Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 05. 22.
Takács Péter lesz az új egészségügyért felel?s államtitkár - medicalonline.hu
»
2022. 05. 20.
A huszonévesek már a diagnózist is online keresik, ha tüneteik vannak - vg.hu
»
2022. 05. 20.
Az AbbVie készítménye kapta az Év Gyógyszere díjat - pharmaonline.hu
»
2022. 05. 19.
Pintér: jó kezekbe kerül az egészségügy - weborvos.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

... a patikai létszámrendelet kapcsán - MR1 Kossuth ? Napközben - 2011. augusztus 24.
2011. augusztus 26.

9:06

M?sorvezet?: Két ellentétes vélemény ütközik a patikai létszámrendelet kapcsán. A gyógyszertárakban bizonyos nyitvatartási id?höz mennyi alkalmazottra van, lehet szükség ? ez a nagy kérdés. Az egyik oldal szerint ez a gyógyszert vásárlók érdekeit szolgálja, mármint, hogy megfelel? ellátást kapjanak a patikákban a jöv?ben, mások szerint viszont sok patika lehúzhatja majd a rolót.

(Bejátszás)

M?sorvezet?: A végkövetkeztetés az, hogy mennyire ellen?rzik. Nyilván erre is próbálunk választ adni. Vendégeim szinte percr?l-percre más arckifejezéssel fogadták az összeállítást. Érthet?. Bonyolult összefüggésr?l van szó. Korodi Karolina elnök Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége és dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerész Kamara alelnöke a vendégeim. Kézcsókom, jó reggelt kívánok, vagy már lassan jó napot! Miel?tt a részletekbe avatkozunk és megyünk, nézzük meg, hogy ez a patikarendelet, vagy patikai létszámrendeletként elhíresült törvény mit hoz, mi újdonságot hoz a gyógyszerészek ?konyhájára?, s mivel számolhatunk mi fogyasztók! Ki kezd?

Korodi Karolina: Kezdhetek akár én is. Köszönöm szépen a lehet?séget. Alapvet?en mi egyetértünk azzal, hogy szabályozzák a szakmai létszámnormát. Viszont jelen helyzetben, jelen gazdasági helyzetben nem tartjuk id?szer?nek. Ugye elkészült a rendelet, nem készültek el hatástanulmányok, hogy a megnövekedett létszám milyen bértömeget fog vonzani maga után. Ma egy gyógyszertár ? 13 százalékos árrés mellett ? az árrésének a 80 százalékát bérre és járulékokra, a fizetésre költi, a maradék 20 százalékkal kell gazdálkodni. Ez a mostani állapot. Tehát ezt tekinthetjük status quo-nak. Ha emellett még létszámot kell növelnie, akkor valószín?, hogy nem marad elegend? pénze arra, hogy árut beszerezzen. Ilyetén valószín?, hogy az ellátás színvonala fog romlani, a beteg érdekei sérülnek ezáltal, hiszen térben és id?ben nem fogja megkapni a gyógyszert.

M?sorvezet?: Nekem az volt furcsa, hogy kétezer vényenként további egy gyógyszerészt, vagy szakasszisztenst is fel kell vennie a m?ködtet?nek. Lehet, hogy csak nekem furcsa ez. Elvileg kötelez? t?lünk nyugatabbra is dr. Hankó Zoltán?

Hankó Zoltán: Én azért miel?tt erre reagálok, elnök asszonynak két kifejezésére hadd térjek ki. Az egyik az, hogy id?szer?-e ennek a rendelkezésnek a megalkotása, a másik hogy lényeges létszámnövekedéssel jár-e a gyógyszertárakban ez a rendelet. Kezdjük az id?szer?séggel. A gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatásra kaptak felhatalmazást és az egészségügyi törvény 1997 óta írja el? az egészségügyi szolgáltatóknak a tárgyi és személyi feltételeket. Az adott szakterületnek megfelel?en el? kell írni.

M?sorvezet?: Ez 14 éve történt, azóta igazából nagy változás nem volt.

Hankó Zoltán: 14 év alatt ennek a rendeletnek a megalkotására nem került sor. Tehát azt gondolom, hogyha ennek az id?szer?sége valamikor lényeges és fontos, akkor 14 évvel egy törvényi kötelezést vagy felhatalmazást követ?en, én azt gondolom, hogy ez már éppen id?szer?. A másik, ami még úgyszintén ehhez az id?szer?séghez kapcsolódik, hogy tavaly októberben, a tavaly decemberi törvénykezést megel?z?en, készített a kormány a parlament számára egy jelentést a gyógyszerellátásnak a helyzetér?l. Ez a jelentés kitért többek között arra is, hogy a gyógyszertárakban milyen szaklétszámmal dolgoznak. Azt írja a jelentés egyfel?l, hogy az ÁNTSZ a megfelel? jogszabályi felhatalmazások hiányában nem tud érvényt szerezni a gyógyszertárakban a szakmailag szükséges létszámra, másrészr?l a jelentés azt is tartalmazza, hogy els?dlegesen ezeknek a létszámproblémáknak az okán a gyógyszertári expediálásoknak durván 20?30 százaléka nem igazán jogkövet? módon történik. És ennek a jelentésnek, amelyet a parlament elfogadott volt a következménye az, hogy a tavaly decemberi törvénykezésben megszületett az a törvényi felhatalmazása az egészségügyi miniszternek, hogy ezen a területen a hiányzó jogszabályt alkossa meg. Én azt gondolom, hogyha csak a gazdasági szempontokat nézzük, akkor az egészségügyben soha nem lesz olyan pillanat, hogy egy adott szabályozás id?szer? vagy nem.

M?sorvezet?: De hát itt nemcsak gazdasági szempontokról van szó, szakmai egészségügyi szempontokról is. Itt elhangzott, hogy egészségügyi?

Korodi Karolina: Ebben egyetértünk.

Hankó Zoltán: Innent?l kezdve nem az id?szer?ség a kérdés, hanem az, hogy ez a rendelet jelent-e olyan többletkötelezettséget a gyógyszertáraknak, amely ezeket a gyógyszertárakat gazdaságilag ellehetetleníti. És ebb?l a szempontból is figyelve a jogszabályalkotást igyekeztünk, a kamara részér?l, számos olyan korrekciós módosító javaslatot benyújtani az egészségügyi miniszterhez, amely pont ezeknek a kockázatoknak a csökkentését célozta. Ezeknek a jó részét a jogalkotás során elfogadta a minisztérium. Na most, létszámnövekedésre sor kerül-e a gyógyszertárakban? Vannak adataink és ezek a közigazgatási egyeztetésre kiküldött anyagokkal is többé-kevésbé korrelálnak, miszerint a gyógyszertárak 85 százalékánál nagy valószín?séggel a jelenlegihez képest többletlétszámot, vagy a létszámarányokban valamilyen változást nem szükséges végrehajtani.

Korodi Karolina: Itt közbe kellene vágjak, mert nálunk ? a mi adataink szerint ? a gyógyszertárak 40 százalékát érinti ez a létszámnorma.

Hankó Zoltán: Hát akkor érdemes lesz egyeztetünk ezeket az adatokat. Még egyszer mondom: a mi adataink szerint durván egy olyan 15 százalékát érintheti.

M?sorvezet?: Olvastam egy cikkben, ahogy Korodi Karolina említette, hogy a rendelettel elvileg nincs gond, csak az id?szer?séggel, de ami fontos, hogy 3 milliárd forintos forrást vonnak ki ugye a gyógyszeriparból.

Korodi Karolina: Nem a gyógyszeriparból, a gyógyszer-kiskereskedelemb?l. És a forrás árrés, ugye, a Széll Kálmán Terv révén lesz hatása.

M?sorvezet?: Ez hogyan egyeztethet? a rendelettel?

Korodi Karolina: A Széll Kálmán Terv révén folyamatosan forráskivonás történik az ágazatból. Ebben egyetértünk. Kompenzációról szó volt, a kompenzációnak a megkezdése talán idén, de várhatóan inkább jöv?re beszélhetünk biztonságban err?l. Tehát a gyógyszertáraknál az a f? probléma ? azt hiszem, hogy alelnök úrral ebben egyetértünk ?, hogy a gyógyszertárak iszonyú forráshiánnyal küszködnek. A gyógyszertáraknak a 80 százaléka már most folyószámlahitellel dolgozik. Mi történik abban az esetben, ha a bank évvégén, amikor lejár mondjuk a folyószámlahitel, azt mondja, hogy nem találja biztosítottnak a visszafizetést és megvonja. A gyógyszertáraknak ahhoz, hogy én biztonságosan lássam el a munkámat ? reggel bemegyek, beteget kiszolgáljam, hogy a megfelel? csapatot kézben tartsam ? ahhoz nekem kell egy nyugodt háttér, egy nyugodt gazdasági háttér. Egészségügyi intézmény, de gazdálkodás is.

M?sorvezet?: A témafelvezet?ben elhangzott az, hogy van olyan gyógyszerész vidéken, dél-alföldi helyzetkép volt, hogy egy nap több helyre is szaladgál a patikus, nyilván vidéki kis gyógyszertárakról van szó. Mi a helyzet a f?városban? Ráadásul ugye még azt az összefüggést is érintettük, hogy itt valószín?leg a bevásárlóközpontokban létrehozott gyógyszertárak járnak rosszul. Miért?

Korodi Karolina: Hát a bevásárlóközpontokban lév? gyógyszertárak, ugye ?k rendelkeznek hosszú nyitva tartással. Amikor a szerz?dések megköttettek a bevásárlóközpontokra, a legtöbb esetben a bevásárlóközpont maga kikötötte, hogy a gyógyszertár nyitvatartásának igazodnia kell a bevásárlóközpont nyitvatartásához. Ami azt jelenti a legtöbb esetben, hogy minden nap, a hét hét napján este 9-ig van nyitva a gyógyszertár.

M?sorvezet?: Ebben a szakma nem szólalhat fel, hogy már elnézést, de mégiscsak egy egészségügyi ellátásról van szó, hadd döntsem el, hogy meddig vagyok nyitva, meddig tudom garantálni azt az ellátást és min?ségi kiszolgálást?

Hankó Zoltán: A jelenlegi szabályozás szerint a gyógyszertár a nyitvatartási idejét nem önállóan dönti el, hanem az ÁNTSZ illetékes megyei tiszti f?gyógyszerésze az, aki határozatban dönt arról, hogy a gyógyszertárnak mely napokon és mett?l meddig kell nyitva tartania. Nyilván ez a határozat a gyógyszerésszel, illetve a gyógyszertárral egyeztetve történik meg. Nyilván a bevásárlóközpontok gyógyszertáraiban egy harmadik szempontot jelent ugye a bevásárlóközpont tulajdonosának az igénye és a gazdasági-üzleti szempontja. A kamarához eddig ilyen jelleg? megkeresés, hogy a bevásárlóközpontoknak a tulajdonosaival vegyük föl a kapcsolatot annak érdekében, hogy racionalizálni lehessen ezeknek a gyógyszertáraknak a nyitvatartási idejét, még nem érkezett, hogyha érkezik, én azt gondolom, hogy érdemes err?l tárgyalni.

Korodi Karolina: Biztos, hogy lesz ilyen irányú megkeresés, hiszen a törvénynek eleget kell tenni 2013-ig, tehát van id?. De már most kaptam olyan jelzéseket, hogy van olyan bevásárlóközpont, amelyik azt mondta, hogy nem enged. Ez esetben nyilvánvaló: vagy akkora létszámmal dolgozik, amit nem tud kigazdálkodni, vagy bezárja a gyógyszertárat.

M?sorvezet?: Jött egy hallgatói vélemény: ?el?ször az ígért tulajdonosi összetételt kellene megváltoztatni, hatásvizsgálat stb. Merthogy ismét a nagyok járnak jól? ? véli a hallgató. Volt egy olyan indítvány is, hogy a patikáknak 25 százalékos gyógyszerészi tulajdonnal kell majd m?ködniük. Három évvel kés?bb, ez nyilván 2014?15-re lesz érvényes, 50 százalék. Mi a helyzet most? Ki lehet tulajdonos? Sok pénzem van, létrehozok egy patikát, aztán nincs gond, de mégis lehet gond, hogyha nem szakszer?, nem szakember a tulajdonos.

Hankó Zoltán: 2011. január 1-je óta hatályos jogszabály szerint a gyógyszertárakban 2014. január 1-jéig a 25 százalékos benndolgozó gyógyszerészi tulajdonosi hányadot el kell érni, pontosabban meg kell haladni a 25 százalékot. És egy következ? passzus szerint a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó el?írásban a következ? dátum 2017. január 1-je. Amikorra valamennyi közforgalmú gyógyszertárban a többségi tulajdonhányaddal a benndolgozó gyógyszerészeknek kell rendelkezni.

M?sorvezet?: Ez távoli id?pont. Addig is a vásárlót, gondolom most is a rádiókészülékek el?tt az érdekli, hogy drágulhatnak-e, és mennyivel, ezt nem tudjuk, tehát drágulhatnak-e a vény nélkül kapható gyógyszerek, miben lesz más a szolgáltatás, ha bemegyek a gyógyszertárba, praktikusabb, gyorsabb, dinamikusabb, szakszer?bb lesz-e? Hogy látja Karolina?

Korodi Karolina: A vény nélküli gyógyszerek feltételezhet?, hogy drágulni fognak, hiszen a gyártóknak a különadója megemelkedett 12 százalékról 20 százalékra. Nyilvánvaló, hogy a gyártók érdeke, hogy valahol azt a veszteséget, amit ?k éreztek, valahol behozzák. Tehát én feltételezem, hogy a vény nélküli gyógyszereknek az ára n?ni fog. Hogy a szolgáltatási színvonal miként fog változni? Megint csak azt tudom mondani, hogy ha a gyógyszerész nyugodtan tud gazdálkodni, ha van megfelel? t?kéje, ha úgy érzi, hogy biztonságos az ? m?ködése, akkor nyilvánvaló, hogy a beteg is érezni fogja, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy a beteg elégedetten távozzon.

M?sorvezet?: Miel?tt továbbmennénk, ugye az is egy külön érdekesség volt, hogy nem olyan régóta gyógyszert lehet már kapni benzinkutaknál is. Azt hitték nyilván a törvényalkotók is és a közvélemény java része, hogy akkor majd megindul a roham, és út közben Miskolc felé jól fölvásárolom a patikából a gyógyszereket. Nem így történt.

(Bejátszás)

M?sorvezet?: Furcsa én nem is hallottam arról, hogy posta. Ott is lehetett kapni?

Korodi Karolina: Lehetett kapni, én találkoztam ilyennel.

M?sorvezet?: De ritka.

Korodi Karolina: Kistelepülésen, városnak titulált kistelepülésen, ahol volt gyógyszertár. De ugyanúgy felszámolták.

M?sorvezet?: Hankó Zoltán említette még az összeállítás alatt, hogy lenne hozzáf?zni valója az el?z? témához.

Hankó Zoltán: Igen és nagyon köszönöm, hogy erre lehet?ség nyílik. Ez a rendelet, amelyik tulajdonképpen most jelent meg és most lépett hatályba, ennek az érvényessége 2013. szeptemberben lesz. Tehát 2013. szeptembert?l kezd?d?en fogja ellen?rizni az ÁNTSZ. Ez két év. Két év alatt Széll Kálmán Terv, Semmelweis Terv, eladósodott patikák? Nagyon sok minden történhet a rendszerrel. Ezért az utolsó olyan egyeztetésen, ahol a szakmai szervezetek jelen voltak ennek a rendeletnek az el?készítése kapcsán, és elmondhatták a véleményüket, az volt a Gyógyszerész Kamara részér?l a kérésünk, hogy a sok bizonytalanságra való tekintettel és arra is tekintettel, hogy ezen a területen még nem volt szabályozás, tehát ez egy új szabályozás, 2012 januárjától egy olyan monitoring rendszernek a kialakítására kerüljön sor, amelyik a gyógyszertáraknak a nyitvatartási idejét, a forgalmát, beleértve a vény-darabszámot és a szaklétszámát is össze tudja futtatni. Ennek a jó másfél-két évnek az adatai alapján pedig, hogyha szükséges, akkor azokat a finom korrekciókat a szabályozásban tegyék meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy amiatt, hogy egy gyógyszertár a megfelel? szaklétszámot alkalmazza, ne kelljen neki bezárnia. A gyógyszertáraknál, ha bezárásra kerül sor, egyébként meggy?z?désem, hogy nem a létszámrendeletnek, hanem a gazdasági feltételeknek a következtében kerülhet sor.

Korodi Karolina: Összetett, alapvet?en összetett.

M?sorvezet?: Nem sokkal több, mint fél perc maradt, Karolinát kérném, hogy reflektáljon.

Korodi Karolina: A létszámra visszatérve, én azt gondolom, hogy alapvet?en összetett kérdés. Ugye, amikor az egyeztetés zajlott és kialakultak a különféle id?sávok, ugye abból indultunk ki, hogy a legkisebb sáv, negyven órás nyitva tartás mellett egy gyógyszerész vezetheti a gyógyszertárat, és ahogy n?nek ezek az id?sávok, úgy n? a szakmai létszám. Én egy picikét megfordítanám a dolgot, azt mondanám, hogy nem is baj az, hogy ilyen feszített létszámmal. Lehet, hogy a bevásárlóközpontiakat is veszélyezteti a rendszer, de én azt gondolom, hogy az ellátás gerincét képez? 15-20 milliós kisebb gyógyszertárakat fogja igazán érinteni, és amiben én egy picikét visszásnak érzem ezt a megoldást, az az, hogy van a negyven órás nyitva tartás ott elegend? egy szem gyógyszerész. Hát ez egy picit kizsákmányolás, ha így vesszük.

M?sorvezet?: Innen folytatjuk legközelebb.

Kapcsolódó oldalak:
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. január 22-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Beszélgetés hangzott el a kisforgalmú gyógyszertárak támogatásával kapcsolatban az InfoRádióban ? mgyk.hu
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. december 11-én tartotta soron következ? elnökségi ülését ? mgyk.hu
Kedvezmények Volkswagen személyautók vásárlására ? mgyk.hu
Számvetés ? Véget ért a Köztestületi Napok rendezvénysorozata ? mgyk.hu
« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 május»
hkszcspszv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 05. 22 vasárnap