Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXXIV. szám

Események

A gyógyszerellátás rendjét újraszabályozó törvénymódosítással kapcsolatos egyeztetések további lefolytatására az egészségügyi államtitkár összehívta a Gyógyszerügyi Egyeztető Tanácsot. A november 10-i eseményről közleményt adtak ki. 
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119 gyogyszerugyi_egyezteto_tanacs

Az elmúlt héten három alkalommal tárgyalt a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége. A konszenzuskereső tárgyalásokat követően, levélben tájékoztatták az államtitkárt a szervezetek.Tájékoztató a tágyalásokról „Befejeződtek az egyeztetések” címmel itt található: http://www.mgyk.hu/

Az államtitkárnak írt levél a MOSZ honlapján olvasható: http://www.magangyogyszereszek.hu/index.php?pid=1692

November 18-án elnökségi ülést tartottak a kamarában, amelyen Horváth Tamás elnök napirend előtt tájékoztatást adott az elmúlt egy hónap történéseiről. Elmondta, hogy a T/1668-as törvényjavaslat, a 12 egészségügyi törvény – benne a Gyftv - módosítása,  a Parlament előtt van, és az Egészségügyi Bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. Beszámolt a Gyógyszerügyi Egyeztető Tanács ülését követő tárgyalásokról, amelyeken a gyógyszerészi szakmai szervezetek és a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége keresték a lehetséges megoldásokat a kompromisszumkényszer ismeretében.

Nyilvánvalóan súlyos érdekellentétekről van szó – hangsúlyozta Horváth Tamás a tárgyalásokat összefoglalva -, és az érdekek védelmére mind a közvélemény, mind a döntéshozók meggyőzésére súlyos eszközöket vet be a befektetői oldal. Ez a tevékenység jelentős befolyással lehet az ügy kimenetelére - figyelmeztetett. Az elnök ismertette azokat az alapelveket, amelyekben egyetértés alakult ki:

- az újonnan alapítandó patikák esetében az 51%-os gyógyszerészi többségi tulajdon alkalmazása, 2011. január 1-i határidővel;
- a láncok bővítésének tilalma, azzal az eltéréssel, hogy a HGYSZ és a GYNSZ szerint nem szerezhetnek több gyógyszertárban irányítást, a gyógyszerész szervezetek szerint pedig nem szerezhetnek több tulajdont;
- a szigorú marketingszabályozásban;
- az off shore cégek kizárásában.

Nem született egyetértés a menedzsmentjogok és gyógyszerészi tulajdonhányad kérdésében:

- a HGYSZ és a GYNSZ el tudja fogadni a „történetileg kialakult láncokban” a gyógyszerészi tulajdon 25%nyi megjelenését 2017-es határidőval, és az 51%-os előírás teljesítését abban az esetben, ha a jelenlegi többségi tulajdont értékesítik;
- amennyiben konszenzus születik, a HGYSZ tíz patikánként egy fiókpatika létesítését vállalja ellátatlan vidéken.

Horváth Tamás elmondta, hogy az utolsó megbeszélésen jelen volt az államtitkár kabinetfőnöke is.

Az elnökség tagjainak részéről több kérdés hangzott el szabályozás, az ellenőrzés és a szankcionálás lehetőségeivel kapcsolatban. Többen szóvá tették a szűkszavú belső tájékoztatást, a visszacsatolás hiányát. Hankó Zoltán alelnök ezt azzal indokolta, hogy a tárgyalások sikere érdekében a felek abban állapodtak meg, hogy a nyilvánosság kizárásával folytatják le az egyeztetést. Horváth Tamás hozzátette: a kamara jellegéből következően gyakorlatilag nincs „belső” tájékoztatás. Minden információ a legrövidebb idő alatt a legkülönbözőbb asztalokon landol, ellenérdekelteknél is. A záródokumentum végleges szövege ismeretében ( módosítási igények beillesztése ) tájékoztató kerül a kamara honlapjára és konzultációt kezdeményez a megyei elnökök testületével.

Horváth Tamás beszámolt a kamarai törvény állásáról is. Tájékoztatott az egészségügyi államtitkársággal folytatott egyeztetésekről. Példákon keresztül mutatta be, hogy a KIM részéről milyen új, szokatlannak mondható feltételek merültek fel a tárcaközi egyeztetés során.

Az elnök az Index cikkével kapcsolatban elmondta, hogy tényszerűen igaz az állítás: valóban jelentős mértékű kötelezettségterheli  vállalkozását. Üzleti partnerével a törlesztésről korábban megállapodást kötött, amelynek pontosan eleget tesz. A cikket a törvényjavaslat körüli harcok egyik – személyes lejáratást célzó – eszközének tartja.

Az első napirendi pont, a  tagdíjrendszer előkészítése ügyében az elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az alapelveket, és eseti bizottságot bíz meg a javaslat kidolgozásával. Az alapelvek a következők: egységes tagdíj, százalékos kedvezményrendszer. A bizottság tagjai: Szabó Sándor, Zalai Károly, Horváth Sziklai Attila, Vimláti Gábor, BrezanóczyFerenc.

A második napirendi pont, a szervezetépítési feladatok meghatározása tárgyalásának elhalasztását kérte a decemberi ülésigHankó Zoltán alelnök.

Küldöttközgyűlés időpontját és napirendi javaslatát elfogadta az elnökség.

Az Egyebek napirendi pont keretében döntött az elnökség méltányossági ügyben; elfogadva a Budapesti Kamara javaslatát.

Az elnökség tagjai tájékoztatást kaptak a vörösiszap-katasztrófa kárenyhítésére érkezett adományokról. Ezek összege 1.691 ezer forint volt, amelyet kiegészített a budapesti szervezet 150 ezer, és a Fiatal Gyógyszerészek 100 ezer forintos adománya.

Sándor Csaba javasolta, hogy a borsodi árvízkárosultak javára összegyűlt kétmillió-négyszázezer forintból a gyermekek táboroztatása után megmaradt összeget adják a felsődobszai új iskolának felszerelések megvásárlására, illetve a gyerekek utaztatására. Az elnökség egyetértett a javaslattal.

Csóka Ildikó beszámolóját a szakképzési helyzetről – az előadó előre jelzett, más fontos elfoglaltsága miatt - Horváth Sziklai Attila ismertette. Ugyancsak ő számolt be az EKI-vel kötött peren kívül egyezségről, amelynek értelmében a kamara a H1N1 vírus disztribúciójával kapcsolatos feladatainak elvégzéséért az eredetileg még járó összeg felét megkapja. Végül az országos ügyviteli vezető a brüsszeli, a PGEU szervezetében tett látogatásról számolt be, ismertette a szervezet tagjaival folytatott megbeszéléseiket. Ebből kiderült, hogy Brüsszelben nagy érdeklődéssel és várakozással figyelik a gyógyszerellátásról szóló magyar törvényalkotást, és szeretnék, ha ez példa és hivatkozási alap lehetne más országok számára is. A magyar elnökség ideje alatt aktív szerepvállalást kérnek az MGYK-tól. Horváth Sziklai Attila végül a hamisítás elleni küzdelem új lehetőségéről, tervezett uniós eszközeiről: a különleges jelölésekről, kódokról beszélt. A pharmakovigilancia erősítésére is új irányelv várható – mondta el, és változnak a szerződésekbe foglalható fizetési kondíciók is – ami a magyar gyakorlatot is át fogja alakítani.

November 19-én Bartus György alelnök és Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezető egyeztetett az OEP ártámogatási osztályvezetőjével, Bidló Judittal és Zajzon Gergő informatikai osztályvezetővel a ViRep modemek ügyében és a 134/1999 kormányrendelet január 1-től életbe lépő, esetleges feladatokról. Az OEP tájékoztatása szerint a gyógyszertárak már jelenleg is 99%-ben on-line küldik az elszámolásokat az OEP-nek.

További információaz OEP honlapján: www.oep.hu

Hírek

November 17-én ülést tartott a Parlament Egészségügyi Bizottsága. Ezen általános vitára alkalmasnak tartották a T/1668-as, az Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot.

Rendezvények

November 20-án megtartották a Dohányzás ellenes továbbképzés debreceni rendezvényét.  Az eseményen dr. Hankó Zoltán alelnök tartotta meg a gyógyszerészi fórumot.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101013dohanyzas-ellenes tovabbkepzes debrecenben es budapesten

Interjú a szervezővel,  dr. Kovács Gábor főorvossal
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101107 az egyen szamara tragikus a tarsadalomnak rafizeteses - interju kovach gabor foorvossal

Hozza-viszi a Mikulás című rendezvényen az idén december 17-én kerül sor a Platanus Hotelben. Tervezett témák: az adó- és pénzügyi törvények változásai, a mini-szimpózium témája pedig a gyógyszertári hálózat nemzeti kézben való tartása lesz.

Sajtószemle

Az Egyenes beszéd vendége: Szócska Miklós – ATV
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119az_egyenes_beszed_vendege__szocska_miklos_-_atv

Hankó Zoltán a patikatulajdonlás kérdéseiről - ATV – Egyenes beszéd
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119hanko_zoltan_a_patikatulajdonlas kerdeseirol_-_atv egyenes_beszed

Internetes gyógyszervásárlás megítélése - Orvosi Hetilap
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119internetes_gyogyszervasarlas_megitelese_-_orvosi_hetilap

Szigorítják a patikalapítást – SomogyTV
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101119szigoritjak_a_patikalapitast_-_somogytv

Lesz-e gyógyír a sebekre? - Észak Magyarország
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101118 lesz-e_gyogyir_a_sebekre - eszak_magyarorszag

Mégis kaphatók a betiltott szerek - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101118megis_kaphatok_a_betiltott_szerek_-_magyar_nemzet

Becsapta a kormány a patikatulajdonosokat – Népszava
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101117 becsapta a kormany a patikatulajdonosokat - nepszava

Átvágta a kormány a láncos patikusokat – Index
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101116 atvagta a kormany a lancos_patikusokat_-_index

Megújult az Integrált Egészségügyi Infrastruktúra Adatbázis (IEIA)
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101118 megujult az integralt egeszsegugyi infrastruktura adatbazis ieia

Tiltólistán a mefedrin - MR1 Kossuth Rádió – 180 perc
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101117 tiltolistan_a_mefedrin_-_mr1_kossuth_radio___180_perc

Módosulhat a gyógyszertörvény, szigorodik a patikaalapítás – Világgazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101123modosulhat a gyogyszertorveny szigorodik a patikaalapitas - vilaggazdasag

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél