Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 05. 07.
Több forrás áramlik az egészségügybe - vg.hu
»
2021. 05. 07.
Ugrás a jöv?be: Közép-Európa legnagyobb biobankja jön létre Szegeden - hirado.hu
»
2021. 05. 07.
Három új szer jöhet a koronavírus-betegek kezelésére - infostart.hu
»
2021. 05. 07.
Új fejlesztések az onkológiában - magyarhirlap.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség áprilisi ülésér?l
2021. április 17.

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. április 15-én videokonferencia keretében tartotta soron következ? ülését. Az online összejövetelbe bekapcsolódott dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész is. Az ülés mindvégig határozatképes volt.

A jegyz?könyvvezet? és jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása, majd a napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán két szomorú hírt osztott meg a hallgatósággal.

Emlékezés prof. dr. Paál Tamásra és dr. Békefi Gézára

Prof. dr. Paál Tamás szakgyógyszerész, a kémiai tudomány kandidátusa, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet korábbi f?igazgatója, a rendszerváltás utáni id?szak els? országos tiszti f?gyógyszerésze, a Szegedi Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet professor emeritusa, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke 2021. március 27-én elhunyt – kezdte, majd kitért az életútjára, oktatói tevékenységére. Méltatta szakmai tevékenységét: „Paál professzor az OGYI f?igazgatójaként munkásságával nagymértékben hozzájárult a magyar gyógyszeripar és a gyógyszerhatóság hazai és nemzetközi elismertségéhez. Szakmai munkájának egyik legjelent?sebb eredménye, hogy hazánk a régióban els?ként vezette be a gyógyszeripari min?ségbiztosítás szabályait és feltételeit, amely megfelelt a legszigorúbb követelményeknek. Szakmai tudását a hazai és a nemzetközi gyógyszeripari szerepl?k és hatóságok is elismerték.” A gyakorló gyógyszerészethez való kapcsolódásáról is szólt: „A rendszerváltás kezdetén ? vezette azt a munkabizottságot, amely az Antall-kormány egészségügyi miniszterének, dr. Surján Lászlónak a felkérésére elkészítette a gyógyszertári központokba tömörített lakossági gyógyszerellátás reformjának tervezetét, és bár több változatot letett az asztalra, a javaslat egyértelm?en a szükséglet alapú, személyi jogra támaszkodó, gyógyszerészi tulajdonban m?ködtetett gyógyszerellátási modellt preferálta. Ezt követ?en az újraszervezett ÁNTSZ-ben – OGYI f?igazgatói feladatainak ellátása mellett – az els? országos tiszti f?gyógyszerészként megszervezte a gyógyszerellátás hatósági ellen?rzésének rendszerét. A húsz gyógyszertári központban foglalkoztatott szakfelügyel?k jelent?s hányadát sikerült az ÁNTSZ rendszerébe integrálnia, akik meghatározó szerepet töltöttek be a gyógyszertárak létesítésének engedélyezésében és m?ködtetésének felügyeletében, az új hatósági szemlélet kialakításában.  A gyógyszerészetet érint? jogszabályi környezet alakításában szinte folyamatosan vett részt. Felkészültsége, tekintélye sok kérdésben eredményezett jó kompromisszumot.” Kamarai tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy „2015-ben az els? hívó szóra elvállalta az Etikai Kollégium elnöki tisztségét. Ezt a munkáját is fontosnak tartotta, feladatait mindig lelkiismeretesen, precízen látta el.” „Prof. dr. Paál Tamás halálával a magyar gyógyszerészet egészét érte nagy veszteség” – búcsúzott az elnök. Hamvasztás után búcsúztatójára április 26-án, 13 órakor kerül sor a budapesti Szent Gellért templomban, amelyen a járványügyi intézkedések miatt meghatározott számban és el?zetes egyeztetést követ?en lehet részt venni.

Március 9-én elhunyt dr. Békefi Géza – folytatta a másik szomorú hírrel az elnök. Életútjának ismertetése során elmondta, dr. Békefi két cikluson keresztül töltötte be az MGYK Fejér Megyei Szervezete elnöki posztját, valamint részt vett a területi szervezet elnöksége és az etikai bizottság munkájában is. A megemlékezés végeztével egyperces csenddel rótták le tiszteletüket az elhunytak iránt.

Ezt követ?en dr. Hankó Zoltán az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l adott tájékoztatást, majd azokat a folyamatban lév? kamarai munkákat, projekteket ismertette, amelyeket a korábbi elnökségi ülés(ek)en indítottak el. Röviden ismertette, hogy végrehajtásuk milyen fázisban van – a témák közül több önálló napirendi pontként is szerepelt a továbbiakban.

 

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

 Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Hankó tájékoztatott, hogy a március 17-i megbeszélésen elhangzottaknak megfelel?en, amelyen részt vett dr. Balajti László az EMMI miniszterének kabinetf?nöke, dr. Tóth László egészségügy szakmai irányításáért felel?s helyettes államtitkár, dr. Boér Gábor helyettes államtitkár, dr. Meszéna Balázs és dr. Mészáros Gábor, március 22-én leadta a Kamara els? javaslat-csomagját, majd ismertette dr. Tóth László válaszát a Kamara által benyújtott javaslatokra. Mint a válaszból kiderült, az államtitkárság a javaslatok feldolgozását megkezdte.Beszámoló az elnökség áprilisi ülésér?l

– Az elnök hivatalos levélben mondott köszönetet dr. György István területi közigazgatásért felel?s államtitkárnak és munkatársainak a gyógyszertári dolgozók pótregisztrációhoz kötött oltakozásának jóváhagyásáért és a szervezésben nyújtott segítségéért.

– A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára korábban abból a célból kereste meg a Kamarát, hogy segítséget kérjen a nyugdíjas állományban lév? tagjaik gyógyszerekhez való jutásának könnyítéséhez. A Kamara kétféle javaslatot fogalmazott meg, amelyekr?l tovább folytatódnak az egyeztetések.

– A „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról” c. kormányrendelethez kapcsolódóan, amely a Magyar Falu Program keretei között lehet?séget biztosít a 2000 f?nél kisebb lakosságszámú településeken az alapvet? szolgáltatások meger?sítésére, így arra is, hogy a támogatási rendszerben résztvev?k a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalmazási feltételeinek megteremtésére is támogatást igényelhessenek, a kamarai elnök március 30-án leadta az MGYK módszertani ajánlását. Az ajánlás kitér azokra a jogszabályi el?írásokra, amelyeket az erre a tevékenységre vállalkozó üzleteknek teljesíteniük kell, és azokra a szempontokra is, amelyeket az üzletek és az ?ket ellátó gyógyszertárak szerz?déses kapcsolatainak kialakításakor célszer? figyelni. Az elnök beszámolt, hogy a Magyar Falu Program felel?sei a módszertani ajánlást elfogadták és azóta a Kormány honlapján közzétették. „Jobb megoldást jelent, hogy a pályázaton nyertes kisboltokat nem a gyógyszer-nagykeresked?k, hanem a legközelebbi gyógyszertárak látják el” – emelte ki az elnök. A téma önálló napirendi pontként is szerepelt.

– El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész és a kamarai elnök az ún. 10m2-es szabályt bevezet? kormányrendelet értelmezésével kapcsolatban folytatott megbeszélést, amit követ?en a változásokról a gyógyszerészeket az OGYÉI tájékoztatta.

– Dr. Hankó levélben kérte dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerészt egy olyan anomália kezelésére, amely egy nagyvárosi gyógyszertár nem racionális ügyeleti kijelölésének újragondolásával megoldható. Az elnök szerint hétköznap, munkaid?ben egy olyan városban, ahol ilyenkor sok gyógyszertár nyitva tart, nem indokolt az ügyeletre történ? kijelölés.

– Az „Egészséges Magyarországért 2021-2027 stratégia” cím? dokumentumhoz a Kamara elkészítette és leadta a véleményét.

– A központi finanszírozású patikai szoftver fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt hetekben több egyeztetés is volt az OKF? és a fejleszt? cég vezet?ivel – számolt be az elnök. Ezeken a m?szaki paraméterekt?l kezdve a jogi és gazdasági aspektusok is áttekintésre kerültek. Az elnök tájékoztatott, hogy végéhez közeledik a pilot programban részt vev? gyógyszertárak kiválasztása.

Kamarai aktivitások

– Az elnök a gyógyszertári dolgozók vakcinációjával kapcsolatos pótregisztrációról is tájékoztatott. Köszönetét fejezte ki a területi elnököknek, akiknek komoly feladatai voltak az oltakozás megyénkénti lebonyolításával kapcsolatban.

– Nem volt indokolatlan az a döntés, hogy a megyei szervezetek elnökségi ülésére meg kell hívni valamelyik kamarai tisztvisel?t – hangsúlyozta dr. Hankó azzal kapcsolatban, hogy részt vett a Bács-Kiskun megyei szervezet elnökségi ülésén, ahol számos napi aktuális kérdés egyeztetésére is sor kerülhetett.

– A kamarai elnök bejelentette, hogy etikai eljárást kezdeményezett az MGYK Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezete Etikai Bizottságánál egy felfüggesztett kamarai tagságú gyógyszerész végzettség? személy ellen, aki március 15-én és 21-én jogsért? tüntetést szervezett, illetve jogszabálysértésre biztatta annak részvev?it.

– A március 25-i HUPSA konferencián dr. Szilvay András és a kamarai elnök el?adással vett részt. Az online összejövetel el?adásai els?sorban a tájékoztatást szolgálták.

– Március 26-án a jöv? gyógyszertáraknak építészeti követelményeivel kapcsolatban a Kamara miniszimpóziumot szervezett, amin dr. El Koulali Zakariás is részt vett. Az elnök szerint a jól szervezett miniszimpóziumon elhangzott vitaindítók és hozzászólások hasznosak voltak. A téma kés?bb önálló napirendi pontként szerepelt. 

– A budapesti szakképzésen és a záróvizsga el?tti gyógyszerészhallgatók szemináriumi oktatásában dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila április 8-ra összehívta a területi szervezetek hivatalvezet?it, ahol meghallgatták a Kereskedelmi és Iparkamara képvisel?inek el?adásait az asszisztensképzés felügyeleti rendszerének tapasztalatairól, majd konzultáció volt a feladatok gyógyszerészkamarai végzésének kereteir?l.

– Április 12-én volt a Kommunikációs Bizottság ülése.

– A Felügyel? Bizottság ülésére április 14-én került sor, amir?l dr. Gutay Tibor az FB elnöke adott rövid tájékoztatót.

– A GVH jubileumi konferenciáján a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám vett részt. Az összejövetelr?l szóló beszámolójukban kiemelték, hogy a GVH szerint az elmúlt években jelent?s változások következtek be pl. az online hírközlés, reklám és kereskedelem területén, ezért felül kell vizsgálni azok szabályozását. Céljuk továbbá a nemzetgazdaságban a jogsért? vertikális integráció visszaszorítása.

Egyéb egyeztetések

– A „kisboltos” rendelettel kapcsolatban a COOP Üzletlánc egyik igazgatójával dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó folytatott megbeszélést.

– Az inzulinpumpa gyógyszertári forgalmazásával kapcsolatban dr. Hankó a Medtronic cég vezet?ivel folytatott megbeszélést. Az inzulinpumpa-használók megnövekedett száma miatt ugyanis az ellátást a cég saját logisztikájával már nem tudja biztosítani.

– A Mediaworks Hungary Kft. elnökével, dr. Szabó Lászlóval dr. Hankó a Kamara társadalmi kommunikációjáról tárgyalt. A tervek szerint a cég segítséget nyújt a Kamarának, hogy a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztésével kapcsolatban a társadalmi kommunikáció hatékonyabb legyen. Az el?készít? egyeztetések folytatódnak.

– A mesterséges intelligencia felhasználásáról egyeztetett a kamarai elnök a gyógyszertári készletezés folyamatában. Az eddigi ismeretek szerint a rendszer a költségoptimalizálás és az ellátásbiztonság párhuzamos javulását eredményezheti. Az elnök tájékoztatott, hogy a következ? egyeztetést követ?en már konkrét gyógyszertári alkalmazás tesztelése indulhat el.

Konkrét id?ponthoz nem köthet? események

– Távozott az OGYÉI-b?l dr. Raffay Bálint f?igazgató-helyettes – számolt be az elnök. Mint mondta, sok éves munkakapcsolat volt dr. Raffay Bálinttal, aki korábban az Egészségügyi Minisztériumban, a NEFMI-ben és az EMMI-ben a jogalkotással kapcsolatos kérdésekben volt a Kamara elnökével folyamatos munkakapcsolatban. Néhány évig a Honvédelmi Minisztérium állományába tartozott, majd az OGYÉI m?ködése szempontjából kritikus id?szakban került az intézet f?igazgató-helyettesi pozíciójába. Az elnök köszönetét fejezte ki a hosszú ideig tartó konstruktív és protokollmentes együttm?ködésért. Az elnök elmondása szerint „f?igazgató-helyettes úr az OKF? csapatát er?síti ezentúl”.

– Az elnök tájékoztatott, hogy a GVH március 19-i tájékoztatója értelmében versenyfelügyeleti vizsgálat indult a Hungaropharma Zrt. és a Phoenix Pharma Zrt. ellen.

– Elkészült az MGYK örökös tiszteletbeli elnökének, a közelmúltban elhunyt dr. Szabó Sándor életnagyságú mellszobra. Kocsis András szobrászm?vész alkotásának leleplezése a tervek szerint a járványhelyzet végeztével várható. A szoborállítás költségeit a Kamara és a Galenus megosztva viseli.

– Nem zökken?mentes, de folyamatos a Favipiravir ellátás – mondta az elnök, majd a továbbiakban arról a kamarai közlemény-tervezetr?l ejtett szót, amely a Covid-os betegeket figyelmeztette volna, hogy ne személyesen váltsák ki gyógyszereiket, mert ezzel mások egészségét is veszélyeztetik. Elmondta, hogy ezt azután tervezték kiadni, hogy egy vidéki gyógyszerészn? kérésére az országos tiszti f?orvos az Operatív Törzs egyik tájékoztatóján erre kéri a lakosságot. Az országos tiszti f?orvos bejelentését követ?en azonban ennek aktualitása – más szervezet közleményének közzététele miatt – megsz?nt. Ezt követ?en több nappal a Kommunikációs Bizottság ülésén mégis úgy döntöttek, hogy a Kamara az országos tiszti f?orvos, dr. Müller Cecilía szavaira hivatkozva teszi közzé a felhívását és kéri, hogy a gyógyszerészek is az Operatív Törzs figyelmeztetésére hivatkozzanak.

– Több gyógyszertár szabálytalan gyógyszer-csomagküld? gyakorlata miatt az OGYÉI eljárást folytat – jelentette be az elnök. Álláspontja szerint a jogszabálysért? gyakorlatot meg kell szüntetni, mert a gyógyszerész-szakmai el?írások mellett a betegjogi és adatvédelmi szabályok megsértésének a kockázatát is hordozzák. 

– A Pharmacia Alapítvánnyal kapcsolatban az elnök bejelentette, hogy a korábbi elnökségi ülés döntésének megfelel?en a kuratórium tagjainak a felkérése megtörtént és valamennyien vállalták az alapítványi munkát. Az alapító okirat áttekintésére és szükség szerinti korrekciójára a kuratóriumi tagokat felkérték, javaslataikat az elnökség egyik soron következ? ülésére fogják el?terjeszteni.

– Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy megváltozott a jogi háttere a záróvizsga el?tt álló gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlatának idején fizetend? juttatásnak. Korábban a hat hetet elér? gyakorlat esetén hetente a minimálbér 15 százalékát kellett a hallgatóknak kifizetni, most pedig havonta a havi minimálbér 65 százaléka a fizetend? összeg. A különbség ugyan minimális, de figyelembe kell venni.

– Dr. Somogyi Orsolya – dr. Szilvay András elnök képviseletében – beszámolt az Ifjúsági Állandó Bizottság munkájáról. Egyik f? eredményük, hogy kérd?ívet készítettek a fiatal kollégáknak, ezt több mint százan töltötték már ki. E mellett elkészült a régi Táltosképz? mintájára készített bels? képzési programjuk is.

– Egy gyógyszerész kérésére egyeztetés folyt a BENU vényhez hasonló alternatív felület kialakításának lehet?ségér?l.

– A Virostop kapszula jogszabálysért? kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban a forgalmazó ügyvédje levélben kereste meg a kamarai elnököt és felszólította a gyógyszerészeknek korábban írt levél visszavonására. Dr. Hankó válaszában kiemelte, ha a forgalmazási feltételek jogszer?ek lesznek, akkor fogja a cég kérését teljesíteni.

– A szakma hitelessége és reputációja szempontjából nem volt haszontalan a HírTV Panaszkönyv cím? m?sorában a dr. Csupor Dezs? és dr. Hankó részvételével történt összeállítás a Virostop cseppek és kapszula forgalmazása kapcsán – hangzott el.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-t?l kapott, a gyógyszertárak alapításával és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról. A tájékoztatóban elhangzottakról folytatott egyeztetésbe az országos tiszti f?gyógyszerész is bekapcsolódott.

 

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

– A „kisboltos” rendelethez kapcsolódó aktuális feladatok
Dr. Hankó elmondta, hogy március 18-i elnökségi ülés határozatának megfelel?en a módszertani ajánlásként elkészített és véglegesített tájékoztatót a Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felel?s Államtitkárságára március 30-án leadta. Beszámolt az ezzel kapcsolatos államtitkársági egyeztetésekr?l, amit az elnökség jóváhagyólag tudomásul vett. Az elnök indokoltnak tartja, hogy készüljön egy szerz?désminta, valamint a területi elnökökkel a teend?ket soron kívül tárgyalják meg. Az elnökség az el?terjesztést jóváhagyólag tudomásul vette. 

– Az MGYK 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Az elnökség a veszélyhelyzetre vonatkozó rendelet szerint eljárva az Országos Szervezet 2020. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészít? mellékletek) véglegesítette, megismerve Kremer Éva független könyvvizsgáló és az MGYK Felügyel? Bizottsága véleményét. Tekintettel a veszélyhelyzeti szabályozásra, a beszámoló leadásához a NAV-nak elegend? az elnökég jóváhagyása, azonban a veszélyhelyzet megsz?nését követ?en 90 napon belül a beszámolót a küldöttközgy?lésnek jóváhagyásra be kell nyújtani. Ezért az elnökség 2020. évi mérlegbeszámolóját elfogadva felhatalmazta dr. Hankó Zoltán elnököt és dr. Zalai Károly f?titkárt, hogy a 2021. évi I. rendes küldöttközgy?lésre a mérlegbeszámolót a küldöttek elé terjessze. Az elnökség felkérte továbbá dr. Zalai Károly f?titkárt és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet?t, hogy a soron következ? elnökségi ülésre az MGYK 2020. évi költségvetési beszámolóját is terjesszék el?.

– Egészségügyi asszisztensképzés–gyógyszertári asszisztensképzés kamarai feladat-, eljárásrendje
Az Országos Elnökség meghallgatta és elfogadta dr. Horváth-Sziklai Attila el?terjesztését az „egészségügyi asszisztens – gyógyszertári asszisztens” képzéshez kapcsolódó feladatokkal kapcsolatban. Felkérte továbbá a hivatalvezet?t, hogy az elfogadott feladatrendhez illeszked? eljárásrendeket a soron következ? ülésre terjessze az elnökség elé. Felkérte az elnököt, hogy az egységes szakmapolitikai szempontok kimunkálása érdekében ad hoc bizottságot állítson fel, és javaslataikat a következ? elnökségi ülésre terjesszék el?. Az elnökség felkérte dr. Fittler Andrást, dr. Bartus Györgyöt, dr. Nyíri Lászlót, dr. Paczulák Edinát, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltánt a bizottság munkájában való részvételre.

– Egészséges Magyarországért 2021-2027 stratégia
Az elnök tájékoztatott, hogy a Kamara képviseletében, a beérkezett vélemények figyelembevételével, mintegy 30 oldal terjedelm? beadványban összegezte az MGYK álláspontját, amit az államtitkárság által megszabott határid?n belül prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felel?s államtitkárnak megküldött. Az elnökség megismerve a Kamara beadványát, meger?sítette a Kamara elnöke részér?l a 2021. március 26-án beterjesztett javaslatban foglaltakat, kérve, hogy a dokumentum véglegesítése során a gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai, egészségpolitikai szempontok is megfelel? súllyal kerüljenek figyelembevételre.

– Beszámoló az építészeti miniszimpóziumról
Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Torma Ádám beszámolóját a március 26-án tartott építészeti miniszimpóziumról, felkérte továbbá a Szakmai Munkabizottságot az ennek a tapasztalatait is tartalmazó el?terjesztés el?készítésére.

– Pirulakalauzzal történ? együttm?ködés
Az elnöksége megtárgyalta dr. Csapi Bence el?terjesztését az MGYK és a Pirulakalauz közötti együttm?ködési javaslatról, és felkérte dr. Csapi Bencét, dr. Horváth-Sziklai Attilát, valamint dr. Hankó Zoltánt, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével az együttm?ködés részleteir?l egyeztessen dr. Csupor Dezs? docens úrral, a kidolgozott együttm?ködési javaslatot pedig a soron következ? ülésen terjessze az elnökség elé.

 Az elnökség zárt ülés keretei között tárgyalta meg az utolsó napirendi pontot.

mgyk.gyh

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 május»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 05. 10 hétfő