Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2015. szeptember 29.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökségének álláspontja a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kérdésekben

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége szeptember 24-i ülésén a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kérdésekben az alábbi állásfoglalást fogadta el.


1. A gyógyszertári marketinggel kapcsolatos, elmúlt években bevezetett jogszabályi rendelkezések segítettek, hogy az egészségügybe visszaintegrálódó lakossági gyógyszerellátásban a betegérdek váljék elsődlegessé a forgalomnövelést célzó promóciós technikákkal szemben. Ez a 2010-ben elindított modellkorrekció mellett azért is indokolt volt, mert a gyógyszertári marketing funkciójában, céljaiban és eszközeiben is szükségszerűen eltér a gyógyszergyárak gyógyszer- és a nagykereskedők kereskedelmi marketingjétől. A gyógyszertár valamennyi termék értékesítése során egészségügyi feladatot lát el. A jogszabályi változások egyaránt vonatkoznak az árszabályozás szigorítására, az ajándékozás tiltására, a forgalomnövelést célzó kereskedelmi technikák visszaszorítására, a szakmai szolgáltatások előtérbe helyezésére és a gyógyszerész (különösen a személyi jogos gyógyszerész) személyes felelősségére.

2. A kamara etikai kódexe, a 2/2013. számú elnökségi ajánlás tartalma és szellemisége, valamint a belső minőségügyi kézikönyv marketinggel foglalkozó fejezete lényeges átdolgozást nem igényel, a dokumentumokban az időközben bekövetkezett jogszabályi változások átvezetése (pl. gyógyszertár definíció, gyógyszertári profilrendelet) indokolt. Ennek elvégzésére a Jogi munkabizottságot kérjük fel.

3. A gyógyszertár egészségügyi intézmény, ahol a betegek (páciensek) bizalmát és a gyógyszertári szolgáltatások iránti elkötelezettségét elsődlegesen a gyógyszerbiztonsággal, a szolgáltatások minőségével, megbízhatóságával, a személyes tájékoztatással és a megelégedettség növelésével kell elérni. A betegek tájékozottságát szolgáló (a gyógyszertár nevét, elérhetőségét, nyitva tartását közlő), használati értékkel nem bíró kártyákat és szórólapokat nem minősítjük ajándéknak, a betegek tájékozottságát, egészségtudatos magatartását célzó, a gyógyszertárak szolgáltatásait bemutató brosúrák, kiadványok patikai terjesztését jogszabály teszi lehetővé. A kifejezetten a gyógyszertárak árakcióira koncentráló, patikában és patikán kívül terjesztett patikai kiadványokat nem támogatjuk.

4. A gyógyszertári marketing első számú felelőse a személyi jogos gyógyszerész, akinek tudta és beleegyezése nélkül nem folyhat marketing tevékenység a gyógyszertárban. Ennek tudatosításában elsődlegesen az etikai kollégiumra, az egységes szemlélet kialakításában az etikai bizottságokra számít az elnökség. A személyes felelősség tudatosítását a megújuló gyógyszer-felügyeleti rendszer is elősegítheti.

5. Ismételten kezdeményezzük a gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazásának megszüntetését.

6. A gyógyszertárban is forgalmazható termékek közül a gyógyászati segédeszközök (különösen a kötszerek, tűk-fecskendők, tesztcsíkok és pelenkák) forgalmazási feltételeinek javítása indokolt, ez elsődlegesen az árképzésük szabályozásának korrekciójával, valamint a közfinanszírozott gyógyászati segédeszközök transzparens forgalmazási feltételeinek megteremtésével érhető el.

7. A vény nélküli gyógyszerek körében hatástanulmány készítését kezdeményezzük a gyógyszertári árakciók szakmai, ellátási és gazdasági hatásairól. Régóta megoldatlan probléma a gyógyszertárból értékesített termékek EP elszámolásának teljes körűvé tétele. 

8. A szociális intézmények gyógyszerellátásának gyakorlatát és szabályait összhangba kell hozni.

9. Tisztázandóak

  • a gyógyszertárak teljes körét érintő hivatalos népegészségügyi programok promóciójának keretei,
  • a patikán keresztül folytatott közvetített reklám gyakorlata és felelőssége,
  • a törzsvásárlói és a hitelkártya kedvezmények alkalmazásának keretei.

10. Javasoljuk, hogy a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos kérdések fogalmi kereteinek tisztázására és a gyakorlati szempontok mérlegelésére kezdődjön szakmai vita a Szakmai és a Gazdasági munkabizottság koordinációjával.

Budapest, 2015. szeptember 24.

Dr. Hankó Zoltán

elnök


A Magyar Gyógyszerészi Kamara Megfontolások és ajánlások a gyógyszertárak marketing tevékenységéhez című 2013-as tájékoztatója itt érhető el.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél