Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. február 22.
Újabb kormányrendelet a „kisboltok” gyógyszerrel való ellátásáról

Február 12-én jelent meg a Kormány 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelete a „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról”. Mint ismert, a kormányrendelet leírja azokat a feltételeket és eljárási szabályokat, amelyek révén a Magyar Falu Program keretei között lehetőség nyílik a 2000 főnél kisebb lakosságszámú településeken az alapvető szolgáltatások pályázatokkal történő megerősítésére és ezen belül többek között gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalmazására. A rendelet rögzíti, hogy a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszereket a pályázatokon nyertes kisboltoknak elsődlegesen a legközelebbi közforgalmú gyógyszertártól kell beszerezni. Az erről szóló részletes tájékoztató a Kamara honlapján elérhető.

A gyógyszer-gazdaságossági törvény 68. § (3) bekezdése azonban az üzletek gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerekkel való ellátását gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységhez köti. Ezért ezt az ellentmondást a február 12-én megjelent kormányrendelet alkalmazását megelőzően fel kellett oldani. Emiatt jelent meg február 19-én a 25. számú Magyar Közlönyben a Kormány 68/2021. (II. 19.) Korm. rendelete „a veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról” címmel, amely ezt a problémakört rendezi.

A február 19-én megjelent rendelet megerősíti a február 12-én megjelent kormányrendeletet abban, hogy a 2000 fő állandó lakosságszám alatti kistelepülésen működő, napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozó olyan üzlet, amely gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazását állami támogatással biztosítja [tehát aki a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti pályázat nyertese és gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalmazási feltételeinek megteremtésére is eredményesen pályázott], gyógyszer beszerzésére elsősorban az üzlethez legközelebb található közforgalmú gyógyszertárral köt megállapodást. Ha az üzlethez legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral a megállapodás nem jön létre, más – a közúton történő megközelítés figyelembevételével legközelebb eső, legfeljebb 30 km távolságra működő – közforgalmú gyógyszertárral köthető megállapodás.

Két megjegyzést kell ehhez hozzátenni:

– A kormányrendelet ugyan törvényi rendelkezést módosít, de ezt a veszélyhelyzeti jogalkotás speciális keretei lehetővé teszik. Hatálya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet idejére szól, de ahogy a veszélyhelyzeti jogalkotás korábbi tapasztalatai alapján várható, a veszélyhelyzet lejárta után ennek a rendelkezésnek a meghosszabbítása parlamenti keretek közötti törvénymódosítással kerülhet sor.

– A kormányrendelet ezt a tevékenységet a gyógyszertár „szaktevékenységeként” nevesíti és nem tekinti nagykereskedelmi tevékenységnek. A rendelet változatlanul hagyja a gyógyszer-nagykereskedők monopóliumát a többi, gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszert forgalmazó üzletnek történő beszállításra.

Amint azt a február 12-én megjelent rendelet ismertetésekor jeleztem, az előzményekről és az egyeztetésekről, valamint a gyógyszertárak és „kisboltok” közötti megállapodások javasolt részleteiről, továbbá a felelősségi kérdésekről, valamint a további teendőkről, a Kamara tagjainak szóló részletes tájékoztatást a Kamara zárt facebook csoportjában és a Gyógyszerészi Hírlap soron következő számában teszem közzé.

Budapest, 2021. február 22.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél