Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXXVI. szám


Események

December elsején Parlament Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló, T/1668-as törvényjavaslathoz beérkezett módosítókat. 
A törvényjavaslat itt olvasható: http://www.parlament.hu/irom39/01668/01668.pdf
A javaslathoz 36 érvényes módosító érkezett. Itt olvashatók: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=1668

December 2-án a kamara elküldte a NEFMI Egészségügyi Államtitkársága részére aSemmelweis-tervvel kapcsolatos véleményét:

A Semmelweis-terv a kormányprogram célkit?zéseihez igazodva, az egészségügy problémáira szakmai alapon keresi a választ. A koncepció¸jól m?köd? rendszerek gyakorlatának honosításán, adaptálásán, továbbá hosszú távú szakmai megfontolásokon alapul. 
A terv gyógyszerügyi részével a Magyar Gyógyszerészi Kamara teljes mértékben egyetért, véleményünk szerint összhangban van az újraszabályozás célkit?zéseivel, és hosszabb távon alkalmas a részletek meghatározására. 
Az ügyeleti ellátással több helyen is foglalkozik a terv (F-fejezet: A magyarországi sürg?sségi ellátási rendszer fejlesztési terve). Szükségesnek látjuk, hogy ennek része legyen a gyógyszertári ügyelet rendszere. A rendszer elemzése, a szakmai követelmények és feltételek a fenntarthatóság és finanszírozás meghatározásának munkája évek óta folyik a kamarában; az elkészült anyagokat, továbbá javaslatainkat készséggel átadjuk.  
A gyógyszerügy egészségügybe való integrálásának témájában a H fejezet B pontja helyes és fontos megállapításokat tartalmaz és támogatandó célokat t?z ki. Véleményünk szerint azonban szükség van a gyógyszerészi gondozás önálló egészségügyi szolgáltatásként elismerésére, számolva annak költség- és finanszírozási oldalával is. 
A gyógyszerügy egészségügybe való integrálásának folyamatában szükségesnek látjuk - a gyógyszertári szolgáltatások min?ségbiztosítása érdekében - az ellátási standardok meghatározását.

Hírek

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2010. december 4-én megtartott tisztújító küldött közgy?lésén az MGYT elnökének  Prof.dr. Vincze Zoltánt, tudományos alelnöknekProf. dr. Szök? Évát és gazdasági titkárnak  Dr. Berzsenyi  Pált választotta.

Mikola István, az Országgy?lés egészségügyi bizottságának elnöke a jöv? évt?l az OECD (Gazdasági Együttm?ködési és Fejlesztési Szervezet) magyar misszióját vezeti.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101202mikola_tavozik a_magyar kozeletbol - magyar_hirlap

Rendezvények

Hozza vagy viszi a Mikulás - 2010. december 17.
A kamara hagyományos rendezvényére december 17-én, a Platánus Szállóban kerül sor.
Program és jelentkezési lap:
Jellap_Mikulas_20111217.pdf
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101126hozza_vagy_viszi_a_mikulas_-_2010__december_17

Gyógyszerész Bál 2011. február 12-én,  szombaton 19.00?03.00 óráig a Hilton Hotelban (1014 Budapest, Hess András tér 1?3.)
http://www.mgyk.hu/admin/data/file/396_gyogyszeresz_bal_internet.pdf

Küldöttközgy?lés december 18-án; a KKGY-t el?készít? Elnökségi ülés december 9-én lesz a kamarában. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101207kuldottkozgyules_december_18-an_-_budapest

Sajtószemle

Gyógyszerpiaci egyensúlyvesztés számokban
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101201gyogyszerpiaci_egyensulyvesztes_szamokban

Esetismertetés VI. Posztmodern ?Déva vára?
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129kulonos tortenetek - esetismertetes vi posztmodern deva vara

A versenymítosz meg?rzése és a közpénzek elherdálása
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101129a_versenymitosz_megorzese_es_a_kozpenzek elherdalasa

Gál úr mindenkinek köszöni/riport a m?t?b?l ? Népszabadság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101206gal_ur_mindenkinek_koszoni_riport_a_mutobol_-_nepszabadsag

Pont a patikás pontgy?jtés végére? ? Délmagyarország
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101206pont_a_patikas_pontgyujtes_vegere - delmagyarorszag

Patikák - Nem a fogyasztók érdekeit védik ? Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101203patikak - nem a fogyasztok erdekeit_vedik -_vilaggazdasag