény nélkül nem lehet eleget tenni. A vitatott pontokról december 10-én államtitkári szinten folytatódnak a megbeszélések. Dr. Hankó Zoltán alelnök javaslatot tett az MGYK elnöke által képviselhető álláspont megfogalmazására.

Az Elnökség határozata szerint a Magyar Gyógyszerészi Kamara

  • nem tartja szükségesnek a tisztségviselők tiszteletdíjával kapcsolatos szabályozás törvényi garanciákkal való megerősítését, mert ez a kamarában eddig sem jelentett gondot,
  • nem tartja szükségesnek a tisztségviselők munkajogi védelmének törvényi garanciákkal való megerősítését,
  • kinyilvánítja, hogy a kötelező kamarai tagság hatályba lépésével párhuzamosan az egységes kamarai tagdíj bevezetését kezdeményezi azzal, hogy az alkalmazottak, nyugdíjasok és jogfenntartók részére kedvezmény legyen megállapítható,
  • tudomásul veszi, hogy törvényességi felügyelet részeként a szaktárca tanácskozási joggal személyt delegálhat a kamara országos felügyelő bizottságába.

Az Elnökség felkérte dr. Horváth Tamás elnököt, hogy a fentiekről tájékoztassa a társkamarák elnökeit, és hogy a törvénymódosítással kapcsolatos tárgyalásokon ezt az álláspontot képviselje.

A 2011. évi tagdíj és költségvetési javaslatot Dr. Zalai Károly főtitkár terjesztette elő. Ismertette az Országos Elnökség korábbi határozatát és annak költségvetéssel és tagdíjrendszerrel kapcsolatos elveit. Az elnökség úgy döntött, hogy a 2011-re vonatkozó költségvetés a Küldöttközgyűlés elé terjeszthető a féléves és az egész évre vonatkozó verzióban.

Dr. Zalai Károly ismertette, hogy tagdíj-koncepció célját. Ez a majdan egységes kamarai tagdíj irányába mutat. A forgalomtól független tagdíj lehetővé teszi az egyes csoportok megalkotását (személyi jogosok, gyógyszertár-vezetők, alkalmazottak, közalkalmazottak, jogfenntartók). A „B”-variáció, a Budapesti Szervezet javaslata a fővárosra számítva megfelelő, de a javasolt kedvezményes befizetés országosan nem kivitelezhető. A számítások szerint az előző elnökségi ülésen tárgyalt egységes tagdíjtervezet - a jelenlegi létszám mellett - nem biztosít a működéshez elegendő bevételt.

Dr. Sándor Csaba titkár kifogásolta a budapesti javaslatot, mivel az csak a tagság 20%-a szempontjából megfelelő. A kispatikák tagdíj-emelkedését aggályosnak tartotta. Ezt dr. Hankó Zoltánalelnök sem támogatta. Javasolta viszont a 2010. évi tagdíjrendszer megtartását.

Az Elnökség végül úgy látta, hogy az egységes tagdíj bevezetésének jelenleg nincs realitása; a közgyűlés elé az aktuális rendszert és a budapesti javaslat  egy változatát terjesztik elő.

A konferenciák akkreditációjának eljárásrendje tárgyában az elnökség úgy határozott, hogy a gyógyszerészi tudományos kongresszusok elismerésére és pontértékére a Képzési-Oktatási Munkabizottság tehet javaslatot. A feladat szakmai elvégzéséért dr. Csóka Ildikó bizottsági elnök, adminisztratív elvégzéséért dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezető felelős.

Az Elnökség meghatározta jövő évi ülésrendjét.

A SOTE doktori avatást, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, 50.000,- Ft-tal támogatja, amelyet az elnökségi tartalékalap terhére biztosít.

Dr. Hankó Zoltán alelnök szóbeli kiegészítésében ismertette azokat a feladatokat, melyek az új kamarai törvény életbelépése után meg kell oldani. A tízpontos feladatrendszer végrehajtása egy konzultációs fázis után következhet, amelyet célszerű 2011. január 20-ig lebonyolítani. Az alelnök felhívta a figyelmet a beléptetés valamint a szakmai-személyi integrálás közötti különbségre. Dr. Bartus György alelnök az újonnan belépő kollégákkal történő mielőbbi kapcsolatfelvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

December 9-én egyeztetés volt a KIM-ben a kamarai törvényről.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101209egyeztetes_a_kamarai_torvenyrol

December 8-án a Parlament Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a 1668-as javaslathoz érkezett módosító indítványokat.
http://www.mgyk.hu/

Hírek

Kispatikák működési támogatásának igénylése december 20-ig! A tájékoztató honlapunkon olvasható:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101210 kispatikak mukodesi tamogatasanak igenylese december 20-ig

Az elmúlt héten a kamara számos miniszteri rendelet tervezetét véleményezte ill. véleményezi a közigazgatási egyeztetés során. Ezek között az „Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. évi előrehaladásáról szóló jelentés” tervezetét, a „Törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról” rendeletmódosítás tervezetét, az „Egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgálásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról” szóló kormány-előterjesztés tervezetét, valamint „Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról” szóló miniszteri rendelet tervezetét.

Az EDQM (az Európai Unió Gyógyszerkönyvi Bizottsága) szakértői fórumot tartott meghívott résztvevőkkel Strassbourgban december 10-én. A fórum témája a gyógyszerészi gondozási tevékenység indikátorainak fejlesztése volt. A szakértők arra keresték a választ, hogy milyen mutatókkal írható le egy adott ország gyógyszerészeinek aktivitása és az általuk nyújtott szolgáltatások minősége, validált módon. A fórum eredményeképpen összeállítottak egy olyan ellenőrző listát, amelyet öt európai országban terveznek kipróbálni. A rendezvényen a Gyógyszerészi Gondozási Bizottságot prof. dr.  Soós Gyöngyvér elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila szakmai titkár képviselte. Megbeszélést folytattak az ÖBIG képviselőjével, amelyen felvetődött annak lehetősége, hogy a közeljövőben közös programot indítanak az osztrák gyógyszerészekkel a szakmai felkészültség monitorozására és a megfelelő ösztönzőrendszer működtetésére.

Rendezvények

Hozza vagy viszi a Mikulás - 2010. december 17.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126hozza_vagy_viszi_a_mikulas_-_2010__december_17

Küldöttközgyűlés december 18-án, szombaton
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101207kuldottkozgyules_december_18-an_-_budapest

Gyógyszerészbál - 2011.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126gyogyszeresz_bal_-_2010

Sajtószemle

Teljesen megmerevedhet a magyarországi patikapiac - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101213teljesen_megmerevedhet_a_magyarorszagi_patikapiac_-_napi_gazdasag

A gyógyszeripar fejlesztése nemzetgazdasági érdek – Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101210a_gyogyszeripar_fejlesztese_nemzetgazdasagi_erdek_-_vilaggazdasag

Patikák alapítása másképpen - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101210patikak_alapitasa_maskeppen_-_magyar_nemzet

Korbács helyett mézesmadzag - Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101209korbacs_helyett_mezesmadzag_-_nepszabadsag

Indokolatlan az energiaitalok fogyasztása – Elitmed
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101209indokolatlan_az_energiaitalok_fogyasztasa_-_elitmed

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél