Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. március 26.
A cél az integritás növelése

„A termodinamika II. főtétele szerint azok a rendezett rendszerek, amelyeket magukra hagynak, rendezetlenné válnak” – mondta dr. Hankó Zoltán, aki az említett megállapítást a gyógyszerellátásra is vonatkoztatta a Vándorgyűlés szombati napján elhangzott előadásában.

 

A Vándorgyűlés szombati programja dr. Nyíri László, az MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke és dr. Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormánymegbízott köszöntő szavaival vette kezdetét. Dr. Nyíri László annak a reményének adott hangot, hogy remélhetőleg sikerül megbeszélni közös dolgainkat. Megismételt egy korábbi interjúban már elhangzott mondatot, miszerint nem biznisz-konferenciát szerveztek, végezetül pedig kitért a kamarai munka fontosságára. Dr. Demeter Ervin – aki nyolc éve vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalt – a megyéről osztott meg néhány információt és felhívta a figyelmet arra, hogy már nem igaz, hogy minél keletebbre megyünk, annál szegényebb régióval találkozhatunk. Örömének adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy a Kamara Lillafüredet választotta a rendezvény helyszínéül, majd jó tanácskozást kívánt.

A cél az integritás növeléseA délelőtti program első előadója dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke volt, aki „A tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritás-növelés szükségessége és lehetőségei” című előadásában a gyógyszertárak és gyógyszerészek gyógyszerellátás rendszerében betöltött szerepével és integritásával foglalkozott. Több, eddig még hangsúlyosan meg nem fogalmazott tendenciára, kihívásra is felhívta a figyelmet, egyben megoldásokat is javasolt.

„Ott szeretném folytatni, ahol Mráz Ágoston Sámuel tegnap abbahagyta” – utalt a közös gondolkodásra. Előadása bevezetőjében az integritás fogalmát tisztázta és definiálta kamarai értelemben is. Mint mondta, integritás alatt a gyógyszertárgyógyszerpiac többi szereplőjétől való befolyásmentességét, illetve a gyógyszerész csorbítatlan rendelkezési jogát érti a gyógyszertár működtetés és gazdálkodás, valamint a gyógyszertárban folyó szakmai tevékenység vonatkozásában.

„Miért beszélünk az integritás növeléséről, amikor 2017. január 1-től jogszabály biztosítja a többségi gyógyszerészi tulajdonlást?” – tette fel a kérdést.  Noha a jogszabályok többségében rendben vannak, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy továbbra is vannak szindikátusi szerződések, az ezek kiszűrésére történt kezdeményezések eddig eredménytelenek, a hálózatok tovább növekednek és a gyógyszerészek szakmai jogai is sok esetben csorbulnak. Az integritás-növelés szükségességét alátámasztandó, idézte az Európai Unió Bírósága egyik 2009-es döntését is, miszerint a gyógyszerbiztonság, a minőség és a hatékonyság garanciája a független gyógyszerész, akinek egzisztenciálisan és szakmailag is függetlennek kell lennie. Mint mondta, a bíróság a függetlenséget különösen a gyógyszerpiac többi szereplőjével szemben tartja fontosnak, mert a beteget is védeni kell a szabad piaci mechanizmusoktól – hangsúlyozta. A továbbiakban több olyan gyógyszerpiaci tendenciát említett (például már a rendszergazdákra is kiterjedő vertikális integrációt), amelyek a gyógyszertárak és gyógyszerészek érdekérvényesítését gátolják; ezek is szükségessé teszik, hogy az integritás kérdéskörével behatóbban foglalkozzanak. Felhívta a figyelmet a magyarországi gyógyszertárláncok tulajdonosainak új nemzetközi szerveződésére is.

A Kamara megfogalmazta a jövőképét és cselekvési programját, ezek egyik lényeges eleme a gyógyszertárak és gyógyszerészek integritásának a biztosítása. Ennek érdekében fontos, hogy a gyógyszerészek az 51 százalékon felül is minél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezzenek, valamint a tulajdonosi és a szakmai jogaik a mindennapi gyakorlatban is érvényesüljenek. Átlátható tulajdonviszonyokat kell teremteni! Ennek megteremtéséhez több javaslatot is megfogalmazott. Felhívta a figyelmet az ellenőrzések fontosságára, valamint a működési engedélyekkel kapcsolatos elvárásokra. Foglalkozott azzal is, hogy vajon hosszútávon fenntartható-e a többségi gyógyszerészi tulajdonlás rendszere, ha több száz gyógyszertárnak gyógyszer-nagykereskedő a tulajdonosa? Ezért indokolt a gyógyszertárak és a nagykereskedők viszonyának az újragondolása is. Az integritás az informatika világában is fontos, ennek feltételei ma nem adottak.

A gyógyszertárak gazdasági integritásával kapcsolatban megemlítette, hogy a gyógyszertárak és a nagykereskedők együttműködése elengedhetetlen, ugyanakkor az elmúlt évekkel ellentétben, amikor az ágazat még el volt adósodva a beszállítóinak, mára már kialakult egy egyensúly és így egyenrangú partnerei lehetnek egymásnak.A cél az integritás növelése De hogy ne legyenek kiszolgáltatottak a nagykereskedőknek, szükség van az árrések átalakítására és arra, hogy a kispatikák is kedvezőbb helyzetben legyenek a jelenlegihez képest. A franchise-együttműködések kereteit úgy kell végig gondolni, hogy a személyi jogos gyógyszerészek jogszabályban rögzített gazdasági és szakmai önállósága ne csorbuljon. Kitért a kis nagykereskedők helyzetére is, amelyek gyógyszerbeszerzési lehetőségei gyakran korlátozottak.

A szakmai integritással kapcsolatban elsőként a kompetenciarendezés kérdéskörét hozta szóba. Mint elmondta, már 2008 márciusában megjelentette a kompetenciarendezés 9 pontját, melynek nagyon sok eleme megvalósult. Ezért a kompetencia-rendezés folyamata mellett már a kompetencia-fejlesztésre is gondolni kell. Ilyenként említette a Komplex gyógyszertári adherencia fejlesztési programot és az EESZT-ben rejlő lehetőségek kiaknázását. Javasolta azt is, hogy a személyi jogos gyógyszerész jog- és feladatköre a jelenleginél részletesebben és rendeleti szinten kerüljön nevesítésre, melyhez a tárgyalási alapot a Belső Minőségügyi Kézikönyv vonatkozó fejezete adhatja. Szükségesnek tartja továbbá, hogy a gazdasági ismereteink is megalapozottabbak legyenek!

Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy az említettek megvalósításához nemcsak a Kamara aktivitására van szükség, hanem az egyes személyek elkötelezettségére is. Ennek hiányában a mégoly jó intézkedések is „csak fabatkát” érnek. Legvégül a termodinamika II. főtételét idézte, miszerint azok a rendezett rendszerek, amelyeket magukra hagynak, rendezetlenné válnak. Ez nemcsak a fizikai-kémia világában érvényes, hanem a gyógyszerellátás rendszerére is vonatkoztatható, amely – a felsorolt problémák ellenére alapvetően rendezett rendszerként működik.

mgyk.gy

Fotó: dr. Nagy Vilmos

A cél az integritás növelése

 

Dr. Nyíri László

A cél az integritás növelése 

Dr. Demeter Ervin

A cél az integritás növelése

A cél az integritás növelése

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél