Az MGYK X. Vándorgy?lésér?l


Az MGYK X. Vándorgyülését Tatán tartotta 2018. március 23-24-én. Az alábbiakban az egyes programokról szóló beszámolókat gy?jtöttük össze.

 

A jó struktúra szükséges, de nem elégséges

„A jó struktúra szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a gyógyszerészek jó min?ség? szolgáltatásokat nyújtsanak és jól is érezzék magukat a hivatásukban. Meg kellett tehát alkotni egy jöv?képet, és dönteni kellett arról, hogy ennek elérése érdekében mihez ragaszkodunk…” – mondta egyebek mellett dr. Hankó Zoltán, akit a közelg? Vándorgy?lés alkalmából kérdeztünk.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=a-jo-struktura-szukseges,-de-nem-elegseges

Közösek a feladatok – Elkezd?dött a Vándorgy?lés

Az idei Vándorgy?lést az MGYK országos elnöksége a Komár-Esztergom Megyei Szervezettel közösen szervezte. Az összejövetel nyitó rendezvényén, március 23-án az a részvev?k a tatai Kristály Imperial Hotelban találkozhattak a megye politikai, egészségpolitikai és hatósági vezet?ivel.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=kozosek-a-feladatok-8211;-elkezdodott-a-vandorgyules

Hogy tanulhassunk egymástól… – A területi elnökök fórumáról

A Vándorgy?lés pénteki napján az országos elnökség és a területi szervezetek elnökei közös fórumot tartottak, ahol a megyei elnökök beszámoltak szervezeteik tevékenységér?l.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=hogy-tanulhassunk-egymastol-8230;-8211;-a-teruleti-elnokok-forumarol

Eredményes volt a Kamara jubileumi Vándorgy?lése – Megújították a Kormány és a Kamara között nyolc évvel ezel?tt kezdett együttm?ködést

Mint ismeretes, a Magyar Gyógyszerészi Kamara a X. Vándorgy?lését a Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével közösen március 23-24-én tartotta Tatán a Kristály Imperial Hotelben és a tatai edz?tábor területén lév? Pálmaházban. A Békéshelp Kft. közrem?ködésével szervezett rendezvényen 190-nél is több regisztrált kamarai tag vett részt
http://www.mgyk.hu/index.php?id=eredmenyes-volt-a-kamara-jubileumi-vandorgyulese-8211;-megujitottak-a-kormany-es-a-kamara-kozott-nyolc-evvel-ezelott-kezdett-e

Lázár János videó üzenete
Dr. Lázár János  miniszterelnökséget vezet? miniszter a Vándorgy?lés szombati délutáni programjában videó üzenetben köszöntötte a részvev?ket.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=lazar-janos-video-uzenete

A Kormány és a Kamara együttm?ködésének megújítása a Vándorgy?lésen

A péntek délután els? programpontja a Kormány és a Kamara közötti együttm?ködés megújítása volt. Ebb?l a célból vett részt a rendezvényen dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán egészségügyért felel?s államtitkár és a Miniszterelnökség képviseletében Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felel?s miniszterelnöki megbízott.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=a-kormany-es-a-kamara-egyuttmukodesenek-megujitasa-a-vandorgyulesen

A gyógyszertár-m?ködtetés aktuális kérdései – A Vándorgy?lés pénteki programjáról

Az EESZT és a gyógyszertár-m?ködtetés aktuális kérdéseinek megvitatása is a Vándorgy?lés pénteki programjához tartozott.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=a-gyogyszertar-mukodtetes-aktualis-kerdesei-8211;-a-vandorgyules-penteki-programjarol

A Vándorgy?lés plenáris ülései

Az összejövetel szombat délel?tti plenáris ülésén számos olyan, a szakmát érint? aktualitás szóba került, mint például a Biztonságos étrend-kiegészít? program vagy a gyógyszertári marketing kérdései.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=a-vandorgyules-plenaris-ulesei

Programismertetés a Vándorgy?lésen

A Vándorgy?lés szombat délutánja a szakmai programoké volt. A strukturális rendszerváltás lezárása után a Kamara egy éve kezdte el a szakmai rendszerváltás programjának kidolgozását – emlékeztetett dr. Hankó Zoltán.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=programismertetes-a-vandorgyulesen