Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CVI. szám


Események

Július 16-án reagált a kamara az egészségügyi államtitkár étrendkiegészít?-hamisítás elleni állásfoglalására. A két közlemény szövege:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100716szocska_miklos__a_nemzeti_eroforras_miniszterium_egeszsegugyi_
allamtitkaranak_kozlemenye_az_etrendkiegeszok_hamisitasa_ellen

Tájékoztató: Amit az étrendkiegészít?-hamisítási ügyr?l tudni érdemes
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100719amit_az_etrendkiegeszito-hamisitasi_
ugyrol_tudni_erdemes

A közleményt követ? sajtóreagálásokról, valamint az ügy további fejleményeir?l a kamara honlapján folyamatosan tájékoztatást adunk.

Július 14-én a kamara és a gyógyszer-nagykeresked?k közötti megbeszélések újabb fordulójára került sor.
A korábban elhatározott ütemezésnek megfelel?en a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége (GYNSZ) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) közötti tárgyalássorozat a mai napon, július 14-én folytatódott. A GYNSZ tárgyalódelegációját dr. Küttel Sándor, leend? elnök vezette, rajta kívül dr. Feller Antal és Vadász Zoltán alelnökök vettek részt a megbeszélésen. A Kamara tárgyaló delegációjában dr. Bartus György, dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila alelnökök, valamint dr. Torma Árpád közgazdasági szakért? volt jelen. Mint ismeretes, a tárgyalássorozat négy témában folyik: a gyógyszertárak eladósodása, a gyógyszer-árképzés, ?árrésrendszer és a patikai marketing kérdései, a Kamara köztestületi jogosítványai és feladatai, valamint a gyógyszertár-létesítés  és -m?ködtetés szabályozása.
A megbeszélésen az el?z? tárgyalások eredményeinek összegzéseként készül? nyilatkozattervezet szövegének egyezetésére került sor. A soron következ? megbeszélés július 22-én lesz.

Július 12-én Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? a kamarában fogadta Marosán Miklósnét, az ETI igazgatóhelyettesét. A találkozó a Magyar Gyógyszerész Napok keretében megrendezett, a szakasszisztensi képzésr?l megtartott, május végi miniszimpózium folytatása volt. A megbeszélésen Marosán Miklósné elmondta, hogy a képzés igen költséges, különösen sokba kerül a gyógyszertári laboratórium fenntartása és a technológiai gyakorlathoz szükséges alapanyagok beszerzése. Mindezek miatt felmerült a képzés felülvizsgálatának szükségessége is az ETI-nél. A rendezvény és a kés?bb lefolytatott megbeszélések eredményeként azonban az igazgatóhelyettes kijelentette: az asszisztensképzés hagyományos módját folytatni kell, és a tanlaboratóriumot is fent kell tartani. Horváth-Sziklai Attila a kamara nevében szakmai támogatást ajánlott fel a laboratórium m?ködtetésének racionalizálásához, a tárolási rend, alapanyag-kezelés felülvizsgálatában való közrem?ködéshez.

Gyógyszerészi Gondozási Bizottság ülése: június 12-i ülésén a Bizottság áttekintette az I. féléves továbbképzések eredményességét és véglegesítette a II. félévi továbbképzési programját, amelyr?l további részletes információkat és a jelentkezési lapot a www.gyogygond.hu honlapon érhetik el. Tovább folytatódnak a metabolikus szindróma és az asztma, allergia, COPD protokollal kapcsolatos képzések, amelyek a kötelez?en választható kategóriába tartoznak (B típusú).

Hírek

A július 5-i ülésnapon megkezd?dött és le is zárult a gyógyszer-gazdaságosági törvény módosításának részletes parlamenti vitája.
A végszavazásra ? várhatóan - július 22-én kerül sor, a gyógyszer-gazdaságossági törvényt módosító passzusok hatályba lépésének tervezett id?pontja augusztus 1. A patikamoratórium néven ismertté vált módosítás részletei honlapunkon érhet?k el:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100710moratorium_-_osszeallitas_a_gyogyszer-gazdasagossagi_torveny_modositasarol
Az egységes javaslat szövege: http://www.parlament.hu/irom39/00577/00577-0019.pdf

Puskás Tivadar képvisel? (KDNP) interpellációja a kamarákkal kapcsolatos szabályozási tervekr?l és Halász János államtitkár válasza a kamara honlapján olvasható:  
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100718parlamenti_interpellacio_es_valasz_a_patikamoratorium_altalanos_vitajaban

Kérd?ív az asszisztensképzésr?l
Fittler András dr. egyetemi tanársegéd (PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár) kérd?íves kutatást folytat az asszisztensi gyógyszerkiadási (expediálási) kompetenciák átrendezésér?l és a gyógyszertári szakdolgozók szerepér?l a gyógyszertári gyógyszerkiadás munkafolyamatában. A kérd?ív a mellékelt linkre kattintva elérhet? >>
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=hu&formkey=dHNTUmpCOC15RW1kOXZsUTZkeUsxaEE6MQ#gid=0

Rendezvények

70th FIP World Congress of Pharmacy/Pharmaceutical Sciences From Molecule to Medicines to Maximising Patient Outcomes 28 August ? 2 September 2010 | Lisboa Congress Centre

Nikolics Emlékülés - 100 éves az ?Arany Kígyó Gyógyszertár?, tudományos konferencia Sopronban - 2010. 09. 18.

XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia - Hotel Azur Siófok - október 20-22.

Sajtószemle

2010. 07. 17.: Hatósági fellépést sürgetnek a hamisított étrend-kiegészít?k ügyében - Magyar Hírlap.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100719hatosagi_fellepest_surgetnek_-_magyar_hirlap

2010. 07. 15.: Az ÁNTSz új vezet?je felmentette Csaba Károly regionális tiszti f?orvost
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100716az_antsz_uj_vezetoje_felmentette_csaba_karoly_regionalis_tiszti_foorvost_-_vg_online

2010. 07. 14.: Az ügyeletet viszi a pénzt, nem vállalja ezt a patikák többsége - sonline.hu
http://www.sonline.hu/somogy/gazdasag/az-ugyeletet-viszi-a-penzt-nem-vallalja-ezt-a-patikak-tobbsege-315968

2010. 07. 13.Korodi Karolina (Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége) az ATV Jam c. m?sorában. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100716korodi_karolina__halozati_gyogyszertarak_szovetsege__az_atv_jam_c__musoraban

Július 12. MR1, Napközben ? Horváth Sziklai Attila és Major Judit a gyógyszerek felhasználásáról, a lejárt gyógyszerekr?l. http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100716mennyi_gyogyszert_fogyasztunk__mi_tortenik_a_lejart_gyogyszerekkel__-_horvath-sziklai_attila_az_mr1_napkozben_cimu_musoraban

2010. 07. 12.: Botrány a magyar gyógyszerpiacon - otvenentul.hu
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100712botrany_a_magyar_gyogyszerpiacon_-_otvenentul_hu

2010. 07. 08.: Horváth Zsolt, a Fidesz egészségpolitikusa a gyógyszerellátás helyzetér?l és a moratórium okairól - MTV1
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100712horvath_zsolt__a_fidesz_egeszsegpolitikusa_a_gyogyszerellatas_helyteterol_es

közleményben