Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 09. 27.
Figyelem: októbert?l csak patikákban lesz kapható antigén gyorsteszt - infostart.hu
»
2022. 09. 26.
Gyógyszerészek egy egészségesebb világért - pharmaonline.hu
»
2022. 09. 23.
Utcát neveztek el Richter Gedeonról születésének 150. évfordulóján - magyarnemzet.hu
»
2022. 09. 22.
Gyógyszerészek a betegágy mellett - hirek.unideb.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Egyeztetések a Széll Kálmán-tervr?l
2011. április 15.

Beszélgetés dr.Horváth Tamással a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökével

- Úgy t?nik, hogy az elmúlt napokban felpörögtek a Széll Kálmán tervvel kapcsolatos történések. Mi történt az elmúlt hét csütörtökön a parlamenti egyeztetésen?

- A meghívó szerint szakmai egyeztetés az érintettekkel. A meghívottak részére három csoportba osztva egy-egy órás id?keretben ismertették a Széll Kálmán Munkabizottság Gyógyszertámogatási Albizottsága (NGM, KIM, OEP, NEFMI) által március hónap során készített, a hazai gyógyszerellátási és gyógyszertámogatási rendszert elemz? 120 oldalas összefoglaló tanulmány, tíz diában és negyven perc beszédben bemutatható kivonatát. A támogatási rendszer f?bb problémáit, az átalakítással kapcsolatos alapvetéseket és a lehetséges beavatkozási irányokat, a meghívottak által el?zetesen megküldött támogatáspolitikai javaslatok összesítését, a munkabizottság által javasolt és tervezett intézkedéseket, ezek f?bb kockázatait és az ezzel kapcsolatos kompenzációs lehet?ségeket. A maradék id?ben kérdésekre és hozzászólásokra volt lehet?ség. A kérdések alapján a helyben adott válaszokon kívül további informálódás lehet?ségeként aznap este megküldték a bemutatott prezentációt és másnap a 2011 júliusától bevezetésre javasolt intézkedések részletez? leírását. Mindezekre április 11-én délutánig lehetett írásbeli véleményt benyújtani.

- Mi van a Széll Kálmán tervben?

- A gyógyszertámogatási rendszer átalakítását illet?en a terv a már ismert 2012. és 2013-2014. évekre kit?zött egyenleg javulás elérésére két lehetséges irányt ad. Az egyikben idén félév végét?l egy-másfél évre hatósági ár vagy hasonló hatású eszköz bevezetését és ezid? alatt egy új biztosítási és támogatási rendszer egy lépésben történ? bevezetését, a másikban a támogatáspolitikai intézkedések kialakítása és bevezetése három lépésben idén félévkor és a 2012. és 2013. év januárjában. A tervezet 13 a kassza kiadási oldalát érint? intézkedést, 3 a bevételi oldalt érint? intézkedést, egy jelenleg ki nem fejtett úgynevezett hosszú távú, a támogatáspolitika további hatékonyságát javító intézkedéscsomagot és garanciális elemként a sávos gyártói befizetés módosításának lehet?ségét tartalmazza. Ezek az elmúlt napokban széles körben elemzett és vitatott lépések részletesen a szak- és közsajtóban olvashatók.

- A bemutató címszavakban utalt még korrupciót csökkent? és hatékonyságot növel? kiegészít? intézkedésekre, és mint említettem néhány kockázatra és lehetséges kompenzációs elemre. A teljes és helyes kép alkotásához elengedhetetlen szükség van az intézkedések tervezett pénzügyi hatásainak ismeretére és a munkabizottság kockázatokat és kompenzációs lehet?ségeket elemz? munkájának részletes megismerésére. Ezt az egyeztetésen, szóban is jeleztük. Jeleztük továbbá, hogy tényszer? egyenlegszámítással az idei 325 Mrd forintos járóbeteg-gyógyszerkasszából tulajdonképpen 145 Mrd forintos egyenlegjavítást terveznek és ez 25 Mrd forinttal több a hivatalosan kommunikált 120 Mrd-os célkit?zésnél.

- Mit tartalmazott a kamara javaslata, illetve a kamara milyen szándékkal készítette el javaslatát a tárgyalások megkezdését megel?z?en?

- A március 28-án beterjesztett kamarai elemzés és javaslat a beígért, áprilisban meginduló egyeztetések el?tti kamarai álláspont kifejtése és közlése volt a kormány felé. Ezt tájékoztatásul megküldtük a szakágazat szerepl?i számára is. Tartalmát tekintve el?ször is a Széll Kálmán terv akkor ismert, ide vonatkozó tartalmának tükrében készült helyzetelemzést ad. Kitér a kassza alultervezettségére, a magas és tovább nem növelhet? betegterhekre, a gyártói, forgalmazói elvonásokra, a gyógyszertárak gazdasági helyzetére, a forráshiányosságra és eladósodottságra és a regulációs folyamat tulajdonrendezési lépéseinek ellehetetlenülésének veszélyére. A folytatásban, a kormányprogramban, a Semmelweis tervben foglalt egészségpolitikai célkit?zésekkel összhangban megfogalmazott, a kamara által javasolt intézkedések kifejtése következett, végül annak rögzítése, hogy álláspontunk szerint a megtakarítások összegét a lehet?ségek és kockázatok teljes kör? elemzését követ?en, a nemzeti egészségvagyon meg?rzésének kötelezettségét szem el?tt tartva kell kialakítani. Meggy?z?désünk ugyanis, hogy nem a pénzügyi szempontokhoz kell igazítani az egészségpolitikai, gyógyszer- és támogatáspolitikai döntéseket, hanem olyan döntéseket kell hozni, amelyek alkalmasak a társadalom-, pénzügy-, gazdaság- és egészségpolitikai szempontok együttes figyelembe vételére. Az elmúlt évtizedekben ez nem így volt, az egészségügy, ezen belül a gyógyszerügy számos alapvet? problémája a korábbi évek folyamatos forráskivonásának következménye.

- Hogyan viszonyul a kamara ahhoz, hogy a Semmelweis terv szellemiségében megfogalmazott javaslatait a Széll Kálmán-tervbe építik be?

- Említettem, hogy álláspontunk szerint nem a pénzügyi szempontokból kell levezetni a támogatáspolitikai, gyógyszerügyi intézkedéseket. Az általunk beterjesztett javaslatokból a Széll Kálmán terv összeállítása során figyelembe vették a beteg-együttm?ködést figyelembe vev? támogatási rendszerre vonatkozó javaslatunkat, a generikus támogatási rendszert korrigáló javaslatainkat, ezeket a gyártói szervezetek is javasolták. Két-három a gyógyszerek forgalmazását racionalizáló javaslatunkat, a gyógyszerész és orvos ösztönz? rendszerek bevezetését és az egységes szakmai és biztosítói támogatáspolitikai kommunikáció kialakítását.
Alapvet? probléma, hogy javaslataink más értelmezési tartományban készültek, ebben a "behajtás-politikai" környezetben más jelentést és tartalmat kapnak.

- Mit tartalmazott a kamara válasza?

- Fenntartjuk együttm?ködési szándékunkat az ügyben! Javaslatainkat az eredeti célkit?zések mentén, a Semmelweis terv vonatkoztatási rendszerében fenntartjuk. Hangsúlyt adtunk azonban annak, hogy a valóságban 145 Mrd Ft egyenlegjavítási terv a korábbi évek forráskivonásának folytatása, így a betegterhek növelése nélkül, a gyógyszerellátás színvonalának jelent?s csökkenése nélkül, a korábban megfogalmazott egészségpolitikai célok feladása nélkül nem hajtható végre.  A terv nagyon súlyos politikai kockázatokat hordoz, a lakossági gyógyszerellátás összeomlását okozhatja, az ágazat illetve az egészségügy szerepl?inek ellenállását váltja ki, ami végül a Semmelweis tervben foglalt és abból átvett intézkedések kudarcát okozhatja. A gyógyszertárak m?ködésében a szolgáltatásmin?ség és az ellátásbiztonság súlyos romlásával, az ellátatlan területek és a hozzáférési esélyegyenl?tlenség növekedésével jár. A terv széleskör?, jelenleg ismeretlen haszonáldozati költségekkel jár, ezért kérjük a pontos és részletes hatásvizsgálatok elvégzését, ismertetését.

Kapcsolódó oldalak:
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. január 22-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Beszélgetés hangzott el a kisforgalmú gyógyszertárak támogatásával kapcsolatban az InfoRádióban ? mgyk.hu
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Kedvezmények Volkswagen személyautók vásárlására ? mgyk.hu
Számvetés ? Véget ért a Köztestületi Napok rendezvénysorozata ? mgyk.hu
« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 szeptember»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 08. 29.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 09. 27 kedd