Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. május 22.
A Nemzet Egészségügyi Kerekasztal 2008. május 22-ei Határozatai

1. A NEK örömmel és megnyugvással veszi tudomásul a 2008. évi I. törvény visszavonásáról szóló döntést, mert ezzel egy történelmi veszély hárul el a magyar társadalom feje fölül, és ezzel siker koronázza a NEK több éves, kitartó munkáját. Ugyanakkor felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a törvény megsemmisítése önmagában nem teremti meg a megfelelő alapot a társadalmi egészségbiztosítás kialakításához. Ehhez a több biztosítós modellhez kapcsolódó valamennyi jogszabály módosítása, illetve visszavonása is elengedhetetlen.

2. A NEK felhívja a figyelmet, egyes gyakori, téves kifejezések, nevezetesen a „biztosító”, „egészségbiztosító”, „biztosítás elvű”, használatára a „társadalmi egészségbiztosítás”, a „társadalombiztosítási elv” helyett. Kérjük e hibás szóhasználat mellőzését. (Egyesek ezt nyelvi rövidítésnek, egyszerűsítésnek tartják, ezzel magyarázzák. Mások viszont a közgondolkodás és a szakterület tudatos manipulációját látják mögötte, melynek célja, a biztosítók, mint pénzügyi tevékenységet végző intézmények és a társadalombiztosítás, mint önálló jogi intézmény, társadalmi alapintézmény azonosnak bemutatása, nevezése. E feltételezést az is alátámasztja, hogy a társadalmi egészségbiztosítást, mint 1891 óta önálló jogintézményt, – 1891/XIV. törvény az ipari, és gyári alkalmazottak betegség esetében való segélyezéséről, Baross Gábor kereskedelmi miniszter által benyújtott törvény – az álreformerek folyamatosan meg akarják szüntetni, és az eddigi tapasztalatok szerint egyszerű gazdasági társasággá, Rt.-vé akarják alakítani, nyilván az egyszerű, gyors privatizáció érdekében.)

 

 

 

3. A NEK visszautasítja az Egészségügyi Minisztérium honlapján mai napig olvasható, a szabaddemokrata egészségügyi kormányzás eredményeivel büszkélkedő „Az egészségügyi reform két éve” című dokumentum megállapításait, amelyek részben korábbi időben (még MSZP-s miniszterek idején) történt döntések és feladatok végrehajtásának eredményei, másrészt a közléssel ellentétben nem „eredmények”, hanem súlyos károk. E dokumentum is alátámasztja azt, hogy mielőbb meg kell vonni az elmúlt két év változtatásainak mérlegét. Az inkriminált dokumentumot a tárca vezetősége haladéktalanul távolíttassa el, ellenkező esetben a vele való egyetértés képzetét kelti.

 

 

 

4. A NEK a társadalmi egészségbiztosítás újjáépítése, létrehozása érdekében a következő döntéseket, feladatokat, munkát tartja szükségesnek:

 

 

 

4.1  A társadalmi egészségbiztosítás intézményére, fejlesztésére vonatkozó Országgyűlési Határozat előkészítése, egyeztetése, elfogadtatása.

 

 

4.2  „Az egészségügyi reformnak” nevezett változtatások azonnali „mérlegkészítő” vizsgálata. A vizsgálat célja a káros folyamatok azonnali megállítása, korrekciója.

 

 

4.3  Az egészségügyi ellátásban és a közegészségügyi rendszerben, mint kultúrában történt súlyos rombolás megállítása, korrekciója. Számtalan – az egészségügyi ellátást és a közegészségügyi rendszert, mint kultúrát fenntartó, működtető, pótolhatatlan értéket képviselő – szellemi alkotóműhelyt, közösséget szétromboltak, az embereket elkergették. Azonnali feladat e döntések áttekintése, korrekciója.
(E kultúrákat létrehozó, működtető közösségek sok évtizedes, gyakran évszázados szerves fejlődés eredményeként alakultak ki, pótolhatatlan értékeket képviselnek. A megszűntetésük miatti népegészségi, társadalmi, gazdasági károk feltehetően már elemzésekkel kimutathatóak.)

 

 

4.4  A társadalmi egészségbiztosítás ellátásairól szóló – a Fidesz, KDNP által a Parlamentbe már többször benyújtott – törvény bevezetésének előkészítése:

 

 

a/  az egészségpolitika kialakításának módszertanára, eljárási rendjére vonatkozó összefoglaló elkészítése,

 

 

b/  a társadalmi egészségbiztosítás tervezési rendszerének fejlesztése, modellezése.

 

 

 

4.5  A társadalmi egészségbiztosítás ellátásairól szóló – az alkotó közösség által készített – a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, az egészségszakmai kamarák, a szakszervezetek, a betegszervezetek és más civil szervezetek által támogatott, a FIDESZ és a KDNP részéről az Országgyűléshez többször benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vétele, napirendre tűzése, megtárgyalása, elfogadása.

 

 

 

 

 

4.6  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (és a MEP-ek) azonnali megerősítése.

 

 

a/  A humánoldal megerősítése:

 

 

-          a lehető legrövidebb időn belül megfelelő felkészültségű és számú szakemberre van szükség az intézményrendszerben,

 

 

-          a szakfeladatokat ellátó és az ügyviteli munkát végző munkatársaknak egyaránt biztonságos, vonzó munkakörülményeket kell teremteni.

 

 

b/  A társadalmi egészségbiztosítás szabályozási környezetét rendszerszerűvé kell fejleszteni a feladat, a hatáskör, a felelősségi viszonyok, a végrehajtási feltételek összhangjának megteremtésével, folyamatos fenntartásával.

 

 

c/  A társadalmi egészségbiztosítás működtetéséhez ki kell alakítani a megfelelő ellenőrzési rendszert. Az erősítendő hatósági tevékenysége mellett – a hatékony ellenőrzés érdekében – szükség van az ÁNTSZ ellenőrzési funkcióinak (jogosultságok, kapacitások, egyéb feltételek) megerősítésére, visszaállítására is. Egyben „a biztosítási piac megnyitása” érdekében létrehozott Egészségbiztosítási Felügyeletet azonnal meg kell szüntetni, a többirányú intézményesített felügyeleti rendszert újra kell gondolni.

 

 

d/  A társadalmi egészségbiztosítás intézményének megfelelő szintre helyezése az államigazgatási hierarchiában, törvényi szintű szabályozással és egyéb szükséges intézkedésekkel.

 

 

e/  Az OEP működési költségének szükséges szintre emelése.

 

 

f/    A 2009. évi költségvetés szakszerű, reális tervezése.

 

 

 

 

 

4.7  A társadalmi egészségbiztosítás társadalmi irányításának megvalósítása.

 

 

4.8  Létre kell hozni az Országgyűlésben a Társadalombiztosítási Állandó Bizottságot.

 

 

4.9  Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében szükséges a Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Alap létrehozása.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél