Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. november 02.
A kamara az MGYT és a MOSZ kiáll a törvénymódosítás mellett

Közös nyilatkozatot adott ki a gyógyszerellátás helyzetéről és újraszabályozásáról a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság. A nyilatkozatot, továbbá a kamara, az MGYT és a MOSZ szakmai álláspontját sajtótájékoztató keretében ismertették a szervezetek elnökei, dr. Horváth Tamás, prof. Dr. Botz Lajos és dr. Mikola Bálint.

A sajtótájékoztatón dr. Horváth Tamás ismertette az új szabályozás előzményeit: a J/1323. sz.. kormányjelentést és a szakmai egyeztetéseket. Dr. Mikola Bálint a gyógyszerészi szakmai és a befektetői szempontokat ütköztette. Kiemelte a gyógyszerészek szerepét a gyógyítás hatékonyságban, ami gazdaságilag is rendkívül jelentős. Botz professzor a gyógyszerellátás „kriminalizálódásáról”, a gyógyszerbiztonság romlásáról és a fogyatkozó bizalomról beszélt.

Mindhárom szervezet vezetői - teljes szakmai egységben - támogatásukról biztosították a kormány újraszabályozásra vonatkozó javaslatát.

 

A nyilatkozat szövege:


Helyes diagnózishoz megfelelő terápiát

A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közös közleménye


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) vezetői a közelmúltban áttekintették a Kormány J/1323. számú jelentését az Országgyűlésnek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetéséről. A jelentés tényekre és adatokra, valamint kormányzati szervek és állami hivatalok gyakorlatában összegyűlt tapasztalatokra alapozva korrekten mutatja be és értékeli a lakossági gyógyszerellátás rendszerében bekövetkezett változásokat és a jelenlegi állapotot. Egyetértünk a jelentés megállapításaival, miszerint a közvetlen lakossági gyógyszerellátás helyzete a gyógyszerpiaci liberalizáció és a konvergencia-programhoz kapcsolódó forráskivonás következtében folyamatosan romlik, a piaci verseny a lakossági gyógyszerellátás minőségét illetően nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a hozzáférési esélyegyenlőtlenség irányába torzul a rendszer és a kistelepülések gyógyszerellátását biztosító gyógyszertárak esetében a működtetést veszélyeztető terhek növekedése figyelhető meg. Nagyszámú gyógyszertár működik évek óta veszteségesen, a forráshiány és a rossz árrés-struktúra miatt készletezési gondokkal küzdenek, folyamatos az ágazat eladósodása, ami miatt a gyógyszertárak egyre nagyobb hányada kerül nagykereskedői érdekkörbe. A személyi jogos gyógyszerészek szakmai önállóságát a jelenlegi szabályozás nem biztosítja és szabálytalan működtetés esetén a tulajdonosokkal szemben valódi szankciók nem alkalmazhatók. Romlik a szakmai színvonal, a szakember-ellátottság nem megfelelő, a szakhatósági kontroll nem elégséges és a hivatásetikai rendszer sem működik.

 

A szabályozási anomáliákra, a gyógyszerellátás helyzetének romlására, a garanciális elemek hiányára, a minőségi, biztonsági és etikai problémákra, a gyógyszerészi szakmai érdekvédelmi szervezetek az elmúlt években folyamatosan hívták fel a figyelmet. Az ún. „liberalizációs” intézkedések következtében a hazai gyógyszerellátás „kriminalizálódott”. A „kintlévőségek” néhány új szereplő szinte csak beszállítói hitelből finanszírozott hálózatépítése és a korábban ezen a területen nem tapasztalt visszaélések hatására is növekednek. A korábbi évtizedekben megszokott gyógyszer- és betegbiztonság egyre több területen sérül. A gyógyszerészi tulajdonlás Európai Bíróság által elismert többletgaranciái nem érvényesülhetnek. A gyógyszerészet szakmaisága visszaszorulóban van, a képzetlen, viszont „olcsóbb” munkaerő beáramlása – éppen a liberalizációs lépések hatására – felgyorsult. A Kormányprogram, az augusztus 17-én hatályba lépett patikalétesítési és fúzióengedélyezési tilalom, valamint a Kormány fentebb hivatkozott jelentése ismeretében álláspontunk szerint a Kormány a lakossági gyógyszerellátás rendszerének jelenlegi állapotát illetően helyes diagnózist állapított meg.

 

A szaktárca – Kormányprogramhoz igazodó – közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabály-tervezete azt igazolja, hogy a Fidesz-KDNP a helyes diagnózishoz megfelelő terápiát rendel. Újrafogalmazza a lakossági gyógyszerellátással szemben támasztott egészségpolitikai elvárásokat és visszaviszi a gyógyszertárakat az egészségügy rendszerébe. Újraszabályozza a gyógyszertárak létesítését és működtetését. Rendezi a gyógyszerellátáshoz kapcsolódó felelősségi viszonyokat és megteremti a betegellátás biztonságát veszélyeztető szabálytalanságok szankcionálásának rendszerét. Olyan szakmai szabályokat léptet életbe, melyek garantálják a betegérdekek elsődlegességét és a hivatásetikai normák érvényesítését. Az Európai Bíróság gyógyszerpiaci döntéseinek megfelelően biztosítja a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlenségét és alapvető nemzetstratégiai érdekeinknek megfelelően olyan intézkedéseket foganatosít, melyek eredményeként a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben maradhatnak.

 

Az MGYK, az MGYT és a MOSZ támogatja a Kormányt a gyógyszerellátás rendszerének átalakítására irányuló törekvésében. Egyetértünk azzal, hogy a gyógyszerellátásnak az egészségügy integráns részeként kell működnie. Egyetértünk a gyógyszertárakkal szemben támasztott új követelményekkel és a gyógyszerészi kompetenciák rendezésével a patikaműködtetésben. Egyetértünk a gyógyszerészek többségi tulajdonának előírásával és indokoltnak tartjuk a gyógyszerpiaci szereplők patikatulajdonlásból való kizárását, valamint a gyógyszertári fúziók tilalmát. Álláspontunk szerint ezek az intézkedések együttesen alkalmasak lehetnek arra, hogy a gyógyszerellátás betöltse társadalmi és egészségügyi hivatását.

 

A gyógyszerészet szakmai, érdekvédelmi és tudományos szervezetei készek együttműködni a kormányzati szervekkel és hatóságokkal annak érdekében, hogy a gyógyszerellátás minél előbb alkalmas legyen az egészségpolitikai és társadalmi elvárások teljesítésére, a gyógyszer- és ellátásbiztonság kiteljesítésére, feladatainak magas színvonalú ellátására.

 

Budapest, 2010. november 2.

 

Dr. Horváth Tamás                  Prof. dr. Botz Lajos                             Dr. Mikola Bálint

elnök                                       elnök                                                   elnök

Magyar Gyógyszerészi             Magyar Gyógyszerésztudományi           Magángyógyszerészek

Kamara                                 Társaság                                            Országos Szövetsége

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél